Suomen tärkeimmät liikennehankkeet listattu – Varsinais-Suomen alueelta viisi hanketta

Kauppakamarit ovat laatineet listan Suomen liikenneverkon tärkeimmistä korjaus- ja kehittämiskohteista. Varsinais-Suomen alueelta mukana ovat Tunnin juna Turusta Helsinkiin, Turun kehätien, valtatie 8:n ja valtatien 9:n parantaminen sekä Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen ja näihin liittyen Kaarinan läntisen ohikulkutien linjaaminen. Kauppakamarit haluavat tukea omalla listauksellaan valtakunnallisesti tehtävää 12-vuotista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa.

Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Kaisa Leiwo muistuttaa, että Varsinais-Suomesta lähtee maailmal­le paljon maakunnan omaa tuotantoa ja alue toimii myös merkittävänä väylänä koko Suomen vientiyrityksille. Varsinais-Suomea voidaankin perustellusti kutsua koko Suomen viennin veturiksi. Vuonna 2019 Varsinais-Suomen osuus Suomen koko tavaraviennistä oli 11,7 prosenttia eli toiseksi suurin heti Uudenmaan jälkeen. Siksi on erityisen tärkeää, että Varsinais-Suomeen johtavat väylät ovat hyvässä kunnossa.

”Hyvä saavutettavuus on yritysten mielestä yksi tärkeimmistä alueen kilpailukykytekijöistä. Varsinais-Suomessa väylien kunto korostuu, koska alueella toimii merkittävästi vientiteollisuutta. Lisäksi satamiemme ja lentoasemamme kautta kulkee paljon tavara- ja henkilöliikennettä ulkomaille”, Leiwo toteaa.

Liikenneväylien osalta Varsinais-Suomi on poikkeuksellisen kilpailukykyinen kaikkien liikennemuotojen risteyskohta. Alueella toimii kaksi kansainvälisen liikenteen satamaa, Turun lentoasema on Helsinki-Vantaan jälkeen Suomen toiseksi vilkkain kansainvälisen lentoliikenteen keskus ja Turusta on raideyhteydet Helsingin, Tampereen ja Uudenkaupungin suuntiin. Turun ja Helsingin välinen raideyhteys kuuluu EU:n TEN-T -ydinverkkoon ja Turun ja Tampereen välinen raide on taas osa rautateiden ydinverkkoa. Alueen pääväylät ovat E18 Helsinkiin ja Pietariin, valtatie 9 Tampereen suuntaan ja valtatie 8 Porin suuntaan.

Varsinais-Suomen päästöt ovat laskeneet vuodesta 2005 noin 20 prosenttia verrattu­na koko maan 15 prosenttiin, eli maakunta on hieman keskimääräistä pidemmällä päästöjen vähentämisessä. Suurin päästöosuus on edelleen tieliikenteellä, ja siksi liikenteen kehittäminen on merkittävin keino vähentää alueen päästöjä. Tehokkaimpia tuloksia voidaan saada nopean junayhteyden rakentamisella Turun ja Helsingin välille. Turun kauppakamarin kyselyn mukaan esimerkiksi suuri osa liike­matkustajista olisi valmis vaihtamaan auton junayhteyteen, jos se olisi nykyistä nopeampi ja luotettavampi. Tieliikenteen parempi sujuvuus eli esimerkiksi E18 Turun kehätien vieminen osittain maan alle parantaa myös merkittävästi päästötilannetta.

Tärkeimmät liikennehankkeet Varsinais-Suomessa:

Nopea junayhteys Helsinkiin

Nopean junayhteyden eli niin sanotun Tunnin junan rakentaminen Turusta Helsinkiin on alueen merkittävin saavutettavuushanke, joka luo Etelä-Suomeen yhden yhteisen työssäkäyntialueen. Tunnin junassa on kysymys yhteyden kaksiraiteistamisesta sekä nykyisen rantaradan oikaisusta. Seuraavat tarvittavat toimet ovat:

  • periaatepäätös koko hankkeen rakentamisesta
  • hankkeen mahdollisimman nopea suunnittelu
  • EU-rahojen hyödyntämisen varmistaminen

Turun kehätien parantaminen

Turun kaupunkiseudun ja sinne saapuvat valtatiet (vt 1, vt 10, vt 9, vt 8) sekä Turun ja Naantalin satamat yhdistää 30 km pituinen TEN-T Skandinavia–Välimeri ydinverkkokäytävään kuuluva E18 Turun kehätie. Kehätie on monin paikoin kuormittunut, mikä haittaa myös raskasta liikennettä. Seuraavat askeleet ovat:

  • Raision keskustan tunnelin ja eritasoliittymien rakentaminen
  • Raisio–Naantali-osuuden nelikaistaistaminen ja eritasoliittymät

Valtatie 9 Turku-Tampere parantaminen

Valtatie 9 ulottuu Turusta Tampereen ja Jyväskylän kautta Joensuuhun. Valtatie palvelee myös Keski-Suomen yhteyksiä Varsinais-Suomeen. Seuraavat tarvittavat toimet:

  • Lieto as. –Aura (kt 41) välin nelikaistaistaminen ja eritasoliittymät
  • Kolmen ohituskaistaparin lisääminen

Valtatie 8 Turku-Pori parantaminen

Länsirannikon eteläsuuntaisen valtatien merkitys on keskeinen koko Suomen logistisen järjestelmän kannalta. Tiellä on kapasiteetti- ja välityskykyongelmia: runsaasti kaksikaistaista tietä, jolla on paljon kuljetuksia hidastavia tasoliittymiä. Seuraavat tarvittavat toimet:

  • Kahden eritasoliittymän rakentaminen Laitilan kohdalla

MT 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen sekä Kaarinan läntinen ohikulkutie

Kirjalansalmen silta ja Hessundinsalmen silta ovat Paraisilla sijaitsevan teollisuuden ainoa kulkuyhteys mantereelle. Kaarinan läntinen ohikulkutie ohjaa Paraisten työmatka- ja raskaan liikenteen Kaarinan keskustan ohi vt 1 moottoritielle. Seuraavat tarvittavat toimet:

  • Molemmat sillat on uusittava lähivuosina.
  • Samassa yhteydessä on järkevää toteuttaa Kaarinan läntinen ohikulkutie

Kauppakamarien liikennehankelistaus on elinkeinoelämän täsmälista Suomen eri alueiden pahimmista liikenteen pullonkauloista ja merkittävistä kehittämiskohteista. Lista tähtää liikennejärjestelmän pitkäjänteiseen kehittämiseen ja tarjoaa työkalun päättäjille.

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2020. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy