Elinvoimaisen kaupungin työkalupakki

Kirjoittaja on Salon kaupunginjohtaja Lauri Inna

Kuntien ja kaupunkien rooli on murroksessa. Hierarkkiset organisaatiot ovat muuttumassa elivoimayhteisöiksi, jotka rakentuvat verkostoille ja vuorovaikutukselle. Muutoksen ajurina on nopeasti ja joskus poikkeuksellisen rajustikin muuttuva toimintaympäristö kuten me Salossa hyvin tiedämme, mutta muutoksen tielle johdatetaan myös virallisia väyliä pitkin. Uusi kuntalaki edellyttää kunnilta aikaisempaa systemaattisempaa ja vaikuttavampaa vuorovaikutusta alueensa toimijoiden kanssa. Lisäaikaa ottavassa sote- ja maakuntauudistuksessa korostetaan kuntien elinvoimatehtävää ja uudistus sisältää paljon verkostomaisia elementtejä esimerkiksi kasvupalvelujen osalta.

Kaupunkiorganisaation rooli verkostoituvana elinvoiman rakentajana on moniulotteinen. Kaupunki on mahdollistaja – maankäyttö ja liikenne sekä osaaminen peruskoulutuksesta korkeakouluyhteistyöhön ovat elinvoiman rakentamisen kovaa ydintä.

Kaupunki on vaikuttaja. Omilla avauksillaan ja esimerkillään kaupunki muokkaa asenteita ja rakentaa positiivista kaupunkibrändiä. Me Salossa panostamme yrittäjyyskasvatukseen ja tuotekehityskumppanuuksiin. Teemme päämäärätietoisesti rohkeita avauksia kuten Salo IoT Campus ja Hyperloop. Tunnin juna yhteisenä Turku – Salo – Helsinki –kasvukäytävän kärkihankkeena on tietysti ensisijainen päämäärä aluekehittämisessä.

Kaupunki on kehittäjä. Elinvoimaisen kaupungin edellytyksenä on myös oman toiminnan jatkuva parantaminen. Hyviä esimerkkejä tästä ovat esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen kehittämisohjelma Oppiva Salo, kaupungin innovatiiviset työllisyyspalvelut ja päivittäisjohtamisen kehittäminen lean-menetelmällä.

Jotta kehittäminen olisi tuloksellista, on myös opittava menneisyydestä ja otettava sieltä mukaan työkalupakkiin se millä on arvoa. Salossa sekä kuntaliitoksessa että elinkeinoelämän rakennemuutoksessa jalostunut muutososaaminen ja -valmius tunnistetaan olennaiseksi arvoksi.

Kaupunki on myös verkostoituja. Kaikki yllämainitut toimenpiteet onnistuvat vain yhdessä kumppanien kanssa verkostoissa toimimalla. Kumppanuus ei sulje pois edunvalvontaa eikä se saa hämärtää eri toimijoiden rooleja, mutta kumppanuus antaa paremmat edellytykset intressien yhteensovittamiselle ja parhaimmillaan kokonaan uusille avauksille. Hyvät verkostot toimivat pitkäjänteisesti ja tuovat tätä kautta ennustettavuutta sekä vakautta välillä myrskyisäänkin toimintaympäristöön.

Turun Kauppakamarin Salon osaston hallituksen jäsenenä haluan osaltani olla tekemässä Salosta entistä yhteistyökykyisempää kaupunkia, joka halutaan tulevaisuuden kumppaniksi. Toivotan kaikille erinomaista loppukesää ja aktiivista syksyn 2017 alkua.

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2018. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy