Vauhtia verkostoista

Tekstin kirjoittaja Miro Laaksonen on kauppakamarin asiakkuuspäällikkö.

Verkostoituminen on oleellinen osa yrityksen liiketoimintaa, koska laadukkaalla verkostoitumisella voidaan pitkällä aikavälillä vahvistaa ja turvata yrityksen kilpailuetua.

Yleisesti voin todeta, että liike-elämässä on aina ollut tarpeen tuntea muita ihmisiä. Heidän kanssaan voi laajentaa ja kehittää liiketoimintaansa. Olen varma, että verkostoitumisen tärkeys niin yksilö- kuin yritystasolla tulee tulevaisuudessa vielä kasvamaan. Yritykset ovat verkostoituneet vähintään asiakkaisiin, tavarantoimittajiin ja mahdollisiin alihankkijoihin – jokainen meistä on päivittäin vuorovaikutuksessa eri ihmisiin niin työelämässä kuin vapaa-ajalla.

Laadukkaasti tehdyllä verkostoitumisella on mahdollista vauhdittaa yrityksen liikevaihdon kasvua. Verkostojen hyödyntämisen tulisikin siis olla yritystoiminnan ytimessä. Kasvumahdollisuudet tulevat näiden verkostojen yrityksille tarjoamasta mahdollisuuksien lisääntymisestä. Verkostoitumalla on hyvä mahdollisuus kehittää uusia palveluja, vahvistaa yrityskuvaa potentiaalisille asiakkaille tai työnhakijoille. Tärkeää on olla avoin uusille mahdollisuuksille ja mahdollisuuksien mukaan syventää luotuja kumppanuussuhteita. Verkostoitumisen tulisikin pitkällä aikavälillä tähdätä yrityksen kilpailukyvyn edistämiseen.

Turun kauppakamariin kuuluu yli 1 800 jäsenyritystä ja organisaatiota. Kauppakamari tarjoaa erinomaisen alustan verkostoitumiseen. Yrityksiä on kaikilta toimialoilta yhden hengen yrityksistä aina isoihin pörssiyhtiöihin. Kauppakamarin jäsenverkostoon kuuluu yritysten lisäksi keskeisimpiä varsinaissuomalaisia viranomaisorganisaatioita, alueemme korkeakoulut ja muut merkittävät oppilaitokset sekä esimerkiksi monet kunnat ja kuntien elinkeinoyhtiöt. Näistä verkostoista voit löytää uusia kumppaneita, tavoittaa potentiaalisia asiakkaita ja näin kasvattaa yrityksesi myyntiä.

Pelkkä käyntikorttien vaihtaminen tai LinkedIn-kontaktien kerääminen ei vielä ole kovin laadukasta verkostoitumista.  Verkostoituminen edellyttää kanssakäymistä ja yhteistyötä – vahva yhteistyö voi tuottaa esimerkiksi uusia tuotteita, parempia toimintamalleja ja jopa uudenlaista liiketoimintaa yritysten välille.

Kauppakamari järjestää säännöllisesti tilaisuuksia yhteistyössä jäsentensä kanssa. Joka kuukausi vieraillaan jäsenaamukahveilla ja kuullaan mielenkiintoisia yritystarinoita. Kuka tahansa jäsenyritys voi koosta ja paikkakunnasta riippumasta järjestää tilaisuuden.

Valiokuntatyö puolestaan tarjoaa hyvän mahdollisuuden toimialakohtaiseen verkostoitumiseen. Valiokuntaan kuuluvat yritykset voivat hyvin kilpailla markkinoilla keskenään, mutta tekevät samalla valiokunnassa yhteistyötä toimialan haasteiden ratkomiseksi. Valiokuntatyö onkin yksi kauppakamarin tärkeimmistä vaikuttamisen keinoista.

Kauppakamarin jäsenyys koskettaa koko yrityksen henkilökuntaa. Jäsenyritys saa parhaiten jäsenmaksulleen vastinetta, kun mahdollisimman moni yrityksen henkilökunnasta osallistuu kauppakamaritoimintaan ja verkostoitumistapahtumiin. Muistathan siis hyödyntää kauppakamaria verkostoitumisessasi!

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2020. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy