Koronatilanne tuo esiin yhteistyön merkityksen ja antaa oppeja tulevaisuuteen

Tekstin kirjoittaja Miro Laaksonen on Turun kauppakamarin asiakkuuspäällikkö ja Hyvinvointi- ja terveysalan valiokunnan sihteeri.

Koronatilanne on nostanut esiin joitakin hankaluuksia julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyössä muun muassa suojavarusteiden jakeluun liittyen. Yksityiset sosiaali- ja terveysalan toimijat ovat joutuneet paikoitellen toissijaiseen asemaan, kun suojavälineitä on jaettu kentälle.

Turun kauppakamarin hyvinvointi- ja terveysalan valiokunnalle suunnattuun kyselyyn vastanneista toimijoista jopa puolet kertoo, että heillä on pulaa suojavarusteista. Toimijoilla on ollut suojavälineitä normaalin kulutuksen tarpeisiin, mutta koronakriisin aikana kulutus on moninkertaistunut normaaliin tilanteeseen verrattuna.

Suojavälineiden saatavuusongelmien vuoksi valtioneuvosto teki 23.3.2020 päätöksen avata Huoltovarmuuskeskuksen varastot. Huoltovarmuuskeskuksen materiaaleja jaetaan palveluiden tuottajille erityisvastuualueiden kautta sote-palveluiden vastuulliselle järjestäjätaholle eli peruskunnille, sote-kuntayhtymille ja sairaanhoitopiireille. Näiden kautta suojavälineet tulisi jakaa niin yksityisille kuin julkisille palveluntuottajille.

Suurin osa Turun kauppakamarin kyselyyn vastanneista toimijoista on jäänyt vaille Huoltovarmuuskeskuksen toimittamia suojavälineitä. Koronaviruksen ehkäisyssä tulisi kaikille toimijoille kuitenkin antaa tasa-arvoinen mahdollisuus estää viruksen leviämistä, ja suojavälineet ovat tässä aivan keskeisessä asemassa. Suojavälineillä suojataan paitsi potilasta ja asiakasta niin myös hoitohenkilökuntaa, jotta he voivat tehdä hoitotyötä turvallisesti. Osa kyselyyn vastanneista yrityksistä on onneksi saanut lisää suojavälineitä omia hankintakanaviaan hyödyntämällä.

Tilanteesta tulee ottaa oppia tulevaisuuteen. Kaikkia alan toimijoita tulee kohdella tasavertaisesti ja kaikille tulee mahdollistaa niin asiakkaiden, potilaiden kuin työntekijöidenkin suojaaminen. Virustilanne voi pahentua uudestaan, joten jatkossa tulee varmistaa, että suojavälineitä riittää kaikille.

Kun tulevaisuudessa tehdään varautumissuunnitelmia uusia kriisejä varten, on koko SOTE-kenttä otettava vahvemmin mukaan. Erityisen tärkeää on jatkossa varmistaa hyvä yhteistyö ja suunnitelmien läpikäynti kaikkien toimijoiden – niin julkisen kuin yksityisen sektorin – kesken.

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy