Yritykset tarvitsevat koulutusta jatkuvuussuunnittelusta

Yhä useammat yritykset kokevat turvallisuustilanteensa heikenneen lähivuosina. Kauppakamari aikoo toteuttaa Yritysturvallisuuden koulutusohjelman, jonka tavoitteena on auttaa yrityksiä kehittämään omaa riskien- ja jatkuvuudenhallintaansa.

Turun kauppakamari aikoo laatia ja pilotoida yhteistyössä Huoltovarmuuskeskuksen sekä Lounais-Suomen ELVAR-toimikunnan kanssa Yritysturvallisuuden koulutusohjelman, jonka tavoitteena on varmistaa, että yritykset perehtyvät riskien- ja jatkuvuudenhallintaan sekä niiden perusteisiin, rakenteisiin ja prosesseihin.

”Suomalaiset yritykset arvioivat keväällä 2017 toteutetussa Yritysten rikosturvallisuus 2017 -kyselyssä, että niihin kohdistuva rikollisuus on kasvussa. Turvallisuustilanne on kyselyn mukaan heikentynyt kaikilla toimialoilla ja kaiken kokoisissa yrityksissä”, kertoo Turun kauppakamarin koulutuspäällikkö Maria Lindbom.

Monia rikoksia sekä yritysten häiriötilanteita voitaisiin ehkäistä tai niiden riskejä pienentää systemaattisella riskienhallinnalla ja jatkuvuussuunnittelulla. Rikosturvallisuuskyselyyn vastanneista yrityksistä vain kolmasosalla oli jatkuvuussuunnitelma tehtynä.
”Tämä on huolestuttavan pieni määrä, koska yritykset ovat merkittävässä roolissa yhteiskunnan häiriönsietotilanteissa. Erityisesti PK-yrityksillä ei ole resursseja eikä osaamista erilaisiin riskeihin varautumisessa”, Lindbom toteaa.

Koulutuksen tavoitteena on luoda yrityksille osaamista ennakoivasta, tietoisesta, suunnitelmallisesta ja järjestelmällisestä riskienhallinnasta.
”Loppujen lopuksi koulutuksessa on kysymys yrityksen kyvystä ehkäistä liiketoiminnan keskeytyksiä sekä valmiudesta toimia odottamattomissa häiriötilanteissa, jotka pahimmillaan saattaisivat aiheuttaa suuria taloudellisia menetyksiä. Tavoitteena ei ole siis pelkästään tukea yrityksiä hallitsemaan paremmin riskejään, vaan auttaa yrityksiä hallitsemaan liiketoimintaansa yhä paremmin kaikissa mahdollisissa tilanteissa”, korostaa Huoltovarmuuskeskuksen valmiusasiamies Jaakko Pekki.

Pekki painottaa, että Huoltovarmuuskeskus tukee mielellään toimintaa, joka parantaa laajasti elinkeinoelämän kykyä tuottaa palveluitaan kaikissa tilanteissa. Koulutuksen järjestäminen on tämän kyvyn rakentamisessa tärkeä osa. Hänen mukaan kauppakamarit ovatkin tässä erinomainen yhteistyökumppani Huoltovarmuuskeskukselle sekä Huoltovarmuusorganisaatiolle myös laajemmin.

Tavoitteena on, että koulutuskokonaisuus pilotoidaan kevään 2019 aikana.

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2019. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy