Turun kauppakamari tyytyväinen Paraistenväylän suunnittelurahasta

Turun kauppakamari on tyytyväinen hallituksen talousarvioesityksessä tehtyyn lisäykseen Paraistenväylän suunnittelurahasta.

”Tämä on erittäin iloinen ja odotettu joululahja. Suunnitteluraha on hyvä alku, ja tämän ansiosta E18-moottoritien ja Kirjalansalmen sillan välisen uuden tien suunnittelu voidaan yhdistää Hessundinsalmen ja Kirjalansalmen siltojen suunnitteluun”, kertoo Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Kaisa Leiwo.

Kaarinan läntinen ohikulkutie eli Paraistenväylä on yksi kauppakamarin listaamista Varsinais-Suomen tärkeimmistä liikennehankkeista ja Turun kauppakamarin vaikuttamishankkeista. Listauksessa alueelta mukana ovat myös Tunnin juna, Turun kehätien, Valtatie 8:n ja Valtatien 9 Turku–Tampere-välin parantaminen, joiden eteen kauppakamarissa myös tehdään jatkuvaa vaikuttamistyötä.

”Työtä Varsinais-Suomen saavutettavuuden ja väylien eteen on paljon. Esimerkiksi TEN-T -ydinverkkokäytävään kuuluvan E18 Turun kehätien vaiheittaisen suunnitelman nopeuttaminen olisi erittäin tärkeää. Täytyy myös muistaa, että Koko maan huonokuntoisista silloista 20 prosenttia ja huonokuntoisista päällysteistä 14 prosenttia (noin 1000 kilometriä) sijaitsee juuri Varsinais-Suomessa”, Leiwo muistuttaa.

Kirjalansalmen silta on Paraisilla sijaitsevan teollisuuden ainoa kulkuyhteys mantereelle, ja sitä pitkin kulkee paljon teollisuuden ja erityisesti rakennusteollisuuden kriittisiä kuljetuksia.

Varsinais-Suomen alueella myös Paimion kiertoliittymän (mt 110 ja mt 181) rakentaminen sai 500 000 euron rahoituksen.

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2020. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy