Kuntien helpotettava rakennus- ja lupamääräyksiä nopeiden tietoliikenneyhteyksien rakentamisen mahdollistamiseksi

Turun kauppakamari suosittelee, että kunnat helpottavat rakennus- ja lupamääräyksissään mikro-ojitusteknologian käyttöönottoa varten. Teknologia mahdollistaa tietoliikennekaapeleiden nykyistä nopeamman asennuksen entistä pienemmillä ympäristöhaitoilla ja vauhdittaa yhteyksien saatavuutta Varsinais-Suomessa.

Turun kauppakamarin ICT-valiokunta korostaa lausunnossaan laajakaistapalvelujen lisääntyvää tarvetta. Tietoyhteiskunnan laajakaistapalveluiden kapasiteettitarve kasvaa nopeasti ja edellyttää tietoliikenneverkkojen päivittämistä optiseen valokaapeliverkkoon. Suomessa kehitystä voidaan nopeuttaa merkittävästi uusilla rakentamisen menetelmillä, jotka mahdollistavat laajakaistayhteyksien rakentamisen taajamiin kustannustehokkaasti myös talvikaudella. Lisäksi uudet menetelmät ovat nopeampia ja aiheuttavat vähemmän haittaa ympäristölle.

Edistyksellisin uusista menetelmistä on ns. mikro-ojitus (micro trenching) eli teknologia, jossa aikaisemmat ajoradan tai kevyen liikenteen väylän sulkeneet työmaat korvataan sormen levyisellä mikro-ojalla, jonne kuitukaapelit asennetaan. Perinteinen kaapelityömaa voi kestää jopa kuukausia; nyt työ valmistuu parhaimmillaan jopa päivässä. Samalla minimoidaan katurakenteeseen aiheutuvat haitat.

ICT-valiokunnan näkemyksen mukaan muualla maailmassa käyttökelpoisiksi todetut, kustannustehokkaat ja ympäristöystävälliset asennusmenetelmät kiinteän valokuituverkon rakentamiseksi esimerkiksi kaupunkien pientaloalueille on suositeltava vaihtoehto perinteiselle kaivumenetelmälle erityisesti päällystetyillä katualueilla.

Valiokunnan havaintojen mukaan kuntien lupakäytännöt eivät lähtökohtaisesti estä nopean laajakaistan rakentamista. Haasteet ovat lähinnä tiedonkulussa, lupamaksuissa sekä koordinoinnin puutteellisuudessa. Kuntaliiton suositus ’Yhteinen kunnallistekninen työmaa’ on hyvä pohja tilaajien väliseksi sopimukseksi. Suosituksen tavoitteina ovat toiminnan turvallisuus, tehokkuus ja taloudellisuus sekä lopputuloksen laatu – kaikkien toimijoiden ja sidosryhmien osalta. Lisäksi yhteisrakentamisen avulla pyritään vähentämään rakentamisen aiheuttamia haittoja ympäristölle ja infraomaisuudelle.

Turun kauppakamari uskoo menetelmän kiinnostavan Varsinais-Suomen kuntia ja kannustaa päättäjiä helpottamaan mikro-ojitusteknologian käyttöönottoa kuntien rakennus- ja lupamääräyksissä. Näin Varsinais-Suomi luo ensimmäisten joukossa edellytykset tietoliikenneyhteyksien tehokkaalle rakentamiselle. Nopeat yhteydet ovat elintärkeät maakunnan kilpailukyvylle ja menestykselle nyt ja tulevaisuudessa.

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2018. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy