Hae mukaan Turun kauppakamarin valiokuntatoimintaan

Turun kauppakamarin jäsenet verkottuvat, vaikuttavat ja osallistuvat toimintaan kauppakamarin valiokunnissa. Vuonna 2020 valiokunnissa vaikuttaa yli 400 jäsenyritysten aktiivia.

Haemme nyt uusia aktiivisia valiokuntien jäseniä.

Valiokunnissa ratkotaan yhdessä maakunnan elinkeinoelämän haasteita ja nostetaan esiin paikallisia kehittämiskohteita. Valiokunnat tarjoavat jäsenilleen myös keskustelufoorumin liiketoiminnan kehittämiseksi ja toimialan haasteiden ratkomiseksi. Valiokunnat kokoontuvat noin neljä kertaa vuodessa. Toimintavuotensa aikana ne järjestävät myös tietoiskuja ja seminaareja ajankohtaisista teemoista sekä toteuttavat muita valiokunnassa esiin nousseita tehtäviä

Tutustu alla Turun kauppakamarin valiokuntiin ja hae mukaan 18.10. klo 16 mennessä.  Nykyisten valiokuntalaisten ei tarvitse lähettää lomaketta. Huomioithan, että valiokuntatyöskentelyn suosiosta johtuen kaikki halukkaat eivät välttämättä mahdu mukaan valiokuntiin. Tarvittaessa arvomme osan paikoista. Lähtökohtaisesti valiokuntatoimintaan voi yrityksestä osallistua yksi edustaja, joten koordinoittehan hakua yrityksenne sisällä. Valiokuntien jäsenet vahvistetaan valtuuston kokouksessa perjantaina 4.12.2019 ja kaikille kiinnostuneille sekä valituille ilmoitetaan valinnoista vuodenvaihteessa.

Tutustu valiokuntiin

Elinkeinopolitiikan valiokunta

Valiokunnan toimialaan kuuluvat julkisen hallinnon ja elinkeinoelämän väliset suhteet sekä elinkeinopolitiikkaan ja yhdyskuntasuunnitteluun liittyvät asiat. Keskeisiä teemoja ovat alueen saavutettavuuden ja työpaikkaliikenteen kehittäminen sekä yritysten osaajapulan helpottaminen ja koulutuslaitosyhteistyö. Valiokunta jakaa vuosittain perinteisen elinkeinopoliittisen kuntapalkinnon.

Hyvinvointi- ja terveysalan valiokunta

Terveyden- ja hyvinvointialan valiokunta tarjoaa yhteisen keskustelun ja kehittämisen sekä vaikuttamisen alustan alan toimijoille. Vuonna 2021 valiokunnan painopistealueina ovat alueellisten toimijoiden yhteistyön kehittäminen, SOTE-uudistuksen etenemisen seuranta, koulutuksen kehittäminen kaikilla koulutusasteilla ja terveysteknologia.

ICT-valiokunta

ICT-valiokunnan tarkoituksena on edistää digitalisaatiota ja valvoa IT-alan yritysten etuja. Keskeisiä teemoja ovat muun muassa tietoverkkojen ja datan liikkuvuuden kehittäminen Varsinais-Suomessa. Valiokunta järjestää vuosittain perinteisen TEEMA-seminaarin ja jakaa Vuoden ICT-teko-palkinnon.

Kauppavaliokunta

Valiokunnan toimialaan kuuluvat Turun alueen kaupan ja palveluelinkeinojen toimintaedellytysten kehittäminen. Valiokunta järjestää joka toinen vuosi Kaupan Aika -seminaarin, jossa käsitellään alan ajankohtaisia teemoja. Seminaarissa jaetaan Vuoden Kaupanteko -palkinto, jossa palkitaan yritys tai teko, joka on esimerkillisellä tavalla edistänyt vastuullisuutta kaupan ja palvelujen alalla.

Kiinteistö- ja rakennusalan valiokunta

Kiinteistö- ja rakennusalan valiokunta edustaa laajasti koko klusteria: arkkitehtuuria, suunnittelua, rakennus- ja rakennustuoteteollisuutta, koulutusta, julkisia palveluja sekä klusterin monipuolista yksityistä palvelutuotantoa. Valiokunta tarjoaa yhteisen keskustelun ja kehittämisen sekä vaikuttamisen alustan alan toimijoille. Valiokunta keskustelee ajankohtaisista asioista, kuulee asiantuntijoita ja käy keskustelua alan kehittämiseksi. Valiokunta voi tehdä aloitteita ja tavata päättäjiä ajankohtaisissa asioissa.

Koulutus- ja työvoimavaliokunta

Valiokunnan toimialaan kuuluvat osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseen, osaamisen kehittämiseen sekä työelämän muutoksien ennakoimiseen liittyvät asiat. Valiokunta toimii erityisesti yritysten ja oppilaitosten rajapinnalla. Sen keskeisiä teemoja ovat esimerkiksi yritysten ja oppilaitosten yhteistyön uusien muotojen löytäminen sekä yritysten yhteiskuntavastuu.

Kuljetusvaliokunta

Valiokunnan toimialaan kuuluvat elinkeinoelämän kuljetuksia, liikennettä ja kuljetuselinkeinoa koskevat asiat. Sen keskeisiä teemoja ovat esimerkiksi Varsinais-Suomen saavutettavuuden parantaminen ja väylähankkeiden edistäminen sekä autonomisen liikenteen mahdollisuuksien kartoittaminen ja viestiminen. Valiokunta jakaa vuosittain Logistiikkapalkinnon yhteistyössä LOGY Varsinais-Suomen kanssa.

Laki- ja talousvaliokunta

Laki- ja talousvaliokunnan tehtävänä on valvoa jäsenyritysten etua parantamalla niiden kilpailukykyä taloudellista ja juridista osaamista lisäten. Kehittämistyötä tehdään ainakin neljällä osa-alueella: osaavan työvoiman varmistaminen yhteistyöllä yliopistojen ja muiden koulutuslaitosten kanssa, ajankohtaisten taloudellisten ja juridisten koulutustapahtumien järjestäminen, parhaiden käytäntöjen levittäminen verkostoitumalla sekä yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen talouden ja juridiikan asioissa.

Matkailuvaliokunta

Valiokunnan toimialaan kuuluvat matkailuelinkeinon edistämiseen liittyvät tehtävät. Kuluvan vuoden keskeisenä teemana on ollut alueen matkailun digitaalisen saavutettavuuden kehittäminen yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa Visit Finlandin valittua alueen hankkeen valtakunnalliseksi digipilotiksi. Lisäksi valiokunta toimii aktiivisesti saariston matkailun ja alueen saavutettavuuden edistämiseksi.

Teollisuusvaliokunta

Valiokunnan toimialaan kuuluvat teollisuuden toimintaedellytyksiin liittyvät asiat ja niiden puitteissa yhteydenpito Elinkeinoelämän keskusliittoon. Sen keskeisiä teemoja ovat muun muassa teollisuuden toimintaedellytysten parantaminen tekniikan alan koulutusta sekä työvoiman saatavuutta kehittämällä. Myös kasvukolmion alueen saavutettavuuden kehittäminen ja liikenneyhteyksien parantaminen teollisuuden tarpeita silmällä pitäen ovat valiokunnan toiminnan keskiössä.

Viestintä- ja markkinointivaliokunta

Turun kauppakamarin viestintä- ja markkinointivaliokunnan tavoitteena on edistää alueen yritysten viestinnän ja markkinoinnin osaamista sekä sen arvostusta. Tarkoitus on edistää elinkeinoelämän suhdetoimintavalmiutta ja myötävaikuttaa elinkeinoelämälle myönteisen hengen luomiseen. Valiokunnan päätavoitteet ovat alueen vetovoiman lisääminen sekä viestintä- ja markkinointiosaamisen edistäminen alueen yrityksissä. Valiokunta toimii myös kauppakamarin viestinnän kehittäjänä.

Lue lisää: turunkauppakamari.fi/kauppakamari/valiokunnat

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2020. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy