Oppilaitosyhteistyöstä potkua kesätyöntekijöiden löytämiseen

“Talvi yllätti autoilijat” on jokavuotinen vakiolööppi ensimmäisten liukkaiden ajokelien aikaan. Yhtä varmasti kuin Suomen maanteillä on viimeistään marraskuussa jotakin märkää ja liukasta renkaan ja maantien välissä, koittaa yrityksissä tarve kesäajan sesonkityövoimalle. Kysyimmekin jälleen jäseniltämme, miltä tuleva kesä näyttää.  

Rekrytoitteko kesätyöntekijöitä?

Turun kauppakamarin vuotuisessa kesätyökyselyssä 39 prosenttia vastaajista edusti palveluita ja noin 30 prosenttia teollisuutta. Kauppa ja rakentaminen seurasivat noin 10 prosentin osuudella. Vajaat viisi prosenttia vastaajista edusti julkista sektoria ja loput menivät “muu” -kategoriaan. Reilut 72 prosenttia vastaajista ilmoitti organisaationsa rekrytoivan kesätyöntekijöitä kuluvana kesänä. Noin 16 prosenttia ilmoitti palkkaavansa enemmän kesätyöntekijöitä kuin viime vuonna ja noin 10 prosenttia vähemmän. Määrä on siis pienessä kasvussa. Mitkä tekijät sitten nähtiin kesätyöntekijöiden rekrytoimisen esteinä?  

Mitkä tekijät rajoittavat kesätyöntekijöiden palkaamista yrityksessänne?

Kesätyöntekijöiden palkkaamista eniten rajoittavana asiana pidettiin sopivien työtehtävien puutetta. Toiseksi suurimpana ongelmana nähtiin se, että organisaation henkilökunnalla ei ole aikaa perehdyttää kesätyöntekijöitä. Pula yrityksen tarpeisiin sopivista työntekijöistä oli kolmanneksi suurimpana esteenä kesätyövoiman rekrytoimisessa. Palkkaamisen kustannukset nousivat kyselyssä vasta neljänneksi syyksi ja siihen liittyvä byrokratia viidenneksi. Muiksi syiksi ilmoitettiin muun muassa puutteellinen ruotsinkielentaito, toiminnan hiljeneminen kesän kuukausina sekä ongelmalliset majoitusjärjestelyt saaristossa.  

Mistä niitä kesätyöntekijöitä sitten löytää? Kyselyyn vastanneiden tuli valita kolme tärkeintä kesätyöntekijöiden rekrytoinnissa käytettävää kanavaa. Henkilöstön omien verkostojen hyödyntäminen nousi kärkeen 43,4 prosentin osuudella, oppilaitosyhteistyö tuli perästä 39,7 prosentin osuudella ja 37,5 prosenttia vastauksista sai vaihtoehto “palkataan yrityksen saamien avointen hakemusten tai yhteydenottojen pohjalta”. Loput hyödynsivät rekrytoinneissa muun muassa ulkopuolista yritystä, sosiaalista mediaa, TE-toimistoa ja lehti-ilmoituksia. 

Mitkä seikat helpottaisivat kesätyöntekijöiden palkkaamista?

Yhteistyön lisääminen oppilaitosten kanssa nousi esiin myös kysyttäessä, mitkä seikat helpottaisivat kesätyöntekijöiden palkkaamista jatkossa. Työnantajalle myönnettävä taloudellinen tuki sai 65,9 prosenttia vastauksista oppilaitosyhteistyön kivutessa toiseksi 56,1 prosentilla. Joitakin aloja kiusaavalle työvoimapulalle tai kohtaanto-ongelmalle ei yksittäinen yritys voi tehdä juuri mitään. Sen sijaan oppilaitosyhteistyön lisääminen on asia, johon yrityksessä voidaan aktiivisesti vaikuttaa ja seuraavaa kesää voi yrityksissäkin alkaa pohjustaa jo vaikka heti syksyllä 

Yritykset löytävät oppilaitoksista myös harjoittelijoita ja opinnäytetöiden tekijöitä ja toisinaan yhteistyö saattaa johtaa rekrytointiin. 33 prosenttia vastaajista oli palkannut harjoittelijan kesäksi töihin. Alkuun pääsee olemalla yhteyksissä oppilaitosten yritysyhteistyöstä vastaaviin henkilöihin, joita löytyy aina alueen ammatillisista oppilaitoksista yliopistoon. Esimerkiksi Turun ammattikorkeakoulun työelämäpalvelut -yksilölle voi lähettää niin kesätyö- kuin muitakin harjoittelu-, projektitoimeksianto- tai opinnäytetyötarjouksia. Ilmoituksia voidaan jakaa opiskelijoille intranetissä sekä AMK:n ura- ja rekrytointipalveluiden kaikille avoimilla Facebook-sivulla tai kohdentaa suoraan opiskelijoille opettajien välityksellä. 

Teksti: Turun kauppakamarin edunvalvontapäällikkö Pauliina Forsman

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2020. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy