Projektiammattilaiset kansainvälisyyden ytimessä

Teksti on julkaisu alun perin Kauppakamarilehdessä 2/2019.

Projektijohtaja Jani Hollo on työskennellyt hitsaus- ja tuotantoautomaatioratkaisuja valmistavan Pemamekin asiakaskunnan parissa lähes 15 vuotta. Vientivetoinen perheyritys on ottanut isoja kasvuharppauksia viime vuosien aikana, mikä edellyttää entistä osaavampaa henkilöstöä vaativien asiakasprojektien läpiviemiseksi.

Pemamekin projektikoot vaihtelevat sadoista tuhansista miljoonien arvoisiin, ja jokaista projektia kohden tarvitaan pääsääntöisesti 1-2 projektiammattilaista. Asiakkaalle toimitus on koosta huolimatta aina erittäin merkittävä investointi, ja palvelun pitää olla yhtä laadukasta suurissa ja pienemmissä projekteissa.

Hollo johtaa Pemamekilla 13 hengen kansainvälistä tiimiä, joista suurin osa on insinöörejä tai muun teknisen koulutuksen käyneitä kielitaitoisia ja sosiaalisia projektiammattilaisia. Suurin osa projektipäälliköistä työskentelee säännöllisesti myös asiakkaan luona, eli kaukana Pemamekin Loimaan päätoimipaikasta. Tiimin yksilölliset kyvyt pitääkin tuntea hyvin, jotta edellytykset onnistuneelle projektille ja pitkäaikaiselle asiakassuhteelle voivat täyttyä.

– Projektipäällikkö on paitsi Pemamekin, myös asiakkaan edustaja. Vakuuttava projektipäällikkö luo asiakkaalle luottamuksen koko organisaatiota kohtaan. Asiakkaan luottamus yksittäisen työntekijän tekemiseen heijastuu usein koko yritykseen, Hollo sanoo.

Asiakkaan luottamus yritystä kohtaan henkilöityy monesti yksittäisiin projektiosaajiin, jotka työskentelevät tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Projektipäällikön tuleekin kyetä nopeaan reagointiin esimerkiksi silloin, jos asiakkaan tarpeet syystä tai toisesta muuttuvat. Hollo kertoo, että kyseessä voi olla esimerkiksi tekninen haaste, jonka ratkominen edellyttää Pemamekin eri alojen asiantuntijoilta vahvaa tiimityöskentelyä.

Pemamekin asiakkaat arvostavat korkeaa laatua ja suomalaista osaamista. Asiakkaan vakuuttaminen ei kuitenkaan aina ole helppoa:

– Kuinka saada asiakas tuntemaan, että vaikka etäisyydet meidän ja asiakkaan välillä ovat suuria, niin voimme silti olla läsnä paikallisesti. Etäisyyksien lisäksi aikavyöhykkeet, paikalliset liike-elämän tavat, politiikka ja kulttuurierot ovat suurimpia haasteita projektiammattilaisen arjessa. Hollo näkee kuitenkin etuja suomalaisuudesta ja loimaalaisuudesta maailmalla toimittaessa. Olemme vähäsanaisia, mutta sanamme mittaisia, hän sanoo,

Onnistunut projekti vaatii oikean projektiammattilaisen. Projektin alkaessa on tärkeää tunnistaa avainasiat, joilla saadaan onnistunut projekti sekä asiakassuhteen että Pemamekin näkökulmasta.

Projektijohtaja Jani Hollon TOP5 vinkit projektiosaajan valintaan:

 1. Asiakkuuden tunteminen
  ”Avainasiakkaat haluavat usein tutun projektipäällikön, jonka kanssa toimintamallit ovat jo tuttuja. Lisäksi toimituksen laajuus sekä sisältö vaikuttavat projektipäälliköltä vaadittaviin taitoihin”.
 1. Toimialan tunteminen
  ”Toimialaa tunteva projektipäällikkö on asiakkaan silmissä uskottava”.
 1. Toimintaympäristön ja kulttuurin tunteminen
  ”Asiakkaiden muodolliset vaatimukset vaihtelevat paljonkin, pilkuntarkasta dokumentoinnista huomattavaan suuripiirteisyyteen. ”
 1. Kielitaito
  ”Vaikka englannin kielen osaaminen laajenee jatkuvasti, on maailmassa edelleen paljon paikkoja joissa muut valtakielet ovat vahvoja ja tällöin paikallisen kielen osaaminen tuo huomattavaa etua”.
 1. Kokemus
  ”Kokemus tuo rauhallisuutta ja voi toisinaan olla ratkaiseva tekijä projektin hallinnassa. ”

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2020. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy