Liiketoiminnan hallintaa – ei riskien hallintaa!

”Emme hallitse riskejä, meidän tavoitteenamme on hallita liiketoimintaa”, totesi eräs suuren yrityksen riskienhallinnasta vastaava henkilö, kun keskustelimme riskienhallinnan tavoitteesta. Paremmin asiaa ei voisi todeta. Asian voi toki ilmaista myös hieman muodollisemmin ja vaikeammin. Esimerkiksi yrityksissä käytetään paljon riskienhallinnan COSO ERM -viitekehystä. Sen mukaan riskienhallinta on yrityksen strategian toteuttamiseen ja yrityksen suorituskykyyn integroitu kulttuuri, kyvyt ja käytännöt, joiden avulla yritykset hallitsevat riskejä sekä luovat ja säilyttävät yrityksen arvoa.

Kirjoittaja Jaakko Pekki työskentelee valmiusasiamiehenä Huoltovarmuuskeskuksessa.

Ilmaisee asian sitten miten vain, niin riskienhallinnan tavoitteena on ennen kaikkea luoda ja suojella yrityksen arvoa sekä maksimoida yrityksen voittoja. Keskeistä on arvioida, mikä saattaa uhata yrityksen tavoitteisiin pääsemistä tai mikä sisäinen tai ulkoinen tapahtuma voisi tuottaa vahinkoa toiminnalle, ihmisille tai ympäristölle sekä aiheuttaa toteutuessaan yrityksen tuloihin merkittävää vaihtelua. Yrityksen riskienhallinta ei siis saisi nykyisin olla vain vahinko- ja talousriskien hallintaa. Sen tulee olla ennen kaikkea liiketoimintaan liittyvien strategisten ja toiminnallisten riskien hallintaa.

Riskienhallinnan tavoitteena on ennen kaikkea luoda ja suojella yrityksen arvoa sekä maksimoida yrityksen voittoja.

Haaste riskienhallinnassa kuitenkin on käytettävissä oleva aika. Liian usein kuulee sanottavan, ettei riskienhallintaan ole aikaa, kun kaikki aika menee normaalin liiketoiminnan pyörittämiseen. No, jos jokin ennakoimaton riski toteutuu, voi olla, että sattuma hoitaa aikaa riskienhallintaan. Tällöin ei vain välttämättä enää ole lainkaan liiketoimintaa, mitä pyörittää. Tulevaisuus yllättää varmasti. Järkevää lienee pyrkiä varmistamaan, että se yllättää positiivisesti.

Kilpailluilla markkinoilla ei tänä päivänä olekaan varaa virheisiin. Pysähtykää siis hetkeksi miettimään, mitä riskejä toiminnassanne on ja miten näitä voisi etukäteen ehkäistä tai miten toimitte, jos riski kuitenkin toteutuu? Näin hallitsette itse liiketoimintaanne sekä varmistatte, että yrityksenne pysyy myös tulevaisuudessa kilpailukykyisenä.

Jaakko Pekki
valmiusasiamies
Huoltovarmuuskeskus

Kirjoitus on alun perin julkaistu Kauppakamarilehdessä 2.5.2018

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2019. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy