Kauppakamarin koulutuskysely: etäkoulutukset toimivat – läsnäolokoulutukset antavat osallistujille enemmän

Kuluneen kevään aikana kauppakamarit ympäri maan ovat mukautuneet uuteen tilanteeseen. Koulutusten osalta on siirrytty sujuvasti tarjoamaan erilaisia webinaareja ja suoratoistokoulutuksia. Kesän kynnyksellä kauppakamarit kysyivät jäsenyrityksiltään muuttuneen tilanteen vaikutuksista tuleviin kouluttautumistarpeisiin. Kysely toteutettiin valtakunnallisesti kaikissa Suomen kauppakamareissa touko-kesäkuun vaihteessa.

Kauppakamareiden koulutuskyselyn tuloksista ilmenee, että jatkossa koulutuksiin osallistutaan enenevissä määrin etäyhteyksin. Toisaalta vastaajat kokivat lähikoulutukset tärkeinä, sillä ne mahdollistavat sekä verkostoitumisen että kokemusten ja ajatusten vaihdon osallistujien kesken. Lähikoulutusten koetaan antavan enemmän osallistujalle.

Kysyttäessä, miten he arvioivat koronatilanteen vaikuttavan koulutuksiin osallistumiseen syksyllä 2020 yrityksenne osalsta, vastaajista noin 38% arvioi, ettei koronalla ole vaikusta heidän koulutuskäyttäytymiseensä tulevana syksynä:

”Meille sopiviin koulutuksiin osallistutaan joka tapauksessa. Siinä muodossa, kuin on tarjolla.”

Etäyhteyksin toteutetut kevään kauppamarin koulutukset ovat saaneet hyvää palautetta, eritoten toimivuuden ja laadukkaan asiasisällön säilyttämisestä. Kauppakamarit tulevat jatkossakin tuottamaan osaamista ylläpitävää ja lisäävää koulutusta monessa eri muodossa. Jatkossa osallistujille tarjotaan entistä laajempi valinnanmahdollisuus koulutuksiin osallistumisen osilta. Sinä päätät, miten osallistut – pääasia, että pidät huolta osaamisestasi!

”Kyselyn tulokset olivat hyvin yhteneväiset kauppakamarialueesta riippumatta, joten tulosten yhteenvetäminen oli helppoa”, toteaa Turun kauppakamarin koulutuspäällikkö Maria Lindbom.

”Elämme hengessä mukana ja seuraamme tilanteiden kehittymistä aktiivisesti – tärkeintä meille on asiakkaidemme turvallisuus”, hän toteaa

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2020. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy