Viikon jäsen: Suomen Kaukokiito Oy

Suomen Kaukokiito Oy on kotimainen kuljetusjärjestelmä, joka on suomalaisten kuljetusliikkeiden omistuksessa. Yritys kuljettaa paketteja, kappaletavaraa ja rahtia sekä tarjoaa varastointipalveluita koko maassa. Lähetykset toimitetaan noutoa seuraavana arkipäivänä lähes kaikkialle Suomeen.

Kaukokiito perustettiin vuonna 1953, kun yhdellätoista eri paikkakunnalla liikennöineet liikenteenharjoittajat päättivät tehdä yhteistyötä. Ensimmäinen toimipiste oli Helsingin Hakaniementorilla, ja vuosikymmenten saatossa toiminta on laajentunut ja kasvanut. Vuodesta 1988 lähtien yritys on keskittynyt kotimaan kuljetuksiin ja laajentanut toimintaansa sillä sektorilla.

Turun alueen aluemyyntipäällikkö Olli Intonen kertoo Kaukokiito-terminaaleja olevan tänä päivänä 29 paikkakunnalla ympäri Suomen.

”Olemme maan johtava yksityinen kuljetusjärjestelmä. Kyse on yhä yhteistyöstä – Kaukokiidon omistavat suomalaiset perheyritykset, jotka vastaavat omilla toiminta-alueillaan Kaukokiito-järjestelmän liikenteestä ja terminaalitoiminnoista. Yhdessä verkostomme kattaa koko Suomen”, hän toteaa.

Intonen itse päätyi Kaukokiidon palvelukseen lehti-ilmoituksen perusteella, kun Suomen Kaukokiito Oy haki aluemyyntipäällikköä Turun alueelle.

Katsoin siinä vaiheessa oltuani 22 vuotta Schenker Oy:n palveluksessa, että on hyvä katsoa jotain uutta. Kaukokiitoon tulin joulukuussa 2010”, hän kertoo.

Intosen mukaan yrityksen tärkein menestystekijä ovat työntekijät, jotka tekevät tinkimätöntä työtä asiakaspalvelun ja tuotteiden jatkuvan kehityksen eteen. Omistajapohjan ja valtakunnallisen verkoston ansiosta Kaukokiito on myös kasvollinen asiantuntija, joka tuntee paikallisen toimintaympäristön.

”Tiedon kuljettamisen merkityksen kasvu on alallamme kiistaton: digitalisaatiota hyödyntämällä parannamme myös tulevaisuudessa asiakaskokemusta. Perheyrittäjävetoisena yrityksenä pyrimme tekemään ratkaisuja, jotka kestävät sukupolvien yli – katse vahvasti tulevaisuudessa”, hän muistuttaa.

Suurimmat haasteet yrityksessä liittyvät ajoneuvokaluston päivittämiseen, terminaalien investointeihin, alan kovaan hintakilpailuun, pieniin marginaaleihin sekä maaseutualueiden oheneviin tavaravirtoihin. Työvoimapula riivaa myös koko alaa.

”Pula kuljettajista on johtanut siihen, että käytämme alihankkijoita. Alihankintakustannusten nousu taas pakottaa meidät viemään kustannusnousua asiakashintoihin”, Intonen sanoo.

Intonen kertoo oman johtamistapansa lähtevän siitä, että on avoin keskustelulle ja kiinnostunut alaisten tekemisistä. Hän pyrkii auttamaan alaisiaan parempiin suorituksiin omalla esimerkillään ja antamaan tukea kiperissä tilanteissa.

”Koen johtamisen sellaisena, että esimiehen pitää nähdä asiat kokonaisuutena. Kaikki elämässä tehdyt ratkaisut vaikuttavat kaikkeen tekemiseen, siksi on hyvä kuunnella ja olla kiinnostunut alaisten harrastuksista ja siviilielämän asioista. Vuorovaikutus, keskustelu ja tavoitteiden asettaminen ovat minulle tärkeitä asioita. Palautteen antaminen ja vastuun jakaminen ovat mielestäni myös asioita, jotka kuuluvat nykyaikaiseen johtamistapaan”, Intonen sanoo.

Kaukokiito on sadan vuoden päästä yritys, joka todennäköisesti on entistä enemmän verkottunut muiden toimijoiden kanssa yhteen, Intonen ennustaa. Digitalisaatio, robotiikka ja ajoneuvojen tekninen kehitys johtaa vääjäämättä siihen, että osa reittiliikenteen ajoneuvoista kulkee automaattisesti, ilman kuljettajaa, tai ainakin niin, että automaatio hoitaa suurimman osan auton ohjaamisesta. Silloin kuljettajan tehtävänä on vain varmistaa ajoneuvon turvallinen liikkuminen. Tämä tulee helpottamaan kuljetusalaa merkittävästi, koska kuljettajia tarvitaan jatkossa entistä vähemmän.

Intonen luettelee kuljetusalan kolme suurta tulevaisuuden mahdollisuutta:

 

1. Kaupunkiliikenteessä osa pienimmistä paketeista kuljetetaan perille droneilla, jotka operoivat kaupunkien lähettyvillä sijaitsevista yhteisistä, eri kuljetusliikkeiden käyttämiltä satelliittiasemilta. Kaupungissa ja jakeluliikenteessä kaikki ajoneuvot ovat sähkökäyttöisiä ajoneuvoja ja ajoneuvon ohjaaminen on automatisoitu. Kuljettajan tehtävä on varmistaa turvallisuus ja osallistua ainoastaan tavaran lastaamiseen ja luovuttamiseen asiakkaalle. Vastaanottajien tunnistus tapahtuu digitaalisesti, kaikki tieto lähetyksistä kulkee sähköisesti, laskut, maksuliikenne ja lähetyksen seurantatiedot.

2. Tavaraterminaaleissa tavaran fyysinen käsittely muuttuu oleellisesti, tavarat liikkuvat terminaaleissa viivakoodien tai RFID-tunnisteiden mukaisesti, itseohjautuvat sähkötrukit hoitavat ajoneuvojen lastaamisen. Terminaalissa on jokaisessa ”lennonjohtotorni” jossa muutaman henkilön toimesta voidaan hoitaa tuhansien lähetysten käsittely päivittäin.

3. Kuljetusten osto ja myynti tapahtuvat pääosin verkossa, sieltä löytyvät kaikki kuljetuksiin liittyvä tieto. Asiakas tekee ostopäätöksen verkossa olevien tietojen mukaisesti. Kilpailu kohdistuu saatavuuteen, resursseihin ja nopeuteen. Suomessa kaupungistuminen on sadan vuoden päästä edennyt niin voimakkaasti, että Etelä-Suomi muodostaa isojen kaupunkien verkoston, joissa jakelualueet ovat selvästi keskittyneempiä.

Varsinais-Suomi on ollut Suomen voimakkaimmin kasvava alue tänä vuonna, ja se luo Intosen mukaan Kaukokiidolle edellytyksen toimia alueella myös jatkossa. Turku on satamakaupunki, ja viennin ja tuonnin merkitys on yritykselle erittäin suuri.

”On tärkeää kehittää Varsinais-Suomea edelleen niin, että laivaliikenne Turkuun ja lähisatamiin kehittyy edelleen. Turun ohitustien täydellinen uudistaminen on nyt ensiarvoisen tärkeää, sillä liikennemäärät ovat tiellä valtavat ja tulevat jatkossa lisääntymään merkittävästi. Nykymuodossa Turun ohitustie on vaarallinen, eikä luo edellytyksiä turvalliselle ja joustavalle liikenteelle. Turun lentoasemaa on yritettävä kehittää edelleen, sillä Helsinki on jo nyt niin suurella käyttöasteella, että turvatarkastukset ja pysäköintimahdollisuudet ovat todella ruuhkaiset. Meillä Turussa on paljon parempi tilanne. Olisi hienoa, jos Turusta voisi olla suora lentoyhteys Saksaan, sillä sille olisi varmasti käyttöä”, hän sanoo.

Terveisiä kauppakamarille?

Kauppakamarin tehtävänä on viedä Turun talousalueen asioita voimakkaasti eteenpäin. On tärkeää lobata kaikin voimin Turun alueen talouselämän etuja niin, että me pysymme edelleen Suomen voimakkaimmin kasvavana alueena.

https://www.kaukokiito.fi


Viikon jäsen -juttusarjassa nostamme esiin jäsenyritystemme tarinoita osana varsinaissuomalaista menestystä. Julkaisemme uuden tarinan verkkosivuillamme joka viikko. Katso kaikki tarinat täältä.

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2019. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy