Työ Varsinais-Suomessa kiinnostaa muualla Suomessa asuvia

Varsinais-Suomen liiton ja Turun kaupungin tilaaman tutkimuksen mukaan kaksi prosenttia työikäisistä olisi valmis muuttamaan Varsinais-Suomeen työn perässä seuraavan 3 vuoden kuluessa. Kaksi prosenttia tarkoittaa 55 000 työikäistä henkilöä, jotka katsovat työskentelevänsä erittäin todennäköisesti maakunnassa lähivuosien aikana. Tällä hetkellä Varsinais-Suomeen muuttaa vuosittain vähän yli 10 000 työssäkäyvää henkilöä. Suurin piirtein yhtä monet muuttavat maakunnasta työn perässä pois.

”Nykyiseen muuttoliikkeeseen verrattuna muuttohalukkuuden potentiaali on merkittävä, mutta ei vielä riittävä. Viestiä tuhansista uusista työpaikoista on terävöitettävä ja maakunnan tunnettuutta on lisättävä. Ihmiset on saatava liikkumaan työn perässä nykyistä paremmin”, kertoo maakuntajohtaja Kari Häkämies

”Nyt tehty tutkimus osoittaa, että tietoisuuden lisäämiseksi Varsinais-Suomen ulkopuolella asiaa tulisi käsitellä valtakunnallisissa medioissa sekä päättäjien ja työnhakijoidenkin keskuudessa. Tutkimus osoittaa myös kansallisen tason linjausten sekä määrätietoisten ja ennakoivien päätösten tarpeen, jotta vältytään kilpailukykyä ja kasvua hidastavilta pullonkauloilta”, muistuttaa Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell.

Tutkimuksella taustoitetaan selvityshenkilö Esko Ahon työtä positiivisen rakennemuutoksen edistämiseksi. Esko Ahon selvityksen on tarkoitus valmistua 24.8.2017.

”Tutkimuksen tulos antaa Lounais-Suomen päättäjille tärkeän viestin. Työpaikkojen, asuntojen tai palvelujen rinnalla alueen täytyy tarjota muuttajalle vetovoimainen mielikuva. Sen rakentaminen vaatii järjestelmällistä työtä siinä missä infrastruktuurin rakentaminenkin, Työ- ja elinkeinoministeriön positiivisen rakennemuutoksen”, selvityshenkilö Esko Aho toteaa.

Varsinais-Suomen liitto ja Turun kaupunki tilasivat Taloustutkimus OY:ltä selvityksen Varsinais-Suomen positiivisen rakennemuutoksen tunnettuudesta Suomessa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten hyvin alueen viesti voimakkaasta talouden kasvusta ja työvoiman tarpeesta on saavuttanut muualla Suomessa asuvat. Kysely toteutettiin valtakunnallisessa verkkopaneelissa, johon osallistui 1647 vastaajaa.

Taloustutkimuksen tekemä pore-tutkimus

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2018. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy