Kysely: Suurella osalla varsinaissuomalaisista yrityksistä pulaa osaavasta työvoimasta

Kauppakamareiden tuoreesta kyselystä käy ilmi, että osaajapula kurittaa yrityksiä sekä haittaa niiden kasvua ja kehitystä. Varsinais-Suomessa esimerkiksi rakennus- ja hyvinvoinnin aloilla tunnistetaan haasteita osaavan työvoiman saamisessa. Aloille kaivataan etenkin uusia koulutusavauksia.

Lähes 65 prosenttia kauppakamareiden kyselyyn vastanneista varsinaissuomalaista yrityksistä ilmoitti, että heillä on pulaa tai paljon pulaa osaavasta työvoimasta. Noin 45 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että osaajapula rajoittaa yrityksen kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä. Varsinais-Suomen luvut mukailevat koko maan keskiarvoja.

Yli 30 prosenttia vastaajista ilmoitti rekrytointitarpeensa kasvavan seuraavan 6 kuukauden aikana. Pidemmällä, 3–5 vuoden aikajänteellä rekrytointitarve kasvaa yli puolella vastaajista. Näidenkään vastausten valossa ei ole nähtävissä osaavan työvoiman tarpeen hiipumista.

Pula osaavasta työvoimasta on puhututtanut myös Turun kauppakamarin valiokunnissa. Esimerkiksi kiinteistö- ja rakennusalan valiokunta pitää osaavan työvoiman saamiseen liittyviä haasteita suurena ongelmana koko toimialalle alueella.

”Varsinais-Suomessa tarvitaan uusia koulutusavauksia rakennusalalle, kuten esimerkiksi rakennusarkkitehtikoulutus. Koulutusmäärien lisääminen on myös hyvä keino tilanteen ratkaisemiseksi”, toteaa Turun kauppakamarin kiinteistö- ja rakennusalan valiokunnan puheenjohtaja Juuso Kallio.

Valiokunnan jäsen, Talonrakennusteollisuus ry:n aluepäällikkö Markku Leppälehto toteaa, että Turun alueen väestönkasvu ja kaupungin kasvutavoitteet edellyttävät jatkossakin runsasta rakentamista, sillä vanhaa on korjattava ja uutta rakennettava.

”Pulaa on ammattitaitoisista työntekijöistä, mutta erityisesti toimihenkilöistä. Ammattitaitoisia arkkitehtejä, insinöörejä ja rakennusmestareita tarvitaan runsaasti lisää. Taloteknisten järjestelmien merkitys on kasvanut talonrakentamisessa, mikä on johtanut esimerkiksi huutavaan pulaan LVI-insinööreistä. Heidän koulutusmääränsä pitäisi moninkertaistaa nykyisestä”, Leppälehto sanoo.

Myös kauppakamarin hyvinvointi- ja terveysalan valiokunta on suunnannut katseensa kohti alan osaajapulaa. Varsinais-Suomi tarvitsee erityisesti hoiva-alan osaajia.

”Yksi nopeimmista toimenpiteistä olisi hoiva-avustajien koulutuksen lisääminen ja koulutuksen sisällön yhdenmukaistaminen. Hoiva-avustajista voidaan saada nopeasti apua kasvavaan työvoimapulaan”, muistuttaa valiokunnan varapuheenjohtaja Ville Viitanen.

Kauppakamareiden kyselystä käy ilmi, että osaajapulaa on etenkin ammatillisen tutkinnon, ammattikorkeakoulututkinnon ja yliopiston maisteritutkinnon suorittaneista. Perusasteen tai lukiokoulutuksen varassa oleville ei nähdä juurikaan kysyntää. Nopeat lääkkeet osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi rajoittuvat työperäisen maahanmuuton edistämiseen ja nopeisiin osaamisen päivittämiseen tarkoitettuihin koulutuksiin kuten muunto- ja täydennyskoulutukseen.

”Osaavan työvoiman saatavuuteen voidaan vaikuttaa pidemmällä aikajänteellä koulutusmäärien kautta ja kasvattamalla opiskeluun perustuvan maahanmuuton määrää. Tämän kevään aikana opetus- ja kulttuuriministeriöllä on mahdollisuus kohdentaa korkeakoulujen koulutusmääriä tutkintotavoitteiden kautta vuosille 2021–2024 erityisesti niille aloille, joilla näyttää selkeästi olevan pulaa”, muistuttaa Keskuskauppakamarin osaamisasiantuntija Mikko Valtonen.

Kauppakamareiden kyselyssä tarkasteltiinyritysten ja organisaatioiden osaavan työvoiman tarvetta sekä osaajapulan kohdentumista aloittain ja koulutusasteittain. Kyselyynvastasi yhteensä yli 1300 työnantajaa yrityksistä ja organisaatioista eri puolilta Suomea.Turun kauppakamarin alueelta vastaajia oli 130.

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2020. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy