Yritystoiminta tuottaa yhteisöveroon nähden moninkertaisen verokertymän

Teollisuus, tukku- ja vähittäiskauppa sekä rakentaminen ovat Varsinais-Suomen suurimpia veronmaksajia, kun lasketaan yhteen palkkojen ennakonpidätyksen, yhteisöveron, työttömyysvakuutusmaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksut.

Vuonna 2016 toimialoista teollisuuden verojalanjälki oli edellä mainittujen verojen yhteismäärällä mitaten noin 570 miljoonaa euroa. Rakennusalan verojalanjälki oli 218 miljoonaa euroa, minkä lisäksi toimiala tilitti arvonlisäveroja noin 99 miljoonaa euroa. Tukku- ja vähittäiskaupan verojalanjälki oli 423 miljoonaa euroa, minkä lisäksi toimiala tilitti arvonlisäveroja 259 miljoonaa euroa.

Esimerkiksi K-ryhmän tuoma taloudellinen hyöty Varsinais-Suomeen oli viime vuonna yhteensä 942,2 miljoonaa euroa. Tästä kauppiaiden maksamat verot olivat 4,4 miljoonaa euroa. Kesko valittiin viime vuonna (myös) maailman vastuullisimmaksi kaupan alan yritykseksi The Global 100 Most Sustainable Corporations in the World -listalla.

”Kesko maailman vastuullisimpana kaupan alan yrityksenä näkee perusarvonaan osallistua monipuolisesti yhteiskunnan hyvinvoinnin edistämiseen. Verojen lisäksi kaupalla on lähialueelleen suuri vaikutus muun muassa sitä kautta, että se ostaa ja myy paikallisten tuottajien ja teollisuuslaitosten tuotteita”, kertoo Keskon aluejohtaja Olli Setänen.

Varsinais-Suomeen rekisteröityjen yritysten verojalanjälki kasvoi vuonna 2016 noin 1,3 miljardiin euroon. Summa on noin 167 miljoonaa euroa edellistä vuotta enemmän. Alueen suurin yhteisöveronmaksaja on Bayer, joka maksoi yhteisöveroa viime vuonna 134 miljoonaa euroa, mikä tekee Bayerista koko Suomen toiseksi suurimman yksittäisen yhteisöveronmaksajan.

 

“Yritysten veronmaksua tarkastellaan julkisuudessa aivan liian suppeasti. Yritystoiminta tuottaa yhteisöveroon nähden moninkertaisen verokertymän. Vaikka kaikki yritysten maksamat ja tilittämät verot eivät jääkään yritysten kustannukseksi ja rasitteeksi, ne kiistämättä syntyvät yritystoiminnan seurauksena”, toteaa Keskuskauppakamarin verotuksesta vastaava johtaja Ann-Mari Kemell.

Varsinais-Suomeen vuonna 2016 rekisteröidyistä yrityksistä melkein 23 700 maksoi ja tilitti veroja, joka oli noin tuhat edellistä vuotta enemmän.  Vuonna 2016 Varsinais-Suomessa oli noin 209 000 työllistä. Tarkemmat tiedot yritysten määrän kasvusta saadaan joulukuussa julkistettavasta Keskuskauppakamarin Suuresta veroselvityksestä.

Turun kauppakamarin vuosittainen Tilinpäätös- ja veropäivä järjestetään keskiviikkona 28.11. Tilaisuudessa käsitellään tuoreimpia verotuksen ja kirjanpidon muutoksia.

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2019. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy