Pk-yritys: suojaudu vientikaupan riskeiltä

Kirjoittaja Anna Kytöjärvi on Turun kauppakamarin kesätyöntekijä, joka opiskelee Turun kauppakorkeakoulussa kauppatieteiden maisteriksi pääaineenaan kansainvälinen liiketoiminta.

Vientikaupan riskit koskevat kaiken kokoisia yrityksiä, mutta Finnveran ja kauppakamarien tekemän vientikaupan rahoitusbarometrin mukaan erityisesti pk-yritykset tekevät vientikauppaa suurella riskillä. Riski liittyy suurelta osin luottotappioihin. Pk-vientiyrityksillä ei välttämättä ole tarpeeksi tietämystä erilaisista rahoitusvaihtoehdoista tai vientikauppojen suojaamisen tarpeesta rahoitusvaihtoehdoilla. Jopa viidennes suomalaisista vientiyrityksistä ei suojaudu mitenkään vientikaupoissa.

Aiheellisia riskejä vastaan tulee suojautua

Riskienhallinnassa tulisi pyrkiä optimitasoon, eli suojautua riskeiltä siinä määrin, että se on kannattavaa. Täydellinen riskeiltä suojautuminen ei välttämättä ole kannattavaa tai edes mahdollista. Mahdollisten riskien analysointi ja tiedostaminen on lähtökohta riskeiltä suojautumiselle. Lisäksi yrityksen tulee miettiä riskipolitiikkaansa ja sitä, minkä kokoinen riski on siedettävissä. Turhia riskejä ei kannata ottaa, jos niiltä voi suojautua.

Rahoitusbarometrin mukaan viimeisen kahden vuoden aikana jopa 20% suomalaisyrityksistä on syntynyt luottotappioita, kun asiakas ei ole maksanut sovittua korvausta kaupasta. Silti monen yrityksen kanta on, että heidän ei tarvitse varustautua vientikaupan rahoitusriskeihin. Tällaisilta luottotappioilta olisi kuitenkin mahdollista suojautua esimerkiksi siirtämällä riskiä eri sopimuskumppaneille, kuten pankeille tai muille rahoituslaitoksille.

Ostajarahoitus yrityksen kilpailuetuna

Maksutavan valinnalla on suuri merkitys riskienhallintaan. Tililuotto eli suora maksu yleisesti tunnetaan kaikista parhaiten, mutta tämä on myös kaikista riskialttein vaihtoehto viejän näkökulmasta. Tililuotossa pankit välittävät rahaa, mutta eivät vastaa siitä, tuleeko maksu täysmääräisenä, maksuajan puitteissa tai tuleeko maksua ollenkaan. Asiakirjamaksutavat, kuten perittävät ja remburssit, ovat riskittömämpiä vaihtoehtoja, sillä pankki valvoo maksutapaan liittyvien ehtojen täyttymistä ja luovuttaa tavaran hallintaan oikeuttavat asiakirjat vain ehtojen täytyttyä. Nämä maksutavat kuitenkin tunnetaan huonommin pk-yritysten keskuudessa.

Vientikauppojen epäonnistuminen voi olla pienelle tai keskisuurelle yritykselle kohtalokasta. Näin luottoriskin pelko voi myös vähentää viennin houkuttelevuutta. Suomen vientiä voisi edistää pienempi luottotappioiden pelko ja parempi tuntemus vientikauppojen toteuttamisesta.

Vientikaupan rahoitus -kasvukiertue tulee Turkuun 13.11. Tervetuloa maksuttomaan tilaisuuteen!

Vientikaupan rahoitus -kasvukiertue

Lue lisää aiheesta:

Vientikaupan rahoitusbarometri_tulosten esittely (pdf)
https://kauppakamari.fi/2018/06/13/finnvera-ja-kauppakamari-suomalaisyrityksilta-jaa-vientikauppoja-saamatta-rahoitustapoja-ei-tunneta/
https://yle.fi/uutiset/3-10250512

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2018. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy