Varsinais-Suomeen 12 uutta laillistettua kiinteistönvälittäjää

Keskuskauppakamarin välittäjäkokeista saatiin tämän syksyn koekierroksella 156 uutta laillistettua kiinteistönvälittäjää (LKV) ja 36 laillistettua vuokrahuoneistonvälittäjää (LVV). Varsinais-Suomen osalta LKV-kokeen hyväksytysti läpäisseitä oli 12. LVV-kokeen läpäisi alueelta neljä henkilöä.

Nykyinen lainsäädäntö edellyttää, että välitysliikkeen jokaisessa toimipaikassa vähintään puolella välitystehtäviä suorittavista henkilöistä on oltava kokeen osoittama ammatillinen pätevyys.

LKV- ja LVV-kokeet pidettiin 23.11.2019 Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. LKV-kokeeseen osallistui yhteensä 439 henkilöä ja LVV-kokeeseen yhteensä 53 henkilöä. LKV-kokeen läpipääsyprosentti oli noin 36 prosenttia ja LVV-kokeen 68 prosenttia.

Keskuskauppakamarin lakimies  Jaana Tikkusen mukaan kokeiden läpipääsyprosentit noudattelevat pitkän aikavälin keskiarvoja. Erityisesti LKV-kokeen läpipääsyprosentti osoittaa, että koe on haastava ja edellyttää huolellista valmistautumista. Kokeessa testataan välitystoiminnan harjoittamisen kannalta tarpeellisen lainsäädännön ja hyvän välitystavan tuntemusta.

“Koska elävässä elämässä kohdattavat tilanteet ovat moninaisia, myös kokeessa edellytetään laaja-alaista tietämystä. Välitysliikkeen ja sen välittäjien on tunnettava toimintaympäristönsä ja relevantit säännöt, jotta laissa niille asetettu tiedonanto- ja selonottovelvollisuus voidaan täyttää”, Tikkunen sanoo.

Välittäjäkokeiden osallistujamäärät ovat pysyneet edelleen korkeina, mikä kielii osaltaan alan kiinnostavuudesta, mutta myös osaamisen ja koulutuksen merkityksestä alalla.

Välittäjäkokeet järjestetään valtakunnallisesti kolmella koepaikalla: Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. Seuraava koe järjestetään 25.4.2020.

Uudet hyväksytyt LKV-välittäjät Turun kauppakamarin alueella:

Arola Sara Turku
Kavalto Kalle Turku
Räsänen Juha-Matti Turku
Saarinen Mikko Turku
Vehviläinen Nina Turku
Pohjola Perttu Turku
Jyränti Joel Turku
Willberg Pia Turku
Laaksonen Annamaija Piikkiö
Karlsson Sverker Parainen
Järvinen Anna-Kaisa Mietoinen

Lisäksi yksi henkilö, joka eivät halunnut nimeään julkaistavan.

Uudet hyväksytyt LVV-välittäjät Turun kauppakamarin alueella:

Nikander Tiia Turku
Pihlajaniemi Pia Turku

Lisäksi kaksi henkilöä, jotka eivät halunneet nimeään julkaistavan.

Kaikki uudet LKV- ja LVV-välittäjät löydät Keskuskauppakamarin sivuilta: https://kauppakamari.fi/koulutus-tutkinnot-kokeet/lkv-ja-lvv-koe/uudet-lkv-ja-lvv-valittajat/

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2020. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy