Työelämä opettaa?

Kirjoittaja Osku Laukkanen on Turun AKK:n pedagoginen rehtori

Liian usein olen törmännyt teksteihin, joissa kerrotaan ammatillisen koulutuksen työntävän opiskelijoita työelämään oppimaan. Tämä näkökulma ei osu oikeaan.

Meiltä ei työnnetä opiskelijoita työelämään, eikä työelämä joudu hoitamaan opettamista. Ammatillisten tutkintojen suorittajat ovat meidän opiskelijoita, joiden eteen me oppilaitoksena teemme kaikkemme. Ja parhaimmillaan tämä tietenkin tapahtuu yhteistyössä työelämän kanssa.

Se on totta, että työpaikalla järjestettävä koulutus on olennainen osa uutta ammatillista koulutusta, jossa tavoitellaan nopeita ja joustavia koulutuspolkuja, ja jonka tarkoituksena on vastata työelämän muuttuviin tarpeisiin ja varmistaa työvoiman saanti.

Ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhteistyö toteutuu oppisopimuksissa ja koulutussopimuksissa. Oppisopimus on työsuhteen yhteyteen liitettävä sopimus työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja tutkinnon suorittamisesta. Sen edellytyksenä on työsuhde. Oppisopimusopiskelija saa oppisopimuksen ajalta tietenkin palkkaa. Koulutussopimus tarkoittaa taas sitä perinteistä työssäoppimista, jossa ei olla työsuhteessa, eikä opiskelijalle makseta palkkaa.

Työpaikalla järjestettävän oppimisen toteuttamiseksi me oppilaitoksena perustamme koko toimintamme yhteistyöhön työelämän kanssa. Suunnittelemme ja toteutamme koulutukset yhdessä työelämän kanssa ja arvioimme myös yhdessä työelämän kanssa tutkinnon suorittajan näytöt.

Meidän opettajat ja heidän kumppanuusyritykset toimivat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Kaiken tarkoituksena on palvella työelämää ja valmistaa sinne uusia ammatillisia osaajia. Yhteistyössä.

Ammatillisia osaajia tarvitaan Turun seudulla varsinkin teknologiateollisuuden ja liike-elämän palveluiden aloilla. Näillä aloilla alueemme suhdannekehityskäyrät näyttävät komeasti ylöspäin. Mutta ilman yhteistyötä, osaamista ja ammatillista koulutusta moni avoinna oleva työpaikka jää täyttämättä.

Meidän tehtävänä on kouluttaa ja tukea työelämää sen roolissa tässä yhteistyössä. Siksi Turun AKK järjestää monimuotoisia työelämän ohjaaja- ja arvioijakoulutuksia, joissa perehdytään työpaikkaohjaajan ja työelämän arvioijan tehtäviin ja tutustutaan ammatillisten tutkintojen arviointiin. Meidän kumppanit eivät jää tässäkään yksin.

Teksti:
Osku Laukkanen

Turun AKK:n pedagoginen rehtori

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2020. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy