Tunnin juna nopeasti liikkeelle 

Koronan aiheuttama isku Suomen talouteen on kova, minkä vuoksi suhdanne-elvytyksen paalupaikalla on investoinnit infraan. Turun ja Helsingin välisen nopean ratayhteyden suunnittelu on pitkällä, ja Espoon kaupunkiradan, Turun ratapihan kehittämisen ja Turku–Kupittaa-kaksoisraiteen toteuttamisvalmiuksien ansiosta kuokka voidaan iskeä maahan heti. Rakentamisajan työllisyysvaikutukset saadaan realisoitua nopeasti. Lisäksi tunnin juna synnyttää valmistuessaan uutta infraa, joka vahvistaa pitkän tähtäimen työllisyysvaikutuksia. Kasvua syntyy työmatkaliikenteen lisäksi myös infrasta sekä yritysten investoinneista. On hyvä muistaa, että julkisen kysynnän stimulointi on tärkeä tehostustoimi siinä vaiheessa, kun talous on pääsemässä nousuun. Päätökset näistä toimista on tehtävä jo nyt. 

Panostukset infrastruktuuriin synnyttävät välittömien kysyntävaikutusten lisäksi merkittäviä, laajalti eri toimialojen talouskasvua tukevia vaikutuksia. Rakennusaikaisten kysyntävaikutusten merkitys voi usein korostua niiden suhdannepoliittisten vaikutusten vuoksi, mutta pidemmällä ajanjaksolla infrastruktuuri-investoinnin käyttöaikaiset vaikutukset voivat olla tätäkin merkittävämpiä. Ne kohdistuvat suoraan yritysten tuottavuuteen sekä työ-, hyödyke-, maa- ja asuntomarkkinoihin. Valtakunnallisilla raidehankkeilla on erityisesti niiden suurempien agglomeraatio ja työmarkkinavaikutusten vuoksi laajemmat kansantaloudelliset positiiviset vaikutukset kuin tiehankkeilla ja paikallisilla raidehankkeilla. 

Uusi 1,5 miljoonan ihmisen työssäkäyntialue 

HelsinkiTurkuraideyhteyden parantamisen eli tunnin junan keskeinen merkitys elinkeinoelämälle perustuu siihen, että se sitoo Helsingin ja Turun sekä niiden välisen alueen aidosti yhteiseksi 1,5 miljoonan työntekijän työssäkäyntialueeksi. Yhteysvälin kehittäminen suunnitellulla tavalla mahdollistaa merkittävästi nopeammat junanopeudet nykyiseen rantarataan verrattuna. Näin syntyy oikea tunnin juna, eli matka-aika Turun Kupittaalta Helsingin Pasilaan saadaan jo nykykalustolla nopeutettua yhteen tuntiin. 

Tunnin juna rakentaa Suomen kilpailukykyä 

Turun ja Helsingin välisen nopean ratayhteyden tuomat taloudelliset vaikutukset olisivat merkittävät. Positiiviset talousvaikutukset syntyvät työmatkaliikenteen lisäksi myös yritysten investoinneista. Yksin pääkaupunkiseudulle ratahankkeen on laskettu tuottavan 3miljardin euron yksityiset investoinnit rakennushankkeisiin. Talouden tilanne juuri nyt on äärimmäisen poikkeuksellinen. Suomen kilpailukyvyn kehittämistä ei tässäkään tilanteessa saa kuitenkaan pysäyttää. On hyvä muistaa, että julkisen kysynnän stimulointi on tärkeä tehostustoimi siinä vaiheessa, kun talous on pääsemässä nousuun. Päätökset näistä toimista on kuitenkin tehtävä jo nyt kehysriihessä. 

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2020. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy