Tulorekisteri käyttöön vuoden 2019 alussa

Mikä tulorekisteri on?

Tulorekisterin ensimmäinen vaihe on tulossa voimaan vuoden 2019 alussa, joten viimeistään nyt on aika varmistaa, että yrityksessä on valmius tulorekisteri-ilmoitusten tekemiseen.

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, joka sisältää henkilön palkka-, eläke ja etuustiedot. Tulorekisterin tehtävänä on kerätä tulotietoja yhteen ja välittää tieto niitä tarvitseville viranomaisille. Tulorekisterin ei itsessään luo uusia tiedonsaantioikeuksia eikä tulorekisteri ole julkinen. Viranomaiset saavat tietoja tulorekisteristä voimassaolevan lainsäädännön puitteissa.

Ensimmäisessä vaiheessa eli vuoden 2019 alussa tulorekisteriin ilmoitetaan palkkatiedot ja vuodesta 2020 alkaen ilmoitetaan eläke- ja etuustietoja. Alla olevasta kuvasta ilmenee tarkempi tulorekisterin käyttöönoton aikataulu.

Lähde: Verohallinto

Miten valmistautua tulorekisterin käyttöönottoon?

Palkkojen ilmoittaminen tulorekisteriin koskee yritysten lisäksi muita palkanmaksajia kuten yhdistyksiä ja säätiöitä. Tiedot voi ilmoittaa teknisen rajapinnan kautta, jolloin tiedot siirtyvät palkkahallinto-ohjelmasta suoraan tulorekisteriin. Varmista palkkahallinto-ohjelmiston toimittajalta yhteensopivuus. Rajapinnan hyödyntäminen edellyttää käyttöoikeuden hakemista ja varmenteen tilaamista 1.11-15.12 välisenä aikana. Varmennetta haetaan tulorekisterin sähköisestä asiointipalvelusta.

Tulorekisteri-ilmoitukset voi tehdä myös sähköisessä asiointipalveluna, jossa tiedot ladataan tiedostona. Asiointipalveluun kirjaudutaan tulorekisteri.fi -sivustolta. Palveluun kirjaudutaan suomi.fi tunnuksella. Mikäli tulorekisteri-ilmoittamiseen käytetään asiointipalvelua, yrityksen nimenkirjoitusoikeudellisen henkilö voi valtuuttaa toisen henkilön tai tilitoimiston tekemään ilmoitukset. Mikäli ilmoittamiseen käytetään asiointipalvelua, syksyn aikana tulee hoitaa valtuutukset kuntoon. Tiedot voi ilmoittaa asiointipalvelussa myös manuaalisesti kirjautumalla suomi.fi asiointipalvelussa. Erityisestä syystä tiedot voidaan ilmoittaa paperisena.

Miten tietoja ilmoitetaan tulorekisteriin?

 Tulorekisteriin ilmoitetaan 1.1.2019 jälkeen maksetut suoritukset ja niiden korjaukset. Tiedot ilmoitetaan   saajakohtaisesti periaatteella suorituksen maksupäivä + 5 päivää. Jatkossa ei enää tarvitse ilmoittaa palkkojen yhteismäärä vaan kukin suoritus ilmoitetaan kertaalleen. Myöskään ennakonpidätysten yhteismäärää ei tarvitse enää ilmoittaa mutta sairausvakuutusmaksun kuukauden yhteismäärä ilmoitetaan.

Tulorekisteri ei vaikuta maksamisen velvoitteisiin, ainoastaan ilmoittaminen muuttuu. Palkkakirjanpito tai kirjanpidon säilyttämisvelvollisuus ei muutu. Luontoisetujen osalta ilmoittaminen muuttuu siten, että edun määrä on ilmoitettava täysimääräisenä vaikka siitä olisi peritty korvaus. Myös palkkaennakot on ilmoitettava.

Vuonna 2018 ja sitä ennen maksetut palkka- ja ansiotulot ilmoitetaan entiseen tapaan kullekin viranomaiselle erikseen.

Tulorekisterin hyödyt

Työnantajan näkökulmasta tulorekisteri vähentää ilmoittamiseen liittyvää byrokratiaa ja ilmoitukset voidaan hoitaa sähköisesti palkkahallinto-ohjelman ja tulorekisterin rajapintojen kautta. Myöskin tietojen moninkertainen ilmoittaminen poistuu.

Tulonsaajien kannalta tulorekisterin käyttöönoton edetessä kaikki tulo- ja etuustiedot ovat helposti saatavissa yhdestä asiointipalvelusta. Etuuden maksajat, kuten Kela ja työttömyyskassat saavat jatkossa tulotiedot tulorekisteristä ilman että henkilön tarvitsee ilmoittaa palkkatietojaan. Rekisteristä on mahdollista saada omia tulojaan koskeva tulorekisteriote.

Teksti:

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2020. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy