Huoltovarmuuskeskuksen ja Turun kauppakamarin yhteishanke auttaa PK-yrityksiä tunnistamaan ja ennakoimaan liiketoiminnan riskejä

Yhä useammat yritykset kokevat turvallisuustilanteensa heikenneen viime vuosina. Yrityskentän riskienhallinta on hajanaista, ja siksi PK-yrittäjän onkin vaikeaa taklata kaikki muuttuvat turvallisuushaasteet.

 

Turun kauppakamari ja Huoltovarmuuskeskus ryhtyvät kouluttamaan PK-yrityksiä vastaamaan muuttuviin turvallisuushaasteisiin. Yhteistyössä eri ammattilaisten kanssa kehitetty neliosainen koulutuskokonaisuus RIMA – Riskeistä mahdollisuuksiin alkaa ensimmäisen kerran maaliskuussa. Koulutuksessa perehdytään monipuolisesti erilaisiin yrityksen turvallisuushaasteisiin, jotka voivat uhata yrityksen toiminnan jatkuvuutta.

Kauppakamarin koulutuspäällikkö Maria Lindbom kertoo koulutuksen olleen toivottu.

”Kauppakamari ja Huoltovarmuuskeskus tekevät tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa, ja huomasimme molemmat tahoillamme, että tarve PK-yrityksille suunnatulle riskienhallintakoulutukselle oli selvästi olemassa. Moni yrittäjä usein pohtii erilaisia riskejä ja kauhukuvia mielessään, mutta arjen kiireessä toimenpidesuunnitelmat, listat ja vastuukartat voivat jäädä kuitenkin helposti taka-alalle. Koulutuksen tavoitteena on, että yrityksellä on parhaat työkalut ennakoida ja tunnistaa riskejä sekä ennen kaikkea valmistautua niihin mahdollisimman resurssitehokkaasti”, Lindbom kertoo.

Koulutus pilotoitiin syksyllä 2019 erinomaisin tuloksin. Detector Oy:n hallinto- ja strategiajohtaja Ulla-Maija Maunu kertoo kurssin olleen yritykselle erittäin hyödyllinen.

”Koulutuksen seurauksena omassa yrityksessämme laadittiin riskienhallintasuunnitelma ja järjestettiin pelastautumisharjoitus. Näitä asioita ei koskaan voi korostaa liikaa eikä kertaus milloinkaan ole haitaksi”, Maunu toteaa.

Yrityksen riskienhallinnassa ja jatkuvuuden varmistamisessa on aina kyse yrityksen tulevaisuudesta ja kyvystä turvata se, muistuttaa valmiusasiamies Jaakko Pekki Huoltovarmuuskeskuksesta.

”Liian usein nämä kokonaisuudet alkavat kiinnostaa vasta, kun toimintaan kohdistunut häiriötilanne on jo tapahtunut ja enää ei ole juuri muuta tehtävissä kuin pahoittelu ja selittely. Uskomme, että koulutus auttaa yrityksiä siirtymään reagoinnista ennakointiin. Toiminnassamme olemme havainneet, että ennakoinnin merkitys yritysten toiminnan jatkuvuuden ja kilpailukyvyn varmistamisessa kasvaa koko ajan kaikilla toimialoilla”, Pekki toteaa.

Syksyllä 2020 koulutukset leviävät myös Varsinais-Suomen ulkopuolelle,  ja ne toteutetaan yhteistyössä neljän kauppakamarin eli Oulun, Helsingin, Kuopion ja Jyväskylän (= Elvar-alueet) kanssa. Vuoden 2021 alusta lähtien koulutustarjonta laajennetaan kaikkiin muihin koulutuksia järjestäviin kauppakamareihin ympäri Suomea.

LUE LISÄÄ JA KATSO OHJELMA: turunkauppakamari.fi/rima

 

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2020. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy