Luottamus mahdollistaa yhteistyön

Tekstin kirjoittaja Sinikka Leino on Turun ammattikorkeakoulun asiakkuusvastaava.

Koronapandemia haastaa suomalaista työelämää. Koronan aiheuttamat poikkeusolot ja lisääntynyt etätyö ovat nostaneet luottamuksen ja joustavuuden merkityksen toiminnan keskiöön. Luottamus on näkymätöntä liimaa, joka vahvistaa yhteisöllisyyttä. Se on öljyä, joka saa yhteistyön rattaat pyörimään. Luottamuksen kokeminen tapahtuu aina yhteistyön, vuorovaikutuksen ja vastavuoroisuuden kautta. Nämä puolestaan vaativat toimiakseen mm. viestintää, pelisääntöjä sekä yhteisiä työ- ja menettelytapoja.

Työpaikoilla luottamus merkitsee sitä, että jokainen yrittää parhaansa, ja jokaista kohdellaan oikeudenmukaisesti. Toimivassa työyhteisössä kaikki ovat ihmisinä ja yksilöinä tasa-arvoisia. Jokainen haluaa olla luottamuksen arvoinen ja myös toimii työyhteisössä sen mukaan. Työyhteisössä luottamus näkyy esimerkiksi niin, että siellä uskaltaa tarvittaessa ottaa puheeksi epäkohdat, hankalat tai itselle herkät asiat.  Kun työyhteisössä vallitsee luottamus, siellä myös voidaan hyvin ja työ on tehokasta sekä tuottavaa.

Luottamus on myös paikallisen sopimisen edistämisen kannalta yksi tärkeimmistä edellytyksistä. Sopiminen  on mahdotonta, jos luottamusta ei ole. Yhdessä tekemällä ja positiivisella draivilla saadaan parhaita tuloksia aikaan, jolloin sopiminenkin onnistuu.

Kuinka luottamusta rakennetaan?

Hektiseksi muuttuneessa työelämässä ja etätyön lisääntyessä työpaikoilla ei ole aikaa ja mahdollisuuksia kohdata ja rupatella samaan tapaan kuin aiemmin. Harmillista, sillä avoin vuorovaikutus juurtuu arjessa.

Arjessa luottamusta voidaan vahvistaa hyvin pienillä teoilla. Esimerkiksi tervehtimällä ja sanomalla toisille säännöllisesti: Kiitos. Hoidit tämän hyvin. Palautetta tarvitaan eikä sen tarvitse olla mitään kummallista. Pieniä sanoja ja tekoja arjessa.

Esimies voi vaikuttaa työyhteisöön esimerkiksi osoittautumalla itse luottamuksen arvoiseksi ja luomalla avointa ilmapiiriä, jossa uskalletaan puhua ja ilmasta mielipiteitä. Luottamus on kuitenkin vastavuoroista: jokainen on vastuussa sen rakentamisesta. Osansa voi tehdä olemalla itse luottamuksen arvoinen, siis hoitamalla työnsä, toimimalla pelisääntöjen mukaan sekä olemalla avoin ja reilu työkavereita ja esimiehiä kohtaan.

Luotettava työntekijä pitää, minkä lupaa, ja hoitaa työnsä sovitusti. Esimieheltä taas odotetaan, että hän toimii asiallisesti, tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Ymmärtää roolinsa luottamuksen rakentajana ja on valmis ratkomaan asioita.

Arjessa luottamusta voivat horjuttaa sekä työhön että henkilösuhteisiin liittyvät asiat. Epäluottamus voi itää esimerkiksi väärinymmärryksestä, jos niitä ei käsitellä puhumalla.

Luottamuksen rakentaminen ei ole pelkästään yksilön vastuulla, vaan se pohjautuu organisaation ja työyhteisön kulttuuriin. Tässä asiassa esimiehen rooli on merkittävä. Luottamusta esimieheen kasvattaa se, että esimies on aidosti kiinnostunut alaistensa mielipiteistä ja välittää heidän hyvinvoinnistaan. Erityisesti uuden normaalin, etätyön aikaudella.

Rakennatko sinä luottamusta työyhteisösi arjessa?

Luottamus syntyy ja kuolee ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Vuorovaikutuksen laatuun jokainen voi vaikuttaa omalla käyttäytymisellään. Jokainen meistä on osa työyhteisöä, ja jokaisella on mahdollisuus joka aamu päättää, olenko työyhteisössäni luomassa luottamuksen ilmapiiriä.

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy