Maan tärkeimmät liikennehankkeet listattu – Varsinais-Suomen alueelta viisi hanketta

Kauppakamarit ovat laatineet listan Suomen liikenneverkon tärkeimmistä korjaus- ja kehittämiskohteista. Varsinais-Suomen alueelta mukana ovat Turun kehätien, Valtatie 8:n ja Valtatien 9 TurkuTampere-välin parantaminen, Kirjalansalmen sillan korjaaminen sekä TurkuUusikaupunki-radan kunnostus. Liikenneväylien kunnolla ja sujuvuudella on suora vaikutus yritysten kilpailukykyyn ja investointipäätöksiin.

Turun kauppakamarin edunvalvonnan johtaja Kaisa Leiwon mukaan Varsinais-Suomen alueella liikenteen korjaus- ja kehittämiskohteita on tällä hetkellä runsaasti, sillä alueemme väylät ovat nyt kovilla.

”Tavaraliikenne alueella kasvoi kuluvan vuoden ensimmäisellä kolmanneksella noin 7 prosenttia ja henkilöliikenne 4 prosenttia, ja kasvu tuskin pysähtyy tähän. Väylien käyttö tulee vain kasvamaan, sillä positiivisen rakennemuutoksen ansiosta alueelle on ennakoitu syntyvän jopa 30 000 uutta työpaikkaa. Työvoiman alueellinen liikkuvuus edellyttää lisää investointeja liikenneinfrastruktuuriin”,  Leiwo toteaa ja muistutta, että kaikki alueen liikennehankkeet ovat erittäin tärkeitä niin liikenteen sujuvuuden kuin myös turvallisuuden kannalta.

Kauppakamarien liikennehankelistaus on elinkeinoelämän täsmälista alueidemme pahimmista liikenteen pullonkauloista ja merkittävistä kehittämiskohteista. Lista tähtää liikennejärjestelmän pitkäjänteiseen kehittämiseen ja tarjoaa työkalun päätöksentekoon liikenteen rahoituksesta.

“Liikennejärjestelmän suunnittelu on murroksessa. Nyt mietitään askelmerkkejä myös tulevalle maakuntauudistukselle, jossa maakunnille siirtyy vastuuta tienpidosta ja liikenteen suunnitelusta”, Keskuskauppakamarin liikenneasiantuntija Kaisa Saario painottaa.

Liikenneväylien kunnolla ja sujuvuudella on Saarion mukaan suuri merkitys alueiden ja yritysten kilpailukyvylle ja investointipäätöksille. Suomi on viennistä riippuvainen maa, jolla on pidemmät etäisyydet markkinoille kuin monella keskeisellä kilpailijamaalla. Hyvillä liikenneyhteyksillä on ainakin osittain mahdollista kompensoida etäisyyksien aiheuttamaa haittaa kilpailukyvylle.

“Liikenneyhteyksien toimivuus on keskeinen tekijä, kun yritykset tekevät päätöksiä investoinneista ja toimipaikan sijainnista. Keskuskauppakamarin Alueiden kilpailukyky -selvityksen mukaan kuusi kymmenestä yrityksestä valitsee sijaintipaikan liikenneyhteyksien ja työvoiman saatavuuden perusteella”, Saario toteaa.

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2018. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy