Paljon puhetta väylistä

Kirjoittaja on Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Kaisa Leiwo.

Saavutettavuus ja väylät ovat tällä hetkellä paljon esillä julkisuudessakin. Kauppakamarit julkistivat juuri koko valtakunnan elinkeinoelämälle tärkeimmät liikennehankkeet, joiden joukossa on viisi Varsinais-Suomelle keskeistä ja ajankohtaista hanketta. Saman aikaisesti LVM on laittanut lausunnolle teitä ja ratoja koskevan runkoverkkoesityksen, josta kauppakamarit antavat yhteisen lausunnon. Turun kauppakamarilla on muutostarpeita tähän esitykseen valtakunnalliseen runkoverkkoon kuuluvista maanteistä ja rautateistä.

Ripeästi kasvavassa Varsinais-Suomessa liikenne kasvaa muuta maata nopeammin, mutta tiet ovat huonokuntoisia ja onnettomuuksia on paljon. Koko maan huonokuntoisista silloista 20 % ja huonokuntoisista päällysteistä 14 % sijaitsee Varsinais-Suomessa. Samalla liikenne pääteillämme kasvaa yli kaksinkertaista vauhtia muuhun maahan verrattuna.  Turun ja Helsingin välillä kulkee vain yksiraiteinen junayhteys, joka lisäksi kiertää pitkän lenkin Karjaan kautta. Matka-aika on pitkä ja myöhästymisiä sattuu usein. Tilanne kokonaisuutena on kestämätön, ja liikenneinvestointeja alueelle kaivataan kipeästi.

Turun kauppakamari toi kauppakamareiden yhteiselle liikennehankelistalle viisi ajankohtaista väylää Varsinais-Suomessa:

Tunnin juna

Iloitsemme siitä, että tunnin juna nousi esiin valtiovarainministeriön budjettiesityksessä. Lisärahaa hankkeelle ei vielä luvattu aiemmin myönnetyn 40 miljoonan euron lisäksi. Valtakunnassa vallitsee nyt kuitenkin selkeä tahtotila nopean junayhteyden edistämiseksi Turun ja Helsingin välille, mikä on ehdoton edellytys hankkeen etenemiselle. Poliittinen päätös tunnin junan rakentamisesta tarvitaan seuraavan hallituksen aikana. Samalla tulee selvittää vaihtoehtoja budjettirahoitukselle, jotta hanke saadaan rahoitettua ja toteutettua järkevällä aikataululla.

Turun kehätie

Turun kehätie yhdistää neljä valtatietä ja kaksi satamaa toisiinsa ja Turun kaupunkiseutuun. Kehätie on TEN-T -ydinverkkokäytävään kuuluva noin 30 kilometrin pituinen teollisuuden kuljetuksille keskeinen väylä. Kehätie on monin paikoin kuormittunut, mikä haittaa erityisesti raskasta liikennettä jota tiellä kulkee runsaasti. Kehätien nelikaistaistamiseen sekä tarvittavien tunnelien ja eritasoliittymien rakentamiseen tarvitaan pikaisesti lisää resursseja.

Valtatie 9

Valtatie 9 eli ysitie on väylä läpi Varsinais-Suomen – Turusta Loimaan kautta Tampereelle ja edelleen Jyväskylän kautta Joensuuhun. Väylä on paitsi kasvukolmion kärkiä Turkua ja Tamperetta yhdistävä keskeinen liikennereitti, niin myös reitti Varsinais-Suomesta Keski-Suomeen. Ysitite on huonokuntoinen ja turvaton – nelikaistaistamista tulee jatkaa Liedosta eteenpäin ja eritasoliittymiä sekä ohituskaistapareja tulee lisätä.

Valtatie 8

Valtatie 8 eli kasitie yhdistää länsirannikon kaupungit toisiinsa – Varsinais-Suomessa väylä kulkee Turusta Raision ja Laitilan kautta Raumalle. Väylän varrella sijaitsee paljon teollisuutta ja useita satamia, mutta sen välityskyky ei ole riittävä elinkeinoelämän tarpeisiin eikä nykyaikaisille suurille rekoille.  Kasitie tarvitsee kipeästi liittymien parantamisia sekä lisää ohituskaistapareja ja nelikaistaistamista.

Kirjalansalmen sillan uusiminen ja Kaarinan läntinen ohikulkutie

Kirjalansalmen silta on Paraisilla sijaitsevan teollisuuden ainoa kulkuyhteys mantereelle. Se on ns tiensä päässä, eli silta on uusittava lähivuosina. Sillan uusimiseen on järkevää yhdistää Kaarinan läntisen ohikulkutien suunnittelu. Kaarinan ohikulkutie on runsaasti liikennöity väylä, jota pitkin kulkee paljon teollisuuden ja erityisesti rakennusteollisuuden kriittisiä kuljetuksia.

Esitys runkoverkoista

Valtakunnallinen runkoverkko perustuu olemassa oleviin valtion maanteihin ja rautateihin. Runkoverkon määrittely perustuu mm väylien liikennemääriin, alueelliseen saavutettavuuteen sekä verkolliseen kokonaisuuteen tällä hetkellä ja tulevaisuudessa. Runkoverkon palvelutaso on muuta väyläverkkoa korkeampi mm turvallisuuden, kustannustehokkuuden ja matka-ajan osalta.

Turun kauppakamarin näkökulmasta keskeisin epäkohta on Turku-Toijala -rataosuuden jääminen pois rautatien runkoverkkoesityksestä. Puollamme tämän osuuden lisäämistä yhdessä Tampereen kauppakamarin kanssa. Turku ja Tampere ovat kasvukolmion osia ja merkittäviä maakuntakeskuksia, jotka runkoverkon on yhdistettävä toisiinsa. Turun ja Tampereen välinen rata on elinkeinoelämän kannalta merkityksellinen väylä joka yhdistää rataverkon muihin liikennemuotoihin Turun päässä, missä sijaitsee myös lentokenttä, satamia ja usean päätien solmukohta.

Teemme Turun kauppakamarissa päivittäistä työtä näiden ja monien muiden asioiden edistämiseksi. Mainittakoon, että jätimme juuri Turun kaupungille lausunnon joukkoliikenteen runkolinjaston linjastoluonnoksista.

Ole meihin yhteydessä, kysy ja kerro toiveistasi. Vastaa kyselyihimme ja saa äänesi kuuluviin. Olemme jäseniä varten ja halumme edistää kaikkien jäsentemme liiketoimintaa. Pystymme tekemään sitä parhaiten kun kuulemme säännöllisesti jäsenten kuulumisia, ajatuksia ja toiveita. Kuulumisiin ja tapaamisiin siis!

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2018. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy