Viikon jäsen: Educo Valmennustalo Oy

Educo Valmennustalo Oy on koko Suomen alueella toimiva tuloshakuinen ja innovatiivinen koulutus-, valmennus- ja asiantuntijatalo, joka tarjoaa kattavan palvelukonseptin organisaatioiden toiminnan ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Educo toteuttaa yrityskohtaisesti räätälöityjä kehittämishankkeita ja sillä on tarjonnassa myös ammatti- ja erikoisammattitutkintoja kuten esimerkiksi yrittäjän ammattitutkinto sekä johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto.

”Ydinosaamiseemme kuuluu muun muassa liiketoiminnan kehittäminen, strategian kirkastaminen ja jalkautus, johtamisen, esimiestyöskentelyn, myynnin ja asiakaspalvelun kehittäminen sekä liiketoimintaan ja henkilöstöön liittyvät kyselyt sekä analyysit kuten esimerkiksi DISC-analyysit”, toimitusjohtaja Janne Annunen luettelee.

Educo Valmennustalo Oy on aloittanut toimintansa vuonna 2015, kun Annunen osti yhtiökumppaninsa kanssa tutkinto- ja työvoimakoulutuksiin erikoistuneen vuonna 2008 perustetun Valmennustalo Educon liiketoiminnan.

”Lähes samasta nimestä ja täysin samasta logosta huolimatta, nykyisen yrityksen liiketoiminta ja konsepti on täysin erilainen. Tutkintoliiketoiminta on meillä edelleen tarjonnassa mutta sekin on hyvin erilaista kuin aikaisemmin”, hän kertoo.

Annusen mukaan Educon tärkein menestystekijä on oikeat ihmiset.

”Meillä on nyt kasassa todella upea porukka, joka on vienyt innolla yritystämme eteenpäin. Olemme neljän vuoden aikana tehneet merkittäviä sisäisiä kehittämishankkeita, joiden tavoitteena on ollut kehittää palveluidemme vaikuttavuutta. Tähän on kuulunut oman osaamisemme, prosessien ja valmennusmenetelmiemme kehittäminen, joista mainittakoon kehittämämme Educo Games -pelivalmennuskonsepti sekä yhteistyö amerikkalaisen Ken Blanchard -yhtiön kanssa. Ken Blanchard -yhtiöt on yksi maailman tunnetuimmista johtamisvalmennusalan yrityksistä ja se on valittu on vuosikausia parhaiden johtamisvalmennusalan yritysten joukkoon”, Annunen kertoo.

Hän kertoo yrityksen myös siirtyneen juuri vaikuttavuuden kehittämisessä seuraavaan vaiheeseen.

”Pystymme laskemaan johtamisvalmennusten ROI:n eli niihin sijoitetun pääoman tuoton. Meillä on myös käytössä yhteistyökumppanimme Strategic Accounting kehittämä mallinnus, jolla voidaan arvioida laajempien liiketoiminnan ja henkilöstön kehittämisinvestointien vaikutukset yrityksen kassavirtaan sekä jälkikäteen mittaamaan ja arvioimaan tehtyjen toimenpiteiden vaikutusta kassavirtatulokseen”, Annunen sanoo.

Yrityksen suurimmaksi haasteeksi hän nimeää muutoksen, mikä on kuitenkin aina luonnollinen ja välttämätön osa yritystoimintaa.

”Meillä muutos on ollut poikkeuksellisen nopeaa ja tämä on vaatinut erityistä huomiota sisäisen viestinnän toteuttamiseen, tavoitteiden selkeyttämiseen ja henkilöstön muutoskyvyn kehittämiseen”, hän kertoo.

Johtamisen asiantuntijan oma johtamisoppi perustuu siihen, että koska johtaminen on henkilö- ja tilannesidonnaista, yhtä oikeaa oppia ei ole.

”Eniten johtamisessa ja työyhteisöissä ongelmia aiheuttaa se, ettei tavoitteita ole tai ne ovat epäselvät, yhteistä toimintasuunnitelmaa ei ymmärretä samalla tavalla ja esimiehet käyttävät aikaansa vääriin asioihin. Monesti johdetaan asioita, vaikka tuloksellisinta olisi johtaa ihmisiä, mikäli ihmiset tekevät ne asiat. Tällöin aikaa pitäisi käyttää enemmän henkilökohtaisiin keskusteluihin”, hän muistuttaa.

Annunen uskoo, että tulevaisuudessa erityisesti kasvokkain kohtaamisen merkitys tulee työelämässä nousemaan.

”Olemme keskittyneet pelkästään kehittämään ihmisten välistä luonnollista vuorovaikutusta ja siihen liittyviä taitoja kuten empatiaa. Lisääntyvä digitalisaatio ja virtuaalimaailmat eivät poista ihmisen luontaista tarvetta kohdata toinen kasvotusten. Uskomme, että tulevaisuudessa näiden kohtaamisten merkitys ja arvo tulee nousemaan mutta niihin liittyvät taidot heikentymään. Esimerkiksi meidän kehittämä Educo Games -pelivalmennuskonsepti on lautapelimuodossaan tästä syystä tulevaisuuden juttu”, hän kertoo.

Annusen mukaan Varsinais-Suomi on hyvä maakunta asua ja yrittää.

”Meillä on täällä paljon hyviä yrityksiä ja osaavia yrittäjiä, joiden kanssa on mukava tehdä pitkäaikaista yhteystyötä”, hän sanoo.

”Turun Kauppakamari on perinteikäs ja arvostettu toimija Varsinais-Suomen alueella. Tätä hyvää brändiä ja
myös perinteitä kannattaa vaalia.”

www.educo.fi

Tervetuloa Educon isännöimään aamukahvitilaisuuteen keskiviikkona 18.9.

Jäsenaamukahvit: Innostuva työyhteisö ja optimaalinen motivaatio


Viikon jäsen -juttusarjassa nostamme esiin jäsenyritystemme tarinoita osana varsinaissuomalaista menestystä. Julkaisemme uuden tarinan verkkosivuillamme joka viikko. Katso kaikki tarinat täältä.

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2019. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy