Työvoimapula nousemassa talouskasvun pahimmaksi pullonkaulaksi Varsinais-Suomessa

Iso osa varsinaissuomalaisista yrityksistä kokee osaavan työvoiman saamisen rajoittavan yrityksen kasvua. Tämä selviää Turun kauppakamarin tuoreesta kyselystä, johon vastanneista 138 yrityksestä 51 prosenttia totesi työvoimapulan rajoittavan yrityksen kasvua.

Kyselyyn vastanneet toimitusjohtajat kommentoivat osaavan työvoiman saamista muun muassa seuraavasti:

Tiettyjen alojen kuten mm metalli- ja teknologiateollisuusalan ammattiosaajista on pulaa.

Pulaa jo ihan tavallisista hyvän motivaation omaavista työntekijöistä.

Erityisesti metallin erikoisammattilaiset, koneenkäyttäjät ja asentajat ovat kiven alla.

Tällä hetkellä osaavan ja sopivan koodausvoiman saamisessa haastetta.

Ammattitaitoisia sähköasentajia ei löydy mistään. Iso ongelma.

ICT-alan osaajista on Turussa nyt pulaa, avoimia työpaikkoja ei saada täytettyä.

Olemme joutuneet hankkimaan 6 robottia tänä vuonna.

Turun kauppakamarin vt toimitusjohtaja Kaisa Leiwon mukaan hyvässä vauhdissa olevaa talouskasvua ei pidä nyt vaarantaa, vaan on tehtävä kaikki mahdollinen työvoiman löytämiseksi.

”Kyse ei ole ainoastaan Varsinais-Suomen asiasta. Kasvun taloudelliset vaikutukset säteilevät koko Suomeen ja maan rajojen ulkopuolelle”, hän muistuttaa.

Leiwon mukaan ratkaisuja ovat muun muassa koulutuksen kehittäminen, työvoiman liikkuvuuden ja työperäisen maahanmuuton lisääminen sekä työllistämisen riskien pienentäminen.

Hänen mielestään on upeaa, että Varsinais-Suomi on positiivisen rakennemuutoksen kynsissä.

”Tässä tilanteessa on hyvä aloittaa vuosi 2018. Nyt tulee tehdä kaikki mahdollinen, että kasvu voi jatkua ja levitä yli maakuntien ja valtioiden rajojen”, Leiwo painottaa.

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2019. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy