Vielä ehdit hakea koronatukea yrityksellesi

Kustannustuen haku on auki 31.8. asti, ravitsemisyritysten tukien ja hyvitysten haku 31.8. ja 31.10. asti sekä yksinyrittäjätuen haku 30.9. asti.

Määräaikainen kustannustuki yrityksille koronatilanteessa

Kustannustuki on lain mukaan tarkoitettu yrityksille, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

  • Yrityksen päätoimiala 1.4.2020 kuuluu tuen piiriin.
  • Yrityksen oma liikevaihto on pudonnut yli 30 % vertailuajankohtaan nähden.
  • Yrityksellä on palkkakuluja ja kiinteitä kuluja, joita on vaikea sopeuttaa.

Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Tukeen vaikuttavat yrityksen kiinteät kustannukset sekä palkkakustannukset tukikaudelta 1.4.-31.5.2020. Tuen p iiriin kuuluvat ne toimialat, joiden liikevaihto on pudonnut vähintään 10 prosenttia vertailuajankohtaan nähden ja joista säädetään valtioneuvoston asetuksessa. Toimialan huhtikuun 2020 liikevaihtoa verrataan maalis-kesäkuun 2019 keskimääräiseen liikevaihtoon.

Tuen saamisen edellytyksenä on, että yrityksen oman liikevaihdon täytyy olla laskenut yli 30 prosenttia vertailuajankohtaan nähden. Liikevaihdon lasku todetaan Verohallinnolle annetuista alv-ilmoituksista.

Yritykselle määräytyvän kustannustuen tulee olla vähintään 2 000 euroa, jotta se maksetaan. Tukea voidaan myöntää enintään 500 000 euroa yritystä kohti.

Tuet ja hyvitykset ravitsemisyrityksille 31.8. ja 31.10. asti

Hyvitys toiminnan rajoittamisesta

Hyvitystä voivat saada sellaiset ravitsemisyritykset, joiden rajoitusvelvoitteen 4.4.–31.5.2020 aikainen keskimyynti on ollut pienempi yritystoiminnan luonteen mukaisesti tarkasteltuna joko

  • vuoden 2020 tammi-helmikuun tai
  • vuoden 2019 huhti-toukokuun keskimyyntiin verrattuna.

Tarkastelu tehdään siltä ajanjaksolta, joka on ollut hakijan kannalta suurempi.

Yritykset, joiden myynti on toteutunut rajoitusvelvoitteen aikana mainittujen tarkasteluajanjaksojen mukaisina, eivät ole tuen piirissä. Tuen piirissä eivät myöskään ole henkilöstöravintolat, joiden toimintaa ei ole rajoitettu eli palvelua tarjotaan pelkästään henkilöstölle/rajoitutulle henkilöpiirille eivätkä yritykset, jotka ovat konkurssissa.

Kompensaatio myönnetään tilavuokrista, lvis-maksuista ja muista samankaltaisista ”joustamattomista” juoksevista menoista aiheutuneesta rasitteesta, ei kuitenkaan ainehankintojen tai palkkojen kustannuksista eikä investoinneista.

Tuki uudelleentyöllistämiseen

Uudelleentyöllistämisen tuella tuetaan ravitsemisyritysten valmiutta ja kykyä työllistää työntekijöitä koronaepidemiaa edeltänyttä tilannetta vastaavalle tasolle toiminnan käynnistyessä rajoitusajan jälkeen.

Tukea on mahdollista saada enintään siitä työntekijämäärästä, joka yrityksellä on ollut helmikuussa 2020 laskennallisesti kokoaikaisessa työsuhteessa.

Tukea voidaan maksaa myös henkilöstöpalveluyritysten kautta vuokratyönä tai alihankintana hankitun työn osalta, kutakin tuen piiriin luettavaa työntekijää kohden 1 000 euroa. Tukea maksetaan tällöin vuokratyöntekijästä, jota kohden laskutus on vähintään 4500 euroa rajoitusvelvoitteen päättymistä seuraavan kolmen kuukauden ajalta.

Tuen määrä on 1 000 euroa työntekijää kohden.

Tukea voidaan myöntää yksittäiselle yritykselle tai konsernille enimmillään 800 henkilöstä, enintään 0,8 miljoonaa euroa. Tukeen eivät ole oikeutettuja ne työntekijät, joiden palkkakustannuksiin yritys saa muuta julkista tukea.

  • Tuen saamisen edellytyksenä on, että yritys maksaa rajoituksen päättymisen jälkeen työntekijälle kolmen kuukauden (1.6.–31.8.2020) ajalta palkkaa yhteensä 2 500 euroa.
  • Palkan tai henkilöstöpalveluyrityksen laskutuksen ei tarvitse kertyä koko edellä mainitulta ajalta. Riittää, että yritys maksaa palkkaa tai henkilöstöpalvelusta mainitun määrän verran.
  • Yrityksen ei tukea saadakseen tarvitse avata liikettä välittömästi rajoitusvelvoitteen päättymisen jälkeen, mikäli se ei ole esimerkiksi liiketaloudellisesti heti kannattavaa.
  • Tuen saamisen ehtona ei ole myöskään tietty työaika, vaan ainoastaan se, että yritykselle syntyy palkkakustannuksia työntekijästä määräajan kuluessa vähintään 2 500 euroa, tai henkilöstöpalveluyrityksen laskutusta vähintään 4 500 euroa vuokratyöntekijää kohden. Palkalla tarkoitetaan työntekijälle maksettavaa palkkaa ennen vakuutetun lakisääteisten maksujen ja verojen pidätystä.

äjätuki 30.9. asti

Yksinyrittäjät voivat hakea 2000 euron yksinyrittäjätukea yrityksen sijaintipaikan kunnasta. Tästä löydät suorat kuntakohtaisiin hakemuksiin ja/tai niiden ohjeisiin Varsinais-Suomessa.

Yksinyrittäjän tuessa on kyse 2000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Näitä ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot. Yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa ei lueta kustannuksiin, mutta kaikkiin muihin kustannuksiin tukea voidaan käyttää.

Myös maatalouden alkutuotantoon, maaseutuyrityksille, kalatalouteen suunnatut tuet ovat vielä haettavissa.

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2020. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy