Kysely: Hallituksen koronatoimille yrityksiltä kiitosta – seuraavaksi paukut talouskriisin hoitamiseen

Varsinaissuomalaisten yritysten mielestä hallitus on onnistunut koronaepidemian hoidossa hyvin. Kauppakamarien kyselyyn vastanneet yritykset kokivat talouskriisin hoitamisen jääneen kuitenkin selvästi taka-alalle. Kyselyyn vastasi 216 yritystä Varsinais-Suomen alueelta.

Kauppakamarin kyselystä selviää, että peräti 80 prosenttia yrityksistä pitää hallituksen toimia melko tai erittäin hyvänä koronaepidemian yleisessä hoitamisessa. Sen sijaan yritykset näkevät hallituksen pääosin onnistuneen huonosti koronatoimiin liittyvän talouskriisin hoidossa. Vain 26 prosenttia pitää hallituksen toimia melko tai erittäin onnistuneina koronaepidemian aiheuttaman talouskriisin hoitamisessa. Valtaosa, 56 prosenttia, yrityksistä kokee, että hallitus on hoitanut talouskriisiä melko tai erittäin huonosti.

Bayerin Turun tuotantolaitoksen johtaja, Turun kauppakamarin hallituksen jäsen Peter Essen on vastausten kanssa samoilla linjoilla. Hän kiittää hallitusta erityisesti erinomaisesta viestinnästä.

”Epidemian hoitaminen Suomessa on onnistunut mielestäni hyvin, koska on uskallettu tehdä rajujakin päätöksiä ja rajoittaa ihmisten sosiaalista kanssakäymistä. Luulen, että suurimmalle osalle suomalaisista viesti on mennyt perille. Nostan hattua erityisesti tavalle, miten ministerit ovat kommunikoineet poikkeuksellisessa tilanteessa. Viestintä on ollut mielestäni selvää”, Essen kiittää.

Talouskriisin hoitamisesta hallitus ei saa kiitosta. Toisaalta aikaa paneutua talouspoliittisiin toimiin on Essenin mielestä ollut vielä vähän.

”Ymmärrän hyvin yritysten huolen. Suuri osa yrityksistä on pulassa, kun bisnes on viety jalkojen alta. Yritykset ovat nyt huolissaan siitä, onko talousasioita huomioitu tarpeeksi. Mielestäni maltti on kuitenkin valttia, ja uskon, että ongelmia tullaan ratkaisemaan pikaisesti”, hän sanoo.

Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Kaisa Leiwo pitää kyselyn tuloksia loogisina, sillä Suomen luvut ovat terveydenhuollon osalta hyvät, kun talous taas sakkaa. Hänen mukaansa nyt olisi aika laittaa paukkuja talouskriisin hoitamiseen.

”Kun koronaepidemia on nyt ainakin hetkellisesti hallussa, on seuraavaksi aika tehdä päätöksiä, joilla ratkaistaan talouden ja yritysten ongelmia. Testaa, jäljitä, eristä -strategiaa tulee täsmentää ja konkretisoida niin, että taloutta voidaan avata ja koronatilanne pitää edelleen hallinnassa. Nyt tarvitaan ohjeita toimintojen järjestämiseen ja sen varmistamiseen, että kuluttajat uskaltavat ja voivat turvallisesti lähteä liikkeelle ja asioimaan. Kesän lähestyessä on pohdittava esimerkiksi, miten varsinaissuomalaisen matkailuklusterin kesä voidaan pelastaa”, hän toteaa.

Yritysten näkymät edelleen synkät

Kauppakamarien kysely on neljäs yrityksille kohdistettu kysely koronakriisiin liittyen. Kyselyn tulokset liikevaihdon, henkilöstön määrän tai lähitulevaisuuden odotusten suhteen ovat hyvin saman suuntaisia kuin aiemmissa kyselyissä.

Varsinais-Suomen vastauksista ilmenee, että koronavirus vaikuttaa tai tulee vaikuttamaan koko yrityskenttään. Lähes 90 prosenttia yrityksistä sanoo koronavirusepidemian vaikuttavan liikevaihtoon negatiivisesti seuraavan kahden kuukauden aikana. Neljä viidestä vastaajasta kertoo, että koronavirusepidemia on jo vaikuttanut yrityksen liikevaihtoon negatiivisesti.

Noin puolet kyselyyn vastanneista yrityksistä kertoo koronatilanteen jo aiheuttaneen henkilöstövähennyksiä eli lomautuksia tai irtisanomisia. Vielä suurempi osa, noin 60 prosenttia, yrityksistä arvioi, että henkilöstön määrä vähenee seuraavan kahden kuukauden aikana.

Kauppakamarien kysely tehtiin 4.5.2020. Varsinais-Suomen alueelta vastauksia antoi 216 yritystä, koko Suomesta 2483 yritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ja kaiken kokoisista yrityksistä. Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu 21.4., 30.3. ja 16–17.3.

Koronakysely 4 – taustatiedot ja tulokset – Varsinais-Suomi

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2020. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy