”Tutustu ihmisiin, luo suhteita ja muista kärsivällisyys” – muutamia vinkkejä Ruotsin markkinoille suuntaavalle

Kirjoittaja Oliver Blomqvist tutki Tradenomi-tutkinnon opinnäytetyössään Suomen ja Ruotsin välisiä kulttuurieroja ja niiden vaikutuksia kaupankäyntiin.

Suomella ja Ruotsilla on pitkä yhteinen historia, joka näkyy kulttuureissamme vielä tänäkin päivänä. Meillä on ennen kaikkea hyvin samankaltaiset perusarvot, jotka luovat hyvän perustan kaupankäynnille Tradenomi-tutkinnon opinnäytetyössäni Turun AMK Novialle, A Journey for Discovering Key Elements for a Successful Market Entry into Sweden, 2019, olen tutkinut Suomen ja Ruotsin välisiä kulttuurieroja ja niiden vaikutuksia kaupankäyntiin. Toimeksiantajani olivat Turun kauppakamari ja World Trade Center Turku. Olen haastatellut työssäni Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin henkilökuntaa ja jäseniä.

Tutkimukseni lähtökohtana oli Suomen ja Ruotsin välisten kauppasuhteiden edistäminen ja tietoisuuden lisääminen maiden eroavaisuuksista. Tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa etenkin suomalaisille yrityksille hyödyllisiä suuntaviivoja, joita kannattaa ottaa huomioon kaupankäynnissä ruotsalaisten kanssa. Suuntaviivojeni pohjaksi olen tehnyt oman kyselytutkimuksen Turun kauppakamarin jäsenyrityksille, haastatellut  alan asiantuntioita sekä tutustunut aiheesta tehtyihin tutkimuksiin.

Markkinoille menoa suunnitellessa perusasiat kuten esimerkiksi lainsäädäntö sekä kyseessä olevien tuotteiden ja palveluiden kysyntä on luonnollisesti huomioitava. Tässä työssä haluan kuitenkin ensisijaisesti tuoda esille muita näkökohtia, joita juuri suomalaisten yritysten kannattaisi tiedostaa suunnitellessaan Ruotsin markkinoille menoa.  Koska jokainen yksilö, yritys ja toimiala on erilainen, on hieman yleistettävä, kun kulttuurista puhutaan yhtenä kokonaisuutena.

Tutkimukseni perusteella suosittelen huomioimaan seuraavia asioita, kun yrityksesi haluaa valloittaa Ruotsin markkinat.

Ajattele pitkäjänteisesti

  • Tutustu ihmisiin, äläkä ole liian asiakeskeinen. Tapaa henkilökohtaisesti mahdollisia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. Ruotsalaisilla on taipumus keskittyä ihmissuhteisiin, joten “small talk” ja epämuodolliset tapaamiset eivät ole turhaa ajan haaskausta. Täten saat myös kohdemarkkinastasi helpommin “luottohenkilöitä”, jotka uskovat sinuun ja voivat tukea ideoitasi myös jatkossa.
  • Suomalaisten tyyli päätöksenteossa on yleensä nopeampi. Tyypillisesti ajatellaan, että “eiköhän mennä jo heti asiaan”. Ruotsissa sen sijaan ollaan enemmän konsensushakuisia, joka johtaa hitaampaan päätöksentekoon. Ruotsalaiset kokevat suomalaiset kärsimättömiksi ja suomalaiset kokevat ruotsalaisten olevan epävarmoja. Kärsivällisyys on siis tärkeää ja asiat liikahtavat kyllä, jos sinulla on haluttu tuote tai palvelu.
  • Mikäli yrityksesi haluaa kansainvälistyä ja kasvaa globaalisti niin Ruotsista on usein hyvä ja turvallista aloittaa. Yrityksen kasvaminen vakaasti ensin Pohjoismaissa voi mahdollistaa paremman kilpailukyvyn muualla maailmassa. Ruotsi voi olla jopa yrityksesi ponnahduslauta maailmalle!

Vahva sopeutuminen

  • Ruotsin kielen taitaminen on Ruotsissa tärkeämpää kuin luulemmekaan. Englannin kielellä pärjää, mutta ruotsin kieli on merkittävä vahvuus. Uusien asiakkuuksien ja kumppanuuksien luominen on sujuvampaa ruotsin kielellä erityisesti alkuvaiheessa. Se, että ei osaa puhua ruotsia ei kuitenkaan ole este kaupanteolle. Kouluruotsin puhuminenkin on positiivinen ele, ja siksi kielen suhteen ei kannata olla perfektionisti.
  • Kannattaa käyttää aikaa ymmärtääkseen asiakkaita, jotta yritys pystyy helpommin sopeutumaan kohdemarkkinaan.  Joskus tuotetta, palvelumallia tai markkinointityyliä voi joutua hieman muokkaamaan, vaikka kyseessä onkin lähinaapurimme Ruotsi.

Valmistaudu hyvin

  • Valmistaudu! Kannattaa esimerkiksi luoda yhteys kauppayhdistyksiin, kuten Suomalais-ruotsalaiseen kauppakamariin (FINSVE) tai hyödyntää tarpeen mukaan konsulttia. Kaikkea ei tarvitse tietää ja keksiä itse, vaan kannattaa reippaasti kysyä apua ja neuvoa heiltä, joilla jo on asiantuntemusta ja monen vuoden kokemus asioista.

Suomalaiset tekevät päivittäin paljon yhteistyötä ruotsalaisten kanssa, mutta maiden välinen kaupankäynti voisi olla tulevaisuudessa yhä tiiviimpää. Minulla on vahva tunne siitä, että Suomen ja Ruotsin, sekä muidenkin Pohjoismaiden välisellä kaupankäynnillä on vielä paljon löydettävää ja hyödynnettävää potentiaalia!

Teksti: Oliver Blomqvist

oliver.blomqvist@hotmail.com
+358 44 25 95 229

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2020. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy