Kurkkudirektiivistä GDPR:ään – kaiken takana on EU

Kirjoittaja Pauliina Forsman on Turun kauppakamarin edunvalvontapäällikkö.

Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys alkoi tämän viikon tiistaina. Eduskuntavaalien läheisyys näyttää verottaneen entisestään intoa muutenkin matalasta äänestysprosentista kärsiviä europarlamenttivaaleja kohtaan. Äänestysuurnille kannattaa kuitenkin lähteä, sillä kaksi kolmasosaa yrityksiä koskevasta liiketoiminnan sääntelystä on syntynyt EU-yhteistyön puitteissa, oli kyse sitten kuluttajansuojasta tai tietosuojasta. Kauppakamarit ovatkin julkaisseet omat EU-teesinsä, joita ne toivovat muun muassa tulevan hallituksen hyödyntävän sen linjatessa uuttaa EU-politiikkaansa.  

EU tarvitsee aidosti toimivat sisämarkkinat, joilla kaikki ovat sitoutuneet samoihin sääntöihin.  Kauppakamarit toivovat EU:lta muun muassa fiksua sääntelyä ja osaajien liikkuvuuden edistämistä. Verotuksen osalta painopisteen tulee olla ennakoitavuudessa eikä EU:n kilpailukykyä uhkaavia uusia veroja, kuten digiveroa, pidä edistää.  

Euroopan on oltava myös aidosti avoin. Ensinnäkin EU:n on jatkossakin pyrittävä avaamaan markkinoita eurooppalaisille yrityksille myös maanosan ulkopuolelta ja varmistettava kauppapolitiikan avulla, että yrityksillämme on nykyistä tasavertaisemmat kilpailuedellytykset toimia eri puolilla maailmaa. Esimerkiksi tämän vuoden helmikuussa voimaan astunut EU:n ja Japanin välinen kauppasopimus muodosti 365 miljoonan kuluttajan markkinan ja yhdessä nämä alueet vastaavat lähes kolmanneksesta koko maailman bruttokansantuotteesta. Toisekseen EU tarvitsee sekä investointeja että osaajia rajojensa ulkopuolelta. Nämä osaajat parantaisivat osaltaan myös Varsinais-Suomen työvoimapulasta kärsivien alojen ja toimijoiden tilannetta.   

Tarvitsemme myös kestävällä tavalla kasvavan Euroopan. Kiertotalouden mukanaan tuomat liiketoimintamahdollisuudet ovat paitsi keino suitsia ilmastonmuutosta, myös kilpailuvaltti. Varsinais-Suomestakin löytyy kiertotalouden tiimoilta sekä tahtoa (Esimerkiksi Turku haluaa olla hiilineutraali jo vuonna 2029) että runsaasti alan osaamista ja yrityksiä. Esimerkiksi Raisioon on vuonna 2015 perustettu Smart Chemistry Park innovaatioalustaksi ja verkostoksi alan yrityksille. Liikenteen päästöjä puolestaan on mahdollista vähentää käyttämällä EU:n rakennerahastoja liikennejärjestelmän kehittämiseen vähäpäästöisemmäksi, tehokkaammaksi ja älykkäämmäksi. Turku on mukana esimerkiksi älykästä liikkumista edistävässä CIVITAS ECCENTRIC –hankkeessa vuosina 2016-2020.

EU:n on myös osattava uudistua ja katsoa tulevaisuuteen. Tämä tarkoittaa muun muassa tiiviimpää koulutus- ja tutkimusyhteistyötä sekä globaalia kilpailukykyä vahvistavan infrastruktuurin jatkuvaa kehittämistä tietoliikenteestä perinteiseen liikenteeseen. Verkkojen Eurooppa -välineestä rahoitetaan hankkeita, joilla rakennetaan puuttuvia yhteyksiä Euroopan energia-, liikenne ja digitaaliseen runkoverkostoon. Ohjelmasta tullaan suuntaamaan seuraavalla budjettikaudella yli 42 miljardia euroa julkisiin investointeihin. Turun ja Helsingin välille suunniteltu Tunnin juna on yksi esimerkki infrahankkeesta, jonka investointikustannuksiin voitaisiin saada rahoitusta EU:lta juuri Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta sen TEN-t -statuksen myötä. 

Vain yhtenäinen EU pärjää globaalissa kilpailussa, sillä E on yhdessä vahvempi kuin sen yksittäiset jäsenmaat. Kaikkien EU-maiden tulee sitoutua yhteisten toimintamallien noudattamiseen, oli kyse sitten talouskasvun vauhdittamisesta tai turvallisuuden varmistamisesta. Kaikissa EU-maissa tulee noudattaa oikeusvaltioperiaatteita eikä populismin ja eripuran pitäisi antaa vaarantaa EU:n kehitystä.  

Kauppakamarien EU-teesit pääsee lukemaan kokonaisuudessaan täältä.

PS. Kurkkudirektiivi on muuten pelkkä legenda. EU ei koskaan kieltänyt käyriä kurkkuja, vaikka vuosikymmeniä sitten kumottu asetus esittelikin kurkuille laatuluokkia niiden ominaisuuksien mukaisesti.

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2019. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy