Lähihoitajia työelämään

Kirjoittaja Osku Laukkanen on Turun AKK:n pedagoginen rehtori

Lähihoitajien työpaikkojen määrä on suuressa kasvussa tulevan hoitajamitoituksen ja eläköitymisen vuoksi. Turun kaupunkiseudulla yli 75-vuotiaiden määrä on keskimääräistä suuremmassa kasvussa jo lähivuosina. Koko valtakunnan tasolla yli 80-vuotias väestö tulee kaksinkertaistumaan, ja on ennustettu, että yksinomaan vanhuspalveluiden työvoimatarve kasvaa vuoteen 2030 mennessä kymmenillä tuhansilla työntekijöillä.

Varsinkin vanhustyöhön erikoistuneiden lähihoitajien ja sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta tutkinnon osan suorittaneiden hoiva-avustajien tarve tulee kasvamaan. Vuoteen 2030 mennessä noin viidesosa nykyisistä lähihoitajista tulee eläkeikään.

Lähihoitajista ja hoiva-avustajista on jo tällä hetkellä pulaa Turun seudulla, minkä seurauksena työnantajilla on jo suuria vaikeuksia rekrytoida pätevää henkilöstöä ja saada sijaisia.

Lähihoitajien ja sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta tutkinnon osan suorittaneiden hoiva-avustajien osaamis- ja työvoimapulaa voidaan helpottaa Turun AKK:n nopealla ja joustavalla koulutusmallilla, jolloin työnantajat saavat osaavaa työvoimaa perinteistä oppilaitosmuotoista koulutusta nopeammin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 1.9.2020 alkaen Turun Aikuiskoulutussäätiölle / Turun AKK:lle luvan järjestää sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa.

Opetusministerin allekirjoittamassa päätöksessä todetaan, että luvan myöntäminen Turun AKK:lle oli tarpeellista ottaen huomioon alueellinen koulutustarve.  Edellytysten arvioinnissa otettiin huomioon myös toiminnan laatu, vaikuttavuus ja tuloksellisuus.

Alueen sosiaali- ja terveysalan yritysten ja alan työelämän tarve joustavalle ja henkilökohtaistamiseen perustuvalle aikuiskoulutukselle tulee nyt huomioiduksi. Meillä Turun AKK:ssa ihan oikeasti huomioidaan ja tunnustetaan aikaisempi osaamisen, ja oppiminen rakennetaan henkilökohtaisen osaamistarpeen pohjalta. Koulua ei käydä koulunkäynnin eikä oppituntien vuoksi, vaan siksi, että opiskelija hankkii vain häneltä puuttuvaa osaamista.

Turun AKK:ssa voi opiskella lähihoitajaksi monella eri tavalla. Oppisopimus sopii tähän uusien työntekijöiden rekrytointikoulutuksena, kuten myös jo työsuhteessa olevien osaamisen (tutkinto tai tutkinnon osa) lisäämiskoulutuksena. Oppisopimus on valtion rahoittama koulutusmalli, ja Turun AKK:ssa se toteutuu Helppona oppisopimuksena. Kaikki byrokratia on digitalisoitu, ja se on otettu hyvin työelämässä vastaan.

Koulutuksiin haku pyritään avaamaan mahdollisimman nopeasti. Koulutuksiin on jatkuva haku. Turun AKK:lla on nyt yhteensä 63:n eri ammatillisen tutkinnon järjestämislupa perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintojen toteuttamiseksi.

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy