Yritysten verojalanjälki Varsinais-Suomessa 2,92 miljardia euroa

Varsinaissuomalaisten yritysten verojalanjälki oli vuonna 2017 yhteensä 2,92 miljardia euroa, selviää Keskuskauppakamarin Suuresta veroselvityksestä. Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Kaisa Leiwo pitää alueen yritysten kerryttämää veroeuropottia maakunnalle erittäin merkittävänä.

Lähes 20 000 Varsinais-Suomeen rekisteröityä yritystä maksoi ja tilitti veroja verohallinnolle vuonna 2017. Suurimmat verovirrat kertyivät teollisuudesta, rakennusalalta sekä kaupan alalta, kun tarkastellaan yhteisöveron sekä työnantajana toimimiseen liittyvien verojen ja maksujen yhteismäärää.

Yritysten verojalanjälkeä kuvaavaan Keskuskauppakamarin Suureen veroselvitykseen on kerätty yritysten maakuntakohtainen verojalanjälki. Kultakin alueelta tarkastelussa ovat mukana suurimmat verot ja veronluonteiset maksut. Näitä ovat arvonlisävero, palkkojen ennakonpidätykset, työeläkemaksut ja yhteisövero. Selvitys sisältää myös maakunnan suurimmat arvonlisäveroa tilittävät toimialat vuonna 2017, jotka Varsinais-Suomessa olivat tukku- ja vähittäiskauppa (274 miljoonaa euroa), rakentaminen (105 miljoonaa euroa), ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (76 miljoonaa euroa) sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminta (65 miljoonaa euroa).

Esimerkiksi K-ryhmän tuoma taloudellinen hyöty Varsinais-Suomeen oli vuonna 2017 yhteensä 942,2 miljoonaa euroa. Tästä kauppiaiden maksamat verot olivat noin 4,4 miljoonaa euroa. Kesko myös valittiin tänä vuonna viidettä kertaa peräkkäin maailman vastuullisimmaksi kaupan alan yritykseksi The Global 100 Most Sustainable Corporations in the World -listalla.

”Kesko maailman vastuullisimpana kaupan alan yrityksenä näkee perusarvonaan osallistua monipuolisesti yhteiskunnan hyvinvoinnin edistämiseen. Verojen lisäksi kaupalla on lähialueelleen suuri vaikutus muun muassa sitä kautta, että se ostaa ja myy paikallisten tuottajien ja teollisuuslaitosten tuotteita”, kertoo Keskon aluejohtaja Olli Setänen.

Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Kaisa Leiwo pitää yritysten kerryttämää veroeuropottia maakunnalle erittäin merkittävänä. Hän muistuttaa, että kun halutaan vahvistaa hyvinvointiyhteiskuntaa ja sen rahoitusta, täytyy satsata yritysten toimintaedellytyksiin.

”Osaavan työvoiman saaminen sekä työvoiman ja tavaroiden liikkumisen mahdollistavat hyvät yhteydet ovat keskeisiä asioita sen turvaamiseksi, että yrityksemme osallistuvat jatkossakin yhteisten asioiden rahoittamiseen veroeurojensa avulla”, Leiwo muistuttaa.

Lisätiedot: Suuri veroselvitys 2019 (pdf)

Keskuskauppakamarin Suuri Veroselvitys julkaistiin 30.1.2019. Selvityksessä on mukana yhteensä 300 000 osakeyhtiötä, osuuskuntaa tai muuta yhteisöä, jotka ovat maksaneet ja tilittäneet veroja tai joilla on ollut verotukseen vaikuttavia tietoja vuonna 2017. Selvityksen tarkoituksena on tuoda näkyväksi yritysten rooli julkisten palvelujen rahoittamisessa.

Maakunnan tiedoissa ovat mukana yritykset, joiden kotipaikka on rekisteröity maakunnan alueella. Yrityksen kotipaikka on se kunta, jonka yritys on yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä merkinnyt kotipaikakseen. Maksettuja ja tilitettyjä veroja ei ole jaettu maakunnille sillä perusteella, missä yrityksellä on toimintaa, vaan ne on kohdistettu rekisteröidyn kotipaikan perusteella.

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2019. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy