Varsinaissuomalaisten yritysten tilanne synkkä – nyt on nopeiden toimien aika

Lähes kolmasosa kauppakamarien kyselyyn vastanneesta 4000 yrityksestä kokee, että konkurssin todennäköisyys on kasvanut merkittävästi koronavirusepidemian takia. Noin puolet yrityksistä kertoo, että lomautukset tai irtisanomiset ovat todennäköisiä seuraavan kahden kuukauden aikana. Varsinais-Suomen alueen vastaukset mukailevat koko maan lukuja. Yritykset osaavat kuitenkin listata useita konkreettisia valtiovallan toimia, joiden uskovat auttavan niitä pahimman ohi. Mikäli pystymme nyt tekemään nopeita ratkaisuja, meillä on kaikki mahdollisuudet auttaa koronasta pahimmin kärsivät toimialat tämän shokin ohi.

Varsinais-Suomen alueelta vastauksia kertyi yhteensä 376 yrityksestä. Vastanneista yrityksistä suurin osa toimii teollisuuden ja palvelun aloilla.

Kyselyn mukaan monessa yrityksessä on jo jouduttu aloittamaan sopeuttamistoimet. Lähes neljäsosa yrityksistä kertoo jo antaneensa lomautusvaroituksen tai kutsuneensa kokoon yhteistoimintaneuvottelut, ja seuraavan kahden kuukauden aikana niin ennakoi tekevänsänoin puolet vastanneista yrityksistä. Alle puolet vastaajista ei usko joutuvansa sopeuttamaan henkilöstöä.

Lähes kolmasosa kyselyyn vastanneista yrityksistä myös kokee, että konkurssin todennäköisyys on kasvanut merkittävästi koronavirusepidemian takia.

Yli puolet vastanneista kertoo, että koronavirusepidemia on jo vaikuttanut yrityksen liikevaihtoon negatiivisesti. Viidenneksen mukaan vaikutus on suuri. Yli 90 % vastaajista ennakoi, että koronavirusepidemia tulee vaikuttamaan yrityksen liikevaihtoon negatiivisesti seuraavan kahden kuukauden aikana.

Kyselytutkimuksessa annettiin maanlaajuisesti poikkeuksellisen paljon, yli 2000 avovastausta, jotka keskittyivät tarpeellisiksi koettuihin toimenpiteisiin. Yritysten vastauksista nousee selvästi esiin huoli välittömän kysyntälaman yli pääsemisestä.

Kyselyyn vastanneiden yritysten neljä välttämättömimmäksi katsomaa toimenpidettä ovat:

  • Verojen ja työnantajamaksujen maksuaikoja on pidennettävä.
  • Nopeat rahoitusinstrumentit kassakriisin varalle kaiken kokoisille yrityksille otettava käyttöön.
  • Lomautukset ja yt-neuvottelut voitava panna nopeammin käytäntöön.
  • Valtion pitää kantaa suurempi vastuu sairauspoissaoloista aiheutuvista kustannuksista.

TOK:n toimitusjohtaja Antti Heikkinen: hallituksen tukitoimia tarvitaan pikaisesti

Turun Osuuskaupan toimitusjohtaja ja kauppakamarin kauppavaliokunnan puheenjohtaja Antti Heikkinen allekirjoittaa varsinaissuomalaisten yritysten näkemykset.

”Koronavirus ajaa yrityksiä kriisiin kiihtyvällä vauhdilla, ja hallituksen tukitoimia tarvitaan pikaisesti, jotta pystymme turvaamaan yritysten toimintaedellytykset ja työpaikat myös tulevaisuudessa. Lomautukset ja jopa irtisanomiset ovat ajankohtaisia monissa yrityksissä, ja poikkeustilanne nostattaa vaadetta työlainsäädännön muuttamiseksi väliaikaisesti muun muassa niin, että lomautuksiin liittyvät ilmoitusajat lyhenevät. Lisäksi hotellien ja ravintoloiden ahdinkoon toivotaan valtion tukitoimia”, Heikkinen painottaa.

Hänen mukaansa voimakkaimmin koronaepidemia on Turun Osuuskaupassa vaikuttanut matkailu- ja ravitsemiskauppaan. Liikkumisen väheneminen näkyy myös ABC-ketjussa.

”Myynti käy aiempaa verkkaisemmin niin polttonesteiden kuin muidenkin palveluiden osalta. Myös käyttötavarakauppa kärsii. Sen sijaan päivittäistavarakauppa ja ruoan verkkokauppa ovat olleet viime päivinä kasvussa. Muun alan tavoin myös Turun Osuuskaupassa joudutaan lähiaikoina pohtimaan erilaisia sopeutuskeinoja kaikilla toimialoilla”, Heikkinen jatkaa.

Kauppakamarit vaativat hallitukselta ripeitä lisätoimenpiteitä. Toimenpiteitä tarkennetaan erillisessä, liitteenä olevassa muistiossa.

Kysely lähetettiin kaikille Suomen kauppakamarien jäsenyrityksille, ja vastausaika oli 16.17.3.2020. Vastauksia kertyi koko maassa noin 3800, mikä on poikkeuksellisen paljon lyhyestä vastausajasta huolimatta. Varsinais-Suomen alueelta vastauksia antoi 376 yritystä.

Koronakysely – taustatiedot ja tulokset – Varsinais-Suomi
Keskuskauppakamarin toimenpide-ehdotukset

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2020. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy