Työntekijän sairastuminen vuosiloman alkaessa tai sen aikana

Teksti: VT, johtaja Paula Virri

Näin lomien kynnyksellä on hyvä muistuttaa tilanteista, joissa työntekijä sairastuu loman aikana tai ennen loman alkua. Vuosilomalakiin palautettiin vuonna 2016 vuosilomalla sairastamista koskeva omavastuu, joka on pisimmillään kuusi päivää.

Sairastuminen vuosiloman aikana

Jos synnytyksestä, sairaudesta tai tapaturmasta johtuva työkyvyttömyys alkaa vuosiloman tai sen osan aikana, työntekijällä on oikeus pyynnöstä saada siirretyksi vuosilomaan sisältyvät kuusi lomapäivää ylittävät työkyvyttömyyspäivät. Omavastuuaika koskee viiden viikon eli 30 arkipäivän vuotuista vuosilomaa. Omavastuuta ei siis ole jo vuosilomaa on neljä viikkoa tai sitä vähemmän.  Omavastuu tarkoittaa sitä, että työntekijä ei saa siirtää vuosilomaansa kuuden lomapäivän osalta, vaikka hän olisi työkyvytön.

Omavastuupäiviä voi kertyä sekä kesä- että talviloman ajalta myös yksittäisinä ja omavastuu lasketaan lomanmääräytymisvuosittain. Työntekijä saa siis siirtää lomansa kuuden sairaspäivän ylittävältä osalta. Tämä edellyttää, että työntekijä ilmoittaa työnantajalle sairastumisesta viivytyksettä ja esittää lääkärintodistuksen tai muun luotettavan selvityksen työkyvyttömyydestä. Työnantaja pitää kirjaa omavastuupäivistä. Oikeutta siirtoon ei ole, mikäli työntekijä on aiheuttanut työkyvyttömyyden tahallaan tai törkeällä huolimattomuudellaan.

Sairastuminen ennen vuosilomaa

Työnantajan on siirrettävä loma työntekijän pyynnöstä, jos työntekijä on vuosilomansa tai sen osan alkaessa työkyvytön tai jos on tiedossa, että työntekijä joutuu loman aikana sairaalahoitoon, jonka aikana hän on työkyvytön. Oikeutta loman siirtämiseen ei ole, jos työntekijä on aiheuttanut työkyvyttömyytensä tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella. Työntekijän on viivytyksettä pyydettävä vuosiloman siirtoa ja työntekijän on esitettävä luotettava selvitys työkyvyttömyydestään.

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2019. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy