Henkilökuva: Liisa Leino – liike-elämän rautainen moniammattilainen

Teollisuusneuvos Liisa Leino on Leino Groupin, pian 120 vuotta täyttävän globaalin valimoalan sukuyhtiön, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, pitkän linjan yritysjohtaja ja hallitusvaikuttaja. Vuoden vaihteessa Leinosta tuli Salon kauppakamariosaston hallituksen puheenjohtaja.

Liisa Leinon työura alkoi tuotekehittelijänä Jalostajalla, joka silloin oli osa Huhtamäki Oy:tä.

Leino kertoo olevansa kiitollinen siitä, että hänellä on ollut urallaan hieno mahdollisuus toteuttaa tavoitteensa eli tutustua ja oppia koko liiketoimintaprosessi: tuotekehitys, tuotanto, laatu, markkinointi, myynti, talous ja yleisjohto. Huhtamäeltä hän siirtyi parin vuoden jälkeen Pauligille tuotekehitys- ja laatupäälliköksi. Sen jälkeen tie vei Head Hunterin kautta Suomen Nestlélle markkinoinnin pariin. Leino toimi Nestléllä tuotepäällikkönä, markkinointipäällikkönä ja markkinointijohtajana. Sieltä Leino pyydystettiin Gillettelle Braun Suomen toimitusjohtajaksi. Kansainväliseen yhtiöön siirtyessään Leino toivoi uransa vievän häntä myös Suomen ulkopuolelle, ja näin tapahtuikin. Parin vuoden päästä Leino sai tarjouksen lähteä Gilletten liiketoimintajohtajaksi itäiseen Keski-Eurooppaan, vastaamaan Puolan, Unkarin, Tšekin, Kroatian, Slovenian ja Slovakian Braunin sekä Oral-B:n liiketoiminnoista.

Vuonna 2002 Leinon tie vei kuitenkin takaisin Suomeen, kun hänen isänsä, silloisen Leinovalu Oy:n hallituksen puheenjohtaja teollisuusneuvos Heikki Leino, pyysi häntä yhtiön puikkoihin. Leinon suostuminen merkitsi yhtiön pysymistä suvussa. Liisa Leino päätti tarttua tehtävään ja on toiminut yhtiön hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2006. Hallituksen puheenjohtajana ja toimitusjohtajana Leino on halunnut omalla kansainvälisellä osaamisellaan kehittää erityisesti yhtiön globaalissa toimintaympäristössä vaatimia liiketoimintaprosesseja  sekä vahvistaa koko arvoketjun huomioon ottavaa pitkäjänteistä asiakasyhteistyötä.

Siellä, missä ollaan, siellä toimitaan

Suomeen paluu vei Leinon vaikuttamaan myös muiden yhtiöiden ja järjestöjen hallituksiin. Leino on toiminut pitkään muun muassa Rautaruukin, Metsä Boardin ja Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varman hallituksissa. Leino on jakanut osaamistaan myös Teknologiateollisuuden ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n hallituksissa. Tärkeä arvovalinta Leinolle on ollut myös pitkäaikainen toiminta Valtakunnallisen Maanpuolustuskurssiyhdistyksen hallituksessa. Mottonaan kaikessa hallitustyöskentelyssä Leino noudattaa ajatusta: ”siellä, missä ollaan, siellä toimitaan”. Leino näkee, että hallituksen jäsenenä oleminen ilman lisäarvon tuottamista ei ole kenenkään etu. Leino kertoo, että tänä päivänä varsinkin yhtiöiden hallituksissa toimiminen on ennen kaikkea vastuullista työtä, jossa jokaiselta jäseneltä vaaditaan osaamista ja panostusta yhtiön eteen.

Naisten määrän lisääntyminen suuryhtiöiden hallituksissa ja johtotehtävissä kertoo Leinon mukaan siitä, että naisten osaaminen ja mahdollisuudet ovat Suomessa korkealla tasolla. Leino kuitenkin muistuttaa, että mahdollisuudet tuovat mukanaan valintoja. Nuoria, tulevia uraohjuksia mentoroidessaan Leino neuvoo harkitsemaan huolellisesti, minkälaisia asioita he haluavat elämässään tavoitella, sillä kaikkea ei todennäköisesti voi, eikä tarvitsekaan saada. Leino kertoo iloitsevansa siitä, kuinka tänä päivänä työelämässä nuoret asettavat itselleen kirkkaita, rohkeita päämääriä ja saavuttavat niitä.

Uusimpana luottamustoimenaan Leino aloittaa Salon kauppakamariosaston hallituksen puheenjohtajana vuonna 2018. Pian 120 vuotta täyttävän, salolaisen Leino Groupin johtajalta ei näkemystä puutu Salon seudun liike-elämästä. Yrityksen näkökulmasta Salo onkin Leinon mielestä maantieteellisesti yksi Suomen parhaita. Satamien läheisyys, hyvät moottoritieyhteydet Turkuun ja Helsinkiin tekevät Salosta ideaalin ympäristön monenlaisille yrityksille. Helsingin läheisyys päättäjineen on myös yrityksien kannalta suuri etu, Leino muistuttaa.

Salon imagon palauttaminen tehdään positiivisilla toimenpiteillä

Kehitettävääkin silti löytyy. Kauppakamariosaston puheenjohtajana Leino nostaa esiin Salon infran ja kaavoituksen, jotta aluetta koskevat väylähankkeet, kuten Tunnin junan ja 52-tien uudistus voidaan tehokkaasti hyödyntää. Koko Varsinais-Suomessa esillä oleva kysymys osaavan työvoiman riittävyydestä on myös Salon kohdalla erittäin tärkeä, sillä Salosta löytyy paljon kasvukykyisiä työllistäjiä, jotka tarvitsevat osaavia työntekijöitä. Merkittävänä kehityskohteena Leino pitää Salon kaupungin imagoa, jolle matkapuhelinyhtiö Nokian muutokset aiheuttivat kovan kolauksen. Leinon mukaan Salossa tapahtuu jo nyt hyviä, positiivisia asioita. Kaupungilla on tulevaisuudessa aidot mahdollisuudet olla vahva, yritysystävällinen kaupunki, jossa elinkeinoelämä toimii ja asukkaat viihtyvät.

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2019. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy