”Miksi ihmeessä kaikki puhuvat tuloslaskelmasta? Se on kehno johtamisen mittari”

Suomen johtava kassavirta-analyytikko Riku Lehtinen pitää Kauppakamarien jäsenille koulutussarjan, jossa pureudutaan siihen, miten yritys kykenee nostamaan kannattavuuttaan kassavirtamallinnuksen avulla.

Suomen kokeneimpiin kassavirta-analyytikoihin kuuluva Strategic Accountingin pääanalyytikko Riku Lehtinen ihmettelee tuloslaskelman keskeistä asemaa suomalaisyritysten johtamisessa.

“Kaiken päätöksenteon lopullinen mittari on vaikutukset todellisessa rahassa. Vaikka monesti ajatellaan, että sitähän tuloslaskelma mittaa, niin todellisuudessa näin ei kuitenkaan ole”, Lehtinen sanoo.

Tuloslaskelma voi piilottaa yrityksen todellisen kyvyn luoda rahaa jaksotusten, arvostuserien muutosten ja eliminointien taakse.

“Johtamisen ydin on tehostaa yrityksen prosesseja. Tuloslaskelmassa muutokset prosessien tuloksellisuudessa voi tietyissä tilanteissa jäädä täysin piiloon”, hän sanoo.

Lehtisen mukaan parhaiten prosessimuutokset kyetään näkemään kassavirtamallinnuksen avulla. Hänen yrityksensä Strategic Accounting on luonut sitä varten oman tunnusluvun, kassavirtatuloksen. Se heijastaa yrityksen tuloksenteon kykyä puhtaammin kuin mikään muu mittari.

Lehtinen pitää Kauppakamareille koulutussarjan, joka pureutuu kassavirtamallinnuksen käytäntöön ja soveltamiseen yrityksissä. Koulutuksen tavoitteena on antaa kuulijoille käsitys, miten he voivat nostaa yrityksensä kannattavuutta (tai muuta itselleen tärkeää tunnuslukua) kassavirtajohtamisen avulla.

“Kassavirtamallinnuksen avulla yritysjohto kykenee nostamaan lähes minkä tahansa toiminnon taloudellista suorituskykyä, oli kyse sitten HR-toiminnoista, tuotannosta, myynnistä, vastuullisuudesta tai strategisten vaihtoehtojen punnitsemisesta”, Lehtinen sanoo.

Lehtisen mukaan metodin avulla moni asiakas on kyennyt nostamaan merkittävästi taloudellista suorituskykyään.

“Isoin osa asiakkaidemme kassavirtatuloksen kasvusta on muodostunut juuri prosesseja tehostamalla. Tämä ei olisi ollut mahdollista ilman kassavirtamallinnusta, joka on antanut yritysjohdolle näkökyvyn ja työkalut prosessien tehokkuuden kasvattamiseen”, Lehtinen sanoo.

TUTUSTU WEBINAARIKOULUTUSSARJAAN

Webinaari: Intensiivinen kassaturva

Webinaari: Intensiivinen kassaturva

Webinaari: Tulevaisuutta ei voi ennustaa, kassaa voi

Webinaari: Johtaja, Ota vastuullinen toiminta sekä riskien hallinta tavaksi – ja kasvata kassavirtaa

Webinaari: Visioiden ja strategioiden talousmallintaminen niin, että kassa kestää myös tulevaisuudessa

Webinaari: Talouden johtaminen

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy