Talouden kasvu edellyttää osaavaa työvoimaa

Kirjoittaja Kaisa Leiwo on Turun kauppakamarin vt. toimitusjohtaja.

Teksti on julkaistu alun perin Turun sanomien mielipideosiossa 2.1.2018.

Suomen Pankki ja Valtiovarainministeriö ovat molemmat arvioineet työllisyyden kehitystä vuoden kääntyessä kohden loppuaan. Arviot ovat yksimielisiä siitä, että työllisyys kohenee, mutta harmillisen hitaasti. Työllisyys on vuoden 2017 aikana noussut yli 70 % rajan, mutta kehitys on ollut varsin hidasta. Työttömyys ei näytä sulavan pois vaikka yritykset rekrytoivat enemmän kuin vuosiin.

Kuten Turun Sanomatkin toteaa pääkirjoituksessaan 27.12, on työttömyys alentunut Varsinais-Suomessa muuta maata nopeammin. Varsinais-Suomi on toiminut maamme kohentuneen talouden ja kasvun veturina, mikä selittää muuta maata parempaa kehitystä. Ns. rakenteellista työttömyyttä löytyy kuitenkin täältäkin – työvoiman kysyntä ja tarjonta eivät valitettavasti läheskään aina kohtaa.

Elinkeinoelämän näkökulmasta tilanne on kääntynyt nopeasti huolestuttavaan suuntaan. Vaikka maakunnassa on edelleen reippaasti työttömiä työnhakijoita, kärsivät useat yritykset työvoimapulasta. Osaajien puute näyttää jo rajoittavan joidenkin yritysten kasvua, mikä on erityisen huolestuttavaa.

Turun kauppakamari kysyi jäseniltään jouluviikolla, rajoittaako osaavan työvoiman saanti yrityksen kasvua. Kyselyyn vastasi parin päivän aikana 138 yritystä, joista 51,1 % totesi työvoimapulan rajoittavan yrityksen kasvua. Tulos on noteeraamisen arvoinen. Kasvua ei ole nyt varaa vaarantaa, joten osaavan työvoiman saatavuuden eteen tulee tehdä kaikki mahdollinen.

Kyse ei ole ainoastaan Varsinais-Suomen asiasta. Äskettäin julkaistun selvityksen mukaan Meyer Turku Oy:n Turun telakan alueelliset vaikutukset ulottuvat koko maahan, etenkin Uudellemaalle, Pohjanmaalle, Pirkanmaalle ja Satakuntaan. Professori emeritus Paavo Okko arvioi joulukuisessa Turun kauppakamarille laatimassaan blogikirjoituksessa, että telakan ja autotehtaan yhteinen kontribuutio maan bruttokansantuotteeseen tulee nousemaan yli miljardiin euroon, josta suurin osa on uutta kasvua. Varsinais-Suomen kasvu on siis koko maan etu ja luo hyvinvointia koko Suomeen.

Miten osaavan työvoiman saaminen voidaan varmistaa?

Lähes 50 % kauppakamarien Yritysparlamentti -kyselyyn 2017 vastanneista yritysjohtajista arvioi, että työmarkkinoilta ei ole saatavilla oikeaa osaamista. Työvoiman ja työttömien koulutuksen kehittäminen on siis avainasemassa. Osaajia tarvitaan kaikenlaisiin töihin – aina kansainvälisistä huippuasiantuntijoista ns. suorittavaan työhön.

Jyrki Katainen ja Tibor Navracsics toteavat Turun Sanomissa 27.12, että vuonna 2025 elinikäistä oppimista hyödyntävien kansalaisten määrä Euroopassa olisi jo 25 %. Joustava, nopeasti reagoiva ja elinikäiseen oppimiseen tähtäävä koulutussektori on siis joka tapauksessa tulevaisuuden ainoa tapa toimia. Joustava yrityslähtöinen koulutus voi jo tänään turvata yritysten kasvun ja kehittymisen.

Turun seudulla korostuu erityisesti teknisten osaajien tarve. Maakuntaan kaivataan kipeästi teknillistä koulutus- ja tutkimusperinnettä. Asiassa on nyt otettu ensi askeleita, mikä on hyvä, mutta ei riittävä ratkaisu. Seuraavia askeleita on jo syytä miettiä, jotta nyt hyvin menestyvien yritysten kasvu ja kehitys voidaan turvata.

Työvoiman liikkuvuutta tulee edistää. Keinoja ovat esimerkiksi asuntopolitiikka, liikkumisen helpottaminen sekä alueen vetovoimatekijöiden lisääminen. Muuttaminen työn perässä on maassamme edelleen hankalaa – varsinkin jos muuttaja on perheellinen. Tässä kunnilla on merkittävä rooli – yritysten toimintaedellytysten parantamisen lisäksi on satsattava myös osaavan työvoiman viihtymiseen ja kotiutumiseen.

Kauppakamarien Yritysparlamentti -kyselyn mukaan myös työllistämiseen liittyvät riskit kuten työehtojen joustamattomuus haittaavat työvoiman saantia yrityksiin. Työmarkkinoihin liittyvät rakenteelliset ongelmat ja jäykkyydet korostuvat nyt, kun työvoiman tarve kasvaa. Rekrytoinnit voivat pahimmillaan jäädä tekemättä, vaikka niihin olisi tarvetta. Työmarkkinoiden vapautta ja joustoja tuleekin lisätä siten, että työllisyys paranee ja yritykset saavat tarvitsemansa työvoiman rekrytoitua.

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2018. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy