Yhteistä juhlaa kasvukolmion lounaiskärjessä

Kirjoittaja Matti Rihko on Turun kauppakamarin puheenjohtaja.

Kirjoitus on  julkaistu alun perin Turun kauppakamarin vuosikirjan 2018 pääkirjoituksena. 

Vuosi 2017 oli juhlavuosien vuosi. Suomi täytti 100 vuotta ja Kauppakamaritoiminnan aloituksesta tuli kuluneeksi 100 vuotta. Viime vuosi oli myös historiallista positiivisen rakennemuutoksen siivittämää juhlaa Varsinais-Suomessa.

Vaikka Varsinais-Suomi on tällä hetkellä monella mittarilla mitattuna suuri menestyjä, ei kukaan halua juhlia yksin. Tarvitsemme kasvun lietsomiseen ja sen vaikutusten moninaistamiseen myös naapureitamme.

Olemme osa Turun, Tampereen ja Helsingin muodostamaa kasvukolmiota. Kasvukolmion sisässä sijaitsee miltei puolet maamme väestöstä, puolet työpaikoista ja yli puolet bruttokansantuotteesta. Tämän Suomelle erittäin merkittävän kolmion alueella on vireillä varsin huomattavia hankkeita, joilla koko maamme kilpailukykyä voidaan merkittävästi parantaa. Kasvukeskusajattelusta kasvukolmion mahdollisuuksiin on vain Tunnin junan mittainen matka. Saavutettavuus, sujuva liikkuminen ja nopeat liikenneyhteydet ovat keskeinen menestystekijä kukoistavien aluerakenteiden muotoutumisessa ja koko eteläisen Suomen rakentamisessa yhdeksi toimivaksi työssäkäyntialueeksi.

Kasvukeskusajattelusta kasvukolmion mahdollisuuksiin on vain Tunnin junan mittainen matka.

Saavutettavuuden lisäksi osaamisen kasvattaminen on tällä hetkellä yksi alueemme kasvun suurimmista haasteista. Varsinaissuomalaiset yritykset ja elinkeinoelämä tarvitsevat lisää osaamista. Tällä hetkellä oleellista on luoda alueelle teknisen huippuosaamisen kasvava alusta. Siksi esimerkiksi diplomi-insinöörien koulutus kone- ja materiaalitekniikan osalta Turun yliopistossa on saatava alkamaan. Osaaminen kehittyy jo FITech-Turku -koulutuspanostusten avulla, mutta alueelle tarvitaan ehdottomasti lisää korkealaatuista teknistä tutkimusta. Yrityksillä on selkeä tarve ja tahtotila, ja niiden tuki turkulaisen yliopiston DI-koulutuksen laajentamiselle on vahva.

Nämä Turun kauppakamarin kuluvan vuoden vaikuttamisen tärkeimmät asiat olisivat toteutuessaan upea voitto Varsinais-Suomen kasvulle ja vaikuttava piristys koko kasvukolmiolle. Näiden tavoitteiden, saavutettavuuden parantamisen ja osaamisen kasvattamisen, toteutuessa olisimme monitieteisempi ja kilpailukykyisempi osaamiskeskittymä, jolla olisi toimiva ja vankka yhteys kasvavan kolmion muihin kärkiin.

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2019. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy