Työttömyysturva paranee yli 20 000 suomalaisella

1. heinäkuuta 2019 astuu voimaan lakimuutos, joka parantaa yrittäjien perheenjäsenten asemaa työttömyysturvassa. Muutoksen myötä yrityksessä työskentelevät yrittäjien ei omistavat perheenjäsenet ovat palkansaajia.

Voimassa olevan työttömyysturvalain mukaan yrityksessä työskentelevä yrittäjän perheenjäsen voi olla yrittäjä, vaikka henkilöllä itsellään ei olisi lainkaan omistusta tai määräysvaltaa yrityksessä. Tämä poikkeaa jonkin verran eläkelakien määritelmistä. Seurauksena on ollut väärin vakuuttamista työttömyysturvassa, jolloin yrittäjien perheenjäseniä on jäänyt työttömyysturvan ulkopuolelle.

Perheenjäsenellä tarkoitetaan yrityksessä työskentelevän henkilön puolisoa ja henkilöä, joka on yrityksessä työskentelevälle henkilölle sukua suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa ja asuu henkilön kanssa samassa taloudessa.

Lakimuutoksen myötä yrittäjien perheenjäsenillä on mahdollisuus palkansaajien työttömyysturvaan. Edellytyksenä on, että henkilö liittyy palkansaajien työttömyyskassan, kuten YTK:n jäseneksi. Jos yrittäjän perheenjäsen ei jo ole palkansaajakassan jäsen, kannattaa liittyä heti 1.7.

Työssäoloehdon yhdenmukaistaminen jää vielä toteutumatta

Vaikka yrittäjän ei omistava perheenjäsen on jatkossa normaali palkansaaja, on työttömyyspäivärahan edellytyksenä olevaan työssäoloehtoon tehty tätä ryhmää koskeva poikkeus. Se on 52 kalenteriviikkoa eli kaksi kertaa pidempi kuin muilla palkansaajilla, joiden työssäoloehdon pituus on 26 kalenteriviikkoa.

Teksti: Paula Virri, päälakimies, Yleinen työttömyyskassa YTK

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy