Hyvin menee, mutta meneekö?

Varsinais-Suomella menee toistaiseksi hyvin. Toistaiseksi sen vuoksi, että mikäli emme löydä lähivuosina jopa 30.000 uutta työntekijää alueelle, niin hyvä meno päättyy lyhyeen ja näkyvissä oleva kasvu jää toteutumatta. On ikävää olla pahan ilman leiwo, mutta uhka on todellinen ja työvoiman saatavuuden turvaamiseksi on käännettävä joka kivi.

Turun kauppakamarin jäsenet ovat sekä viime vuoden lopulla että tänä keväänä kertoneet, että pula osaavasta työvoimasta on yritysten kasvun suurin uhka. Mikäli työvoimaa ei saada rekrytoitua, siirtyy tekeminen muualle – joko muualle Suomeen tai todennäköisemmin kokonaan Suomesta pois. Siihen meillä ei ole varaa.

Kirjoittaja Kaisa Leiwo on Turun kauppakamarin toimitusjohtaja.

Kauppakamarit julkaisivat keväällä koulutusteesinsä – 7 keinoa varmistaa osaava henkilöstö yrityksille. Tässä talouden tilanteessa teesit ovat todella ajankohtaisia Varsinais-Suomessa. Voimme allekirjoittaa niistä joka ikisen.

Teesi 1: Tarvitsemme joustavan koulutusjärjestelmän, joka mahdollistaa elinikäisen oppimisen ja nopean reagoinnin muutoksiin. Alueilla tulisi olla nykyistä enemmän valtaa vaikuttaa alueen koulutustarjontaan sekä kehittää alueille osaamiskeskittymiä koulutuksen avulla. Hyvä esimerkki nopeasta ratkaisusta on Varsinais-Suomessa toimiva tekniikan alan verkostoyliopisto FiTech, jonka lisäksi tarvitaan jatkossa pysyvä paikallinen osaamiskeskittymä pitkäjänteisen osaamisen, kehityksen ja tutkimusinfran luomiseksi.

Teesi 2: Ammatillisen koulutuksen reformin on onnistuttava siten, että ammatillisen koulutuksen resurssit ja vetovoima turvataan. Onnistumisen edellytyksenä on uudenlainen tiivis ja laaja yhteistyö oppilaitosten ja yritysten välillä. Oikea tasapaino lähiopetuksen ja työssä oppimisen välillä on ensiarvoisen tärkeää löytää. Varsinais-Suomessa yritysten suuri huoli, että työpaikoilla oppimisen ohjaamisen ja arviointiin löytyy riittävästi resursseja niin oppilaitoksissa kuin yrityksissä.

Teesi 3: Oppisopimuksen käyttöä tulee laajentaa. Laajentamista tukee parhaiten palkkaporrastus siten, että palkan kehittyminen sidotaan opintojen etenemiseen. Palkkaporrastus suhteuttaisi oppisopimuspalkan henkilön tuottavuuteen ja mahdollistaisi myös alkuvaiheessa olevien opiskelijoiden palkkaamisen oppisopimuksella.

Teesi 4: Yhteistyötä oppilaitosten ja työelämän välillä tulee tiivistää. Koulutus ei voi toimia irrallaan työelämästä, vaan alueen koulutustarjonnan tulee tukea elinkeinoelämän kehittymistä. Vastaavasti elinkeinoelämän on tarjottava opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja kesätyöpaikkoja sekä pyrittävä työelämäyhteyksien vahvistamiseen kaikilla mahdollisilla tavoilla.

Teesi 5: Osaamisen rapautuminen on pysäytettävä koska Suomen tulevaisuuden menestys rakentuu vain ja ainoastaan osaamiselle. Tavoitteena tulee olla jokaiselle nuorelle vähintään toisen asteen koulutus sekä yli puolelle nuorista korkeakoulututkinto. Meillä ei ole inhimillisesti eikä kansantaloudellisesti varaa päästää nuoria syrjäytymään siinä määrin kuin nyt tapahtuu.

Teesi 6: Työvoimareservi tulee ottaa tehokkaammin käyttöön. Alueellinen rekrytointi-, muunto- ja täsmäkoulutus edistävät työttömien työnhakijoiden nopeaa työllistymistä ja helpottavat yritysten osaajapulaa. Yritysten kanssa yhteistyössä toteutettavat koulutukset saattavat tehokkaasti yhteen työn ja tekijän.

Teesi 7: Työperäistä maahanmuuttoa on aktiivisesti lisättävä. Väestöpohjan kaventuessa oma osaaminen ei enää riitä, vaan työvoimaa ja osaajia on houkuteltava myös ulkomailta. Tämä edellyttää sekä aktiivista rekrytointia että byrokratian helpottamista ja viranomaispalvelujen sujuvoittamista.

Työelämän osaamisvaatimukset muuttuvat koko ajan ja todennäköisesti muutosvauhti tulee vain kiihtymään. Menestymisemme ratkaisee se, kuinka hyvin onnistumme houkuttelemaan osaavaa työvoimaa alueelle sekä  pitämään osaamisen ajan tasalla ja yrityksemme kilpailukykyisinä.

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2019. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy