Mikä pulpauttaa Varsinais-Suomen seuraavat poreet pintaan?

Tekstin kirjoittaja Pauliina Forsman on Turun kauppakamarin edunvalvontapäällikkö.

Marraskuun puolivälissä järjestetyssä Hyvä pore loppuseminaarissa pohdittiin osaamisen merkitystä positiiviselle rakennemuutokselle. Vuonna 2016 ensimmäiset poreet pulpahtivat pintaan juuri Varsinais-Suomessa, sillä täällä nouseva suhdanne perustui ensi sijassa osaamisen ja uudistumisen tuomaan kilpailukyvyn paranemiseen. Turun alueella on saatu nauttia positiivisen rakennemuutoksen hedelmistä jo muutaman vuoden ajan. Samalla on tosin koettu myös kolikon kääntöpuoli eli osaajapula. 

Osaaminen ja osaavan työvoiman saatavuus ovat siis olleet aivan avainroolissa Varsinais-Suomen hyvän taloudellisen vireen taustalla. Seminaarissa puheenvuoron pitänyt kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja Eeva-Johanna Eloranta toi kuitenkin huolestuttavia uutisia: OECD:n mittareiden mukaan suomalaisten osaamistaso on selvässä laskussa. Osaamistaso on Suomessa edelleen suhteellisen korkea, mutta silti riittämätön tulevaisuuden haasteisiin vastaamiseksi. Osaamista pitääkin parantaa kaikilla koulutusasteilla aina perusasteesta korkea-asteelle. Myös erilaisia aikuisille suunnattuja kokonaisvaltaisia neuvonta- ja ohjaamispalveluja sekä kohdennettua koulutustarjontaa on lisättävä, sillä Suomen erityisenä haasteena ovat aikuiset, joilla on heikot perustaidot. 

Kauppakamarit julkaisivat viime vuonna omat koulutusteesinsä, joiden avulla pyritään vastaamaan rapautuvan osaamisen haasteisiin sekä takaamaan yrityksille osaavan työvoiman saaminen: 

  1. Joustava koulutusjärjestelmä, joka mahdollistaa elinikäisen oppimisen ja nopean reagoinnin muutoksiin. 
  2. Onnistunut ammatillisen koulutuksen reformi. 
  3. Laajennetaan oppisopimuksen käyttöä. 
  4. Tiivistetään yhteistyötä oppilaitosten ja työelämän välillä. Tavoitteeksi vahvat alueelliset osaamiskeskittymät. 
  5. Pysäytetään osaamisen rapautuminen. Peruskoulu luo pohjan tulevaisuuden osaajille. 
  6. Otetaan työvoimareservi tehokkaammin käyttöön. 
  7. Lisätään työperusteista maahanmuuttoa aktiivisesti. Tavoitteena kansainvälisesti kilpailukykyinen osaaminen ja houkutteleva työelämä.

Vaikka kasvu tulee taittumaan ja EK:n lokakuinen suhdannebarometri luki Suomelle suoranaiset madonluvut, tarvitaan Varsinais-Suomeen lähivuosien aikana kymmeniä tuhansia uusia työntekijöitä jo pelkästään Meyer Turun tilauskirjan perusteella. Epätoivoon ei siis kannata vaipua, mutta päätä ei myöskään pidä työntää pensaaseen.  

Hyvä pore loppuseminaarissa puhuneen Turun kaupungin kehittämispäällikkö Anu Parantaisen sanoin Suomessa on totuttu lähinnä negatiivisiin rakennemuutoksiin. Seuraavakin rakennemuutos voi kuitenkin olla positiivinen. Mistä uudet poreet sitten pulpahtavat? Voisiko tulevaisuuden valttina olla esimerkiksi vastuullisuus tai vaikkapa kiertotalousosaaminen? Avarakatseinen kannattanee olla. Ehdittiinhän Varsinais-Suomen talouden nostanut telakkateollisuuskin tuomita aikanaan auringonlaskun alaksi. Maakunnan menestykseen vaikuttavat lukuisat tekijät aina ulkomaankaupan suhdanteista saavutettavuuteen, mutta osaaminen on sellaista pääomaa, josta meidän on pidettävä kiinni kaikissa mahdollisissa tilanteissa.  

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2020. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy