Lakiharjoittelijana Turun kauppakamarilla

Pauliina Palmgren toimi vuoden alusta saakka kauppakamarin lakiharjoittelijana.

Nimeni on Pauliina Palmgren ja opiskelen maisterivaihetta Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Aloitin työskentelyn Turun kauppakamarin lakiharjoittelijana tammikuussa 2020 ja sain tehtäväkseni kirjoittaa siitä, mitä lakiharjoittelijan työtehtävät ovat pitäneet sisällään.

Ensinnäkin olen työskennellyt tiiviisti Turun kauppakamarin lakivaliokunnan kanssa. Kyseisen valiokunnan kehityshankkeina ovat tänä vuonna olleet Turun kauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen uudistaminen, yhteistyö Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan kanssa sekä Turun kauppakamarin sovittelumenettelyn alullepano.

Turun kauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen uudistamista työstettiin työryhmässä, joka muodostui lakivaliokunnan jäsenistä. Sääntöjä uudistettiin lähinnä teknisissä asioissa, jotta säännöt vastaisivat paremmin nykypäivän vaatimuksia. Lisäksi sääntöihin otettiin mukaan muutamia menettelyllisiä kysymyksiä, jotka puuttuvat välimiesmenettelylaista. Uudistuksen seurauksena perustettiin lautakunta, jonka tehtävänä on puolueettomana elimenä nimetä välimiehiä.

Itselleni oli todella opettavaista olla mukana sääntöjen työstämisessä. Oikeustieteen opiskelijana usein tulkitsen jo olemassa olevia säännöksiä, mutta nyt pääsin osallistumaan myös sääntöjen laadintaan. Oli hienoa nähdä, kuinka alan ammattilaiset työstivät yksityiskohtaisesti, jokaista sanaa pohtien, säännöt valmiiseen kokonaisuuteen.

Toinen lakivaliokunnan hanke oli yhteistyö Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan kanssa. Tarkoitus oli koota lakivaliokunnasta jälleen työryhmä, joka kommentoi oikeustieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmaa elinkeinoelämän näkökulmasta käsin. Oli erikoinen tilanne istua oikeustieteen professorin kanssa samassa palaverissa, kun yleensä olen tottunut istumaan hänen luennoillaan. Mielestäni yhteistyö yliopiston kanssa oli hyvin antoisaa. Tutkimme lakivaliokunnan työryhmän kanssa tarkkaan opetussuunnitelmaan kuuluvia kursseja ja pohdimme niiden tuomaa lisäarvoa yritysten näkökulmasta. Työryhmämme nosti esille muun muassa taloudellisen osaamisen tärkeyden myös oikeustieteen opiskelijoiden keskuudessa.

Kolmas ja edelleen työn alla oleva lakivaliokunnan hanke on Turun kauppakamarin sovittelumenettelyn alullepano. Tarkoituksena on luoda yrityksille mahdollisimman yksinkertainen, kustannustehokas ja helppo menettely.

Pääsin siis jälleen työstämään uutta säännöstöä työryhmän kanssa. Pidimme alkupalaverin, jossa päätettiin päälinjat, joiden mukaan sääntöjä aletaan luomaan. Sain tehtäväkseni valmistella luonnoksen säännöistä, jota sitten tarkastellaan työryhmän kanssa. Hanke oli haastava, mutta sen työstämisessä oli isona apuna se, että olin jo kerran nähnyt, kuinka välimiesmenettely sääntöjä oli työstetty. Jokaista sanaa kannattaa miettiä pariin otteeseen (ainakin), ennen kuin kirjoittaa sen ylös.

Valiokuntatyöskentelyn lisäksi sain mahdollisuuden osallistua lukuisiin eri koulutuksiin, joita kauppakamari järjestää. Olen suorittanut yliopistolla syventävät opinnot työoikeudesta ja oli ilo huomata, kuinka paljon kauppakamarilla oli työoikeudellisia koulutuksia tarjolla. Lisäksi valitsin itselleni talouteen liittyviä koulutuksia. Mielestäni koulutusten isoin anti oli monipuolisuus ja käytännönläheisyys.

Harjoitteluni kauppakamarilla oli erittäin opettavainen ja antoisa. Tutustuin moniin uusiin ihmisiin ja sain hoidettavakseni paljon vastuullisia työtehtäviä. Seuraavaksi on tarkoitus kirjoittaa työoikeuteen liittyvä graduni valmiiksi ja löytää itselleni mielenkiintoinen työpaikka, toivottavasti rakkaan Turun alueelta.

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy