Lounais-Suomen työllisyystilanne lähellä ennätyslukemia

Lounais-Suomen työllisyystilanne on parempi kuin aikoihin. Työttömien määrä on jatkanut laskuaan sekä Varsinais-Suomessa että Satakunnassa ja työpaikkoja on tarjolla enemmän kuin koskaan. Alueen työvoimavaranto alkaa olla nyt tehokkaassa käytössä, ja osaajia tarvitaankin maakuntien ulkopuolelta.

Vuoden 2018 lokakuussa työttömien työnhakijoiden määrä laski Lounais-Suomessa yli 16 prosentilla vuoden takaiseen verrattuna, mikä on kansallista keskiarvoa enemmän.

– Viime vuodet ovat olleet talouden ja työllistymisen vahvan kasvun aikaa. Lähestymme työllisten määrässä vuoden 2008 tasoa ja kaikkien aikojen huippulukuja, kertoo työmarkkina-analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskukselta.

Vuonna 2016 liikkeelle lähtenyt positiivinen vire ja Lounaisrannikon meriteollisuuden kasvu käynnistivät alueella positiivisen ketjureaktion, joka on laajentunut koskemaan yhä useampaa alaa.

– Meri- ja autoteollisuuden kasvu heijastuu enenevässä määrin muille aloille. Viime vuonna työvoiman tarve laajentui yhä enemmän myös palvelusektorille. Alalla kuin alalla tarvitaan nyt osaajia.

Työllisten määrä kasvanut 20 000:lla

Positiivinen rakennemuutos ja työllisyyden kasvu on kohdistunut erityisesti Varsinais-Suomen alueelle, jossa työpaikkoja on nyt enemmän kuin koskaan. Vuoden 2015 tasosta työllisten määrä on noussut lähes 20 000:lla.

Työttömien työnhakijoiden määrä väheni vuotta aiemmasta kaikissa Varsinais­Suomen kunnissa ja kaikissa ammattiryhmissä. Nykyistä pienempi työttömien määrä nähtiin edellisen kerran toukokuussa 2009.

Ja työvoiman tarve kasvaa edelleen. Viimeisen kolmen kuukauden aikana avautui 11 prosenttia enemmän uusia avoimia työpaikkoja kuin vuotta aiemmin. Kysyntä on laajentunut teollisuudesta entistä vahvemmin myös palveluihin. Tällä hetkellä töitä on tarjolla erityisasiantuntijoille sekä rakentamisen, siivouksen, logistiikka-alan, sosiaali- ja terveysalan sekä palvelualan ja teollisuuden tehtävissä.

Satakunnassa työttömyys laski kaikissa ikäryhmissä, mutta eniten yli 50­vuotiaiden työttömien osalta. Myös pitkäaikaistyöttömyys on alentunut muuta työttömyyttä nopeammin.

Satakunnan työ- ja elinkeinotoimistossa uusia työpaikkoja avautui vuoden takaista enemmän. Eniten työpaikkoja avautui erityisesti palvelu­ ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmässä, jossa eniten hakuun tuli lähihoitajien paikkoja. Myös elintarviketeollisuuden prosessityöntekijöitä, toimisto­ ja laitossiivoojia sekä konepaja­ ja metallituotteiden kokoonpanijoita tarvitaan.

Kasvu jatkuu pitkälle horisonttiin

Globaali talouskasvu näkyy myös Lounais-Suomessa vientialan vahvistumisena. Pusilan mukaan kasvun ajat jatkuvat pitkälle tulevaisuuteen.

– Turun telakan tilauskantaa on 2020-luvun puoleen väliin asti, joten kasvunäkymät jatkuvat. Koulutuksen ja muuttajille suunnattujen palveluiden resursseja tulee kasvattaa. Tehdyt panostukset näkyvät myös alueen työllisten määrän kehityksessä.

Töihin tänne -hankkeella Lounais-Suomeen houkutellaan uutta työvoimaa maakuntien ulkopuolelta. Alueen kasvun jatkumisen kannalta on tärkeää tarjota laadukasta ja monipuolista koulutusta tulevan osaamisen varmistamiseksi.

Lähteet:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työ­ ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto. 201V:KK, Varsinais­Suomen Työllisyyskatsaus, lokakuu 2018. Turku: Elinkeino­, liikenne­ ja ympäristökeskus (viitattu 12.12.2018).

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työ­ ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto. 201V:KK, Satakunnan Työllisyyskatsaus, lokakuu 2018. Pori: Elinkeino­, liikenne­ ja ympäristökeskus (viitattu 12.12.2018).

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2019. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy