Vastuullisuus vaikuttaa yhä enemmän yritystoimintaan

Yli 80 prosenttia kauppakamarien kyselyyn vastanneista suomalaisyrityksistä pitää ihmisoikeusvastuuta tärkeänä liiketoiminnalleen. Konkreettiset vastuullisuusteot ovat tärkeimpiä, muistuttaa turkulaisen elintarvikeyritys Eckes-Graninin toimitusjohtaja Juha Helokoski.

Turussa toimivan Eckes-Granini Finland Oy:n tavoitteena on olla Suomen vastuullisin mehutalo. Yrityksen toimitusjohtaja Juha Helokosken mielestä vastuullisuus ei yrityksessä ole vain markkinoinnin ajattelumalli tai strateginen tavoite vaan arvopohjainen asia, joka on mukana kaikessa tekemisessä.

”Vastuullisuus on mukana kaikessa toiminnassamme, ja pyrimme koko ajan tekemään erilaisia vastuullisia tekoja. Yrityksen vastuullisuuden kehittäminen ei ole kuitenkaan sprintti vaan maraton. Myös henkilöstö on sitoutettu ja innolla mukana tekemässä yrityksestä vielä vastuullisempaa”, Helokoski toteaa.

Eckes-Granini Oy:n toiminnassa vastuullisia tekoja riittää niin ympäristö- kuin sosiaalisen vastuullisuuden puolella. Yritys on esimerkiksi ensimmäinen Euroopassa, joka takaa vastuullisen appelsiinin käytön tuotteissaan. Appelsiiniviljelmillä huolehditaan työntekijöiden työoloista, riittävästä tulotasosta, terveydestä ja turvallisuudesta sekä huomioidaan ympäristön ekologisuus. Helokosken mukaan Eckes-Graninin sosiaalisen vastuun ”lighthouse” on ehdottomasti sen mahdollistama Team Rynkeby God Morgon -hyväntekeväisyyspyöräily, jonka varat lahjoitetaan vakavasti sairaille lapsille ja heidän perheilleen.

Asiakkaat odottavat vastuullisuutta

Kauppakamarin kyselyyn vastanneet kertovat, että paineita sosiaaliseen vastuuseen panostamiseen on tullut ennen kaikkea asiakkailta; neljännes yrityksistä sanoo asiakkaiden tiedustelleen yrityksen vastuullisuudesta. Sosiaalisen ja ihmisoikeusvastuun perään ovat kyselleet erityisesti yritysten asiakkaat, mutta myös omistajat ja työntekijät.

”Asiakkailta päin tuleva paine vastuulliseen toimintaan on se, minkä erityisesti uskon vaikuttavan yritysten toimintaan. Myös yhä useampi työntekijä perää sosiaalista vastuuta työnantajaltaan”, sanoo Keskuskauppakamarin vastuullisuusasiantuntija Eero Yrjö-Koskinen.

Helokosken mukaan myös Eckes-Graninin asiakkaat, kuten suuret kauppaketjut, odottavat vastuullista toimintaa. Myös kuluttajat ovat hänen mukaansa yhä valveutuneempia.

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2020. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy