Epävarmuus syö orastavaa talouskasvua

Kesän yrityskyselyt ja barometrit ovat tuoneet vienoa valoa tunnelin päähän. Yritysten tilanne on edelleen keskimäärin huonompi kuin tavallisesti, mutta odotukset näyttävät valoisammilta. Mihin nuo odotukset perustuvat? Miten ne saadaan realisoitumaan paremmaksi syksyksi, työpaikoiksi ja investoinneiksi?

Kauppakamareiden viimeisimmän jäsenkyselyn mukaan yritysten investoinnit ovat käytännössä lähes romahtaneet. Puolet vastaajista kertoo, että yrityksen investointikyky on heikentynyt koronan seurauksena. Tulevaisuuden suhteen ollaan kuitenkin optimistisempia. Kokonaisuutena yritysten odotukset olivat synkimmillään maaliskuun lopussa, mutta lähtivät siitä pikkuhiljaa nousuun kevään ja kesän mittaan.

EK:n uunituoreen suhdannebarometrin mukaan tilanne on tällä hetkellä tavanomaista heikompi, mutta näkymät ovat heidänkin mukaansa kirkastuneet kevään synkimmistä lukemista. Alakuloa on edelleen ilmassa, mutta vähenevässä määrin.

Tilastokeskuksen kuluttajien luottamusta kuvaava indikaattori oli tämän vuoden maalis-, huhti- ja toukokuussa poikkeuksellisen matalalla tasolla. Kesäkuussa tämäkin indikaattori palasi alkuvuoden paremmalle tasolle.

Tunnelin päässä siis kajastaa selvästi. Nyt täytyy pyrkiä kaikin voimin tuota valoa kohti ja mitä pikemmin sen parempi. Tähän niin yritykset kuin kotitaloudetkin tarvitsevat vetoapua ja erityisesti luottamusta tulevaisuuteen.

Keskeinen ongelma, johon kauppakamareiden tuore talouskatsaus pureutuu, on poikkeuksellisen suuri vallitseva epävarmuus. Se näkyy kotitalouksissa esimerkiksi kestokulutushyödykkeiden pienempänä kulutuksena, säästämällä varautumisena sekä arkuutena vaihtaa työpaikkaa. Kaikki nämä asiat ovat kuin käsijarrua taloudelle ja voivat osaltaan jopa syventää taantumaa.

Yrityksissä epävarmuus näkyy kasvuodotusten vähenemisenä, tarpeellistenkin investointien siirtämisenä, rekrytointien pysähtymisenä sekä tuotannon konkreettisena vähenemisenä. Kaikki nämä asiat heijastuvat koko yhteiskuntaan negatiivisesti. Työmarkkinat eivät toimi, rahoituksen saatavuus vaikeutuu ja negatiivinen kierre on valmis.

Epävarmuus vähentää selkeästi tuotantoa ja talouskasvua. Keskuskauppakamarin mukaan epävarmuusindeksi on Suomessa ollut nouseva loppuvuodesta 2017 lähtien ja saavutti huippunsa tämän vuoden maaliskuussa. Tuolloin epävarmuus oli jopa nelinkertaista vertailuajankohtaan 2006-2007 verrattuna.

Päättäjien tärkeä tehtävä talouskasvun turvaamiseksi on vähentää epävarmuutta ja rakentaa luottamusta. Ensiarvoisen tärkeää on hoitaa ja tukahduttaa koronaa erilaisin toimin. Ensimmäisessä aallossa tämä onnistui hyvin mikä varmasti tuo osaltaan valoisuutta odotuksiin. Tulonmenetyksistä kärsiviä toimialoja, yrityksiä ja kotitalouksia tulee tukea pahimman yli ja estää elinkelpoisten yritysten kaatuminen koronashokkiin. Helpommin sanottu kuin tehty, mutta nyt on pakko kääntää joka kivi tilanteen helpottamiseksi.

Toistaiseksi korona on pysytellyt hyvin aisoissa ja yritysten odotukset ovat paranevia. Siitä on hyvä lähteä liikkeelle.

Kaisa Leiwo
toimitusjohtaja
Turun kauppakamari

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy