Kauppakamarit julkistivat hallitusohjelmatavoitteensa – Ratkaisuja ilmastonmuutokseen ja työllisyyden pullonkauloihin

Kauppakamarit vaativat seuraavan hallituksen ottavan asialistalleen ilmastonmuutoksen torjunnan. Turun kauppakamari penää rohkeutta suurien raideinvestointien tekemiseen. Esimerkiksi Tunnin juna on yksi nopeimmista ilmasteoista, jonka hallitus voi tehdä.

“Ratkaisuja Suomelle” -ohjelma tarjoaa kauppakamariryhmän panoksen Suomen tulevien vuosien haasteiden ratkaisemiseksi. Kauppakamariryhmä esittää uudistuksia muun muassa osaavan työvoiman, työllisyyden ja kestävän julkisen talouden ja sujuvamman sääntelyn edistämiseksi. Lisäksi ohjelmassa esitetään itsesääntelyyn perustuvia ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä liikenteen ja infrastruktuurin rahoitukseen.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemen mukaan talouden matalaliitoisen vuosikymmenen jälkeen Suomella on olemassa kaikki edellytykset uuteen kukoistukseen viennin vetäessä, työllisyyden kohentuessa ja valtion velanoton ollessa päättymäisillään. Tyytyväisyyteen ei hänen mukaansa silti pidä tuudittautua.

“Talouden noususuhdanne kääntyy ennemmin tai myöhemmin laskuun. Väestö ikääntyy, teknologia kehittyy, ilmastonmuutoksen pysäyttäminen vaatii yhä vaikuttavampia keinoja ja kaupungistuminen etenee. Siksi päätöksenteolta ensi vaalikaudella vaaditaan rohkeutta tarttua ratkaisuihin. Tämä hallitus ei ole tarpeeksi kyennyt uudistuksiin, vaikka suunta onkin ollut oikea. Siksi me kauppakamariryhmänä haluamme tarjota seuraavan hallituksen eteen tuleviin haasteisiin ratkaisuja”, hän sanoo.

Fossiilisten energianlähteiden käyttö lopetettava vuoteen 2040 mennessä

Erityiseksi asiaksi hallitusohjelmatavoitteista Romakkaniemi nostaa ilmastonmuutoksen torjunnan. Sen painoarvon hän soisi olevan seuraavassa hallitusohjelmassa suuri.

“Tarvitsemme toimia globaalilla, eurooppalaisella ja kansallisella tasolla, sekä välineitä kuluttajille tehdä ilmastoystävällisiä valintoja. Kauppakamarit, elinkeinoelämä ja yritykset haluavat olla keskeinen osa tuota ratkaisua. Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii toimia ensisijaisesti maailmanlaajuisella tasolla, mutta myös Suomen kansallisen strategian on oltava etunojassa”, hän sanoo.

Tunnin juna vauhdittaa kasvukolmion kehittymistä

Yksi Etelä-Suomen tärkeimmistä liikenneratkaisuista on Turun ja Helsingin välinen Tunnin juna -hanke, joka on merkittävä taloudellisten ja työllisyyteen liittyvien vaikutuksien lisäksi myös ilmastonäkökulmasta.

”Koska nopeaa junayhteyttä ei ole käytettävissä, henkilöauto on useimmille ihmisille tällä hetkellä junaa nopeampi ja käytännöllisempi vaihtoehto Turun ja Helsingin väliä kulkiessa. Tunnin juna on yksi nopeimmista ilmastoteoista, jonka hallitus voi tehdä”, Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Kaisa Leiwo sanoo.

Hän muistuttaa, että Tunnin juna on myös yksi keskeisimmistä kasvukolmion välisisistä yhteyksistä, ja Suomen on ehdottoman tärkeää investoida isojen kaupunkiseutujen yhteen kytkemiseen.

”Nyt tarvitaan rohkeutta ja uskallusta tehdä välttämättömät suuret raideinvestoinnit, joilla varmistetaan osaajien liikkuminen ja koko Suomen kilpailukyvyn kehittyminen myös tulevaisuudessa. Tunnin junan suunnittelu on jo pitkällä ja se on osa EU:n TEN-T-ydinverkkokäytävää, joten on luontevaa, että hanke priorisoidaan ensimmäiseksi”, Leiwo toteaa.

Ratkaisuja Suomelle -ohjelma (PDF)

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2019. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy