Uusia tapoja työllistää nuori kesätöihin

Hieman yli puolet varsinaissuomalaisista yrityksistä ilmoittaa palkkaavansa kesätyöntekijöitä tulevana kesänä. Tämä käy ilmi Turun kauppakamarin tekemästä kesätyökyselystä. Ammattikorkeakoulun opiskelijat kokeilevat kesätyöllistymistä osuuskunnan nimiin.

Turun kauppakamari luotasi aiempien vuosien tapaan jäsenorganisaatioidensa suunnitelmia työllistää kesällä nuoria ja opiskelijoita kesätöihin. Kesätyöntekijäkysely toteutettiin sähköisesti helmikuussa ja vastauksia saatiin lähes kolmesataa. Vastaajina oli niin yrityksiä kuin julkisiakin toimijoita koko Varsinais-Suomesta.

Yritykset palkkaavat kesäsijaisia aiempien vuosien tahtiin. – Eniten kesätöitä tarjotaan ammattikorkeakouluopiskelijoille ja toisen asteen ammatillisille opiskelijoille sekä yli 18-vuotiaille, kertoo WTC-päällikkö Jaana Mäkikalli Turun kauppakamarista. Kesätyöläisten haussa hyödynnetään eniten henkilökunnan verkostoja sekä palkataan yritykseen saapuneiden yhteydenottojen tai hakemusten perusteella. Myös oppilaitosten kanssa tehdään yhteistyötä.

Suurimpana rajoittavana tekijänä kesätyöntekijöiden palkkaamiselle yritykset kokevat sopivien töiden tai tehtävien puutteen. Vastaajat kokevat myös, että taloudellinen tuki, esimerkiksi palkkatuki, voisi edesauttaa nuorien työllistämistä kesäsijaisuuksiin.

Kesätyöläisiä palveluna?

Turun ammattikorkeakoulu kokeilee tulevana kesänä opiskelijoiden työllistämistä osuuskunnan lukuun. Yritys voi vuokrata työvoimaa opiskelijoiden omistamasta osuuskunnasta. ­– Yritykset ovat jonkin verran kyselleet tämän tyyppistä palvelua, jossa kesätyöntekijän voisi palkata niin sanotusti laskulla, kertoo johtaja Jarkko Heinonen Turun kauppakamarista. – Yritykseen tulevan kesätyöntekijän palkan maksaa sekä muista velvoitteista huolehtii osuuskunta, hän jatkaa. Näin on haluttu tehdä kesätyöntekijän palkkaaminen mahdollisimman helpoksi yrityksille.

Nuorilletoita.fi -kampanja

Turun kauppakamari osallistuu valtakunnalliseen Nuorille töitä -kampanjaan haastaen mukaan kaikki yritykset ja organisaatiot tarjoamaan yhä useammalle nuorelle mahdollisuus kesätöihin tai -harjoitteluun. Yritykset voivat ilmoittaa vapaista työpaikoista nuorilletoita.fi -nettisivuilla sekä myös haastaa muita yrityksiä mukaan kampanjaan. Sivustolle on tähän mennessä ilmoitettu jo lähes 3500 työpaikkaa.

Kiinnostuneet voivat ottaa suoraan yhteyttä osuuskunnan edustajaan:

Jarmo E. Keskitalo
040 811 0518
j.e.keskitalo@gmail.com​

 

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2019. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy