Fölin runkolinjastosuunnitelmassa kehitettävää

Turun kauppakamari toivoo Fölin runkolinjastouudistussuunnitelmaan lisää yhteyksiä erityisesti kasvavalle Kupittaan alueelle. Myös Turun keskustan pysäkkien sijoittelua olisi mietittävä uudelleen.

Joukkoliikenneyhteyksien kehittäminen ei runkolinjaehdotuksen valossa vastaa Kupittaan alueen nopeaa laajentumista työpaikkakeskittymänä. Turun kauppakamarin johtaja Paula Virri pitää tärkeänä, että runkolinjauudistusta suunniteltaessa selvitettäisiin mahdollisuutta tehdä kasvavasta Kupittaan alueesta Turun keskustan lisäksi toinen liikenteen solmukohta, jonne tulisi hyvät suorat yhteydet. Alueen hyvä saavutettavuus on yksi suurimmista haasteista.

”Esimerkiksi suora bussilinja Turun länsipuolelta Tuomaansillan kautta Helsinginkatua pitkin suoraan Kupittaalle parantaisi merkittävästi Kupittaan alueen saavutettavuutta. Kauppakamarin jäsenistölle suunnatussa työpaikkaliikenteen kyselyssä kaivattiin nimenomaan suoria yhteyksiä Kupittaalle muun muassa Satakunnantieltä ja Hirvensalosta”, Virri kertoo.

Hän pitää suunnitelmassa hyvänä suuntausta, että vaihdot muille kuin keskustaan menijöille voidaan jatkossa tehdä muualla kuin Turun keskustassa. Tämä on kannatettava suuntaus, kun tavoitteena on ollut rauhoittaa torin ympäristöä viihtyisäksi kävelykeskustaksi.

”Se ei saa kuitenkaan johtaa siihen, että keskustan saavutettavuus heikkenisi niille, jotka asioivat ja käyvät töissä keskustassa. Vaihtopysäkkejä voitaisiin sijoittaa muualle kuin Kauppatorille, esimerkiksi Brahenkadulle. Turun keskustan visiossa on esitetty, että joukkoliikenteen pysäkkejä sijoitettaisiin Eerikinkadulle. Tätä ei juurikaan ole otettu huomioon valmistelussa”, Virri toteaa.

Elinkeinoelämän näkökulmasta linjastot tulisi rakentaa ottaen huomioon ihmisten luonnollinen liikkumistarve työmatkoilla ja kaupallisten palveluiden saavutettavuus. Linjojen tulee kattaa tehokkaasti merkittävimmät työpaikkakeskittymät ja kaupalliset keskukset. Virri kuitenkin muistuttaa, että joukkoliikenteen käyttö perustuu usein sen toimivuuteen.

”Joukkoliikenteen tulee olla käyttäjän kannalta niin houkutteleva, että se on aito vaihtoehto autoilulle niin työ- kuin asiointimatkoillakin”, Virri sanoo.

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2018. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy