Täsmäapua työelämään Turun ammattikorkeakoulusta

Teksti on julkaistu alun perin 3/2020 Kauppakamarilehdessä. 

Koronapandemia vei osan Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden harjoittelupaikoista. Mikäli yrityksillä on tarvetta tai mahdollisuus opiskelijaharjoittelijoiden rekrytoimiseen, siihen on nyt erinomainen tilaisuus. Harjoitteluiden lisäksi ammattikorkeakoulu tarjoaa yrityksille myös monia muita yhteistyömahdollisuuksia.

Turun ammattikorkeakoulussa opiskelee yli 10 000 opiskelijaa eri aloilla. Ammattikorkeakouluopintoihin kuuluvat pakollisena osana käytännön harjoittelut, jotka suurimmaksi osaksi tehdään yrityksissä ja muissa organisaatioissa. Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija tulevan ammatin työtehtäviin sekä oppia soveltamaan opinnoissa saatuja, alalla tarvittavia tietoja ja taitoja käytäntöön. Harjoittelun tukena on ammattikorkeakoulun ohjaava opettaja sekä harjoittelupaikan nimeämä ohjaaja.

Aiemmin AMK-harjoittelijoita ei ole aina riittänyt kaikkiin harjoittelupaikkoihin, mutta koronapandemian myötä tilanne on tasaantunut, ja opiskelijoiden on ollut haastavampaa löytää sopivia harjoittelupaikkoja. Tällöin jopa valmistuminen saattaa siirtyä.

”Aiemmin olemme myyneet harjoittelijoita haluaville yrityksille jopa ei-oota. Nyt innokkaita harjoittelijoita riittää selvästi paremmin”, kertoo Turun ammattikorkeakoulun rehtori Vesa Taatila.
Tänä vuonna myös kesäharjoitteluissa tai kesätöissä on ollut vähemmän opiskelijoita kuin aiempina vuosina. Myös opiskelijoiden kesätyöpaikoissa oli paljon peruutuksia. Harjoittelu on opiskelijalle kullanarvoinen kokemus käytännön työelämästä ja yritykselle hieno mahdollisuus löytää osaavaa työvoimaa.

”Harjoittelu on molemminpuolinen tapa testata, miten henkilö sopii yritykseen töihin. Luulen, että nyt kun harjoittelupaikkoja on hieman vähemmän tarjolla, opiskelijoita saa myös laajemmalla kirjoilla. Kun aiemmin turkulaiset opiskelijat ovat helpommin menneet harjoitteluun turkulaisiin yrityksiin, oletan, että nyt esimerkiksi maakunnissa sijaitseviin yrityksiin ja pk-sektorille on parempi mahdollisuus saada harjoittelijoita”, Taatila toteaa.

Harjoittelun lisäksi työelämän organisaatioilla on mahdollisuus hyödyntää opiskelijoiden osaamista monilla eri tavoilla. Muita yhteistyön muotoja voivat olla esimerkiksi projektitoimeksianto tai opinnäytetyö. Monet löytävät myös työpaikkansa onnistuneen harjoittelun ja opinnäytetyön tuloksena. Taatilan mukaan yritykset harvoin edes tietävät kaikkia mahdollisuuksia. Siksi kannattaakin olla avoimin mielin ensin yhteydessä oppilaitokseen.

”Yleensä yhdessä yrityksen kanssa katsomme, mikä on paras yhteistyötapa. Ajankohtainen asia meillä ammattikorkeakoulussa on Kupittaalla sijaitseva uusi toimipisteemme Educity, jossa on hyvät laboratorio-olosuhteet. Opinnäytetyön ja projektien lisäksi teemme yritysten kanssa suurempiakin projekteja, johon haetaan yhdessä rahoitusta esimerkiksi Business Finlandilta tai Euroopan Unionilta”, hän kertoo.

Lue lisää Turun ammattikorkeakoulun palveluista:
www.turkuamk.fi/fi/tyoelamapalvelut/rekrytointipalvelut tai
www.turkuamk.fi/fi/tyoelamapalvelut/koulutukset-ja-palvelut

tai ota suoraan yhteyttä:
kumppanuusasiantuntija Jaana Heinonen,
Turun ammattikorkeakoulu,
jaana.heinonen@turkuamk.fi

 

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2020. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy